Top 5 # Làm Đồ Handmade Bằng Vỏ Chai Nhựa Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Bothankankanhatban.com

Làm Ô Tô Đồ Chơi Bằng Vỏ Chai Nhựa Đơn Giản

Phần 1: Làm ô tô.

Bước 1: Đầu tiên,bạn dùng súng bắn keo ghép các que đè lưỡi thành 2 phên, mỗi phên gồm 6 que, mỗi phên bạn đều cắt phẳng 1 đầu.

Bước 2: Sau đó, bạn đặt 2 phên này trên mảnh bìa dài 18 cm, sao cho 2 đầu phắng vừa khít 2 cạnh ngoài của mảnh bìa.

Bước 3: Tiếp đó, bạn đánh dấu vị trí mà đầu bên trong 2 phên gỗ này chồng lên nhau.

Bước 4: Bạn phết keo vào vị trí chúng chồng lên nhau và gắn lại.

Bước 5: Gắn một mảnh que đè lưỡi lên mặt trước và mặt sau ở một bên của tấm gỗ vừa gắn.

Bước 6: Bạn cắt ra một đoạn dài 3,5 cm ở que thứ 2.

Bước 7: In hình 2 đồng xu lên một mảnh bìa,mỗi đồng xu in thành 6 hình, sau đó cắt chúng ra. Bạn dán 3 hình đồng xu lớn chồng lên nhau, dán 6 hình đồng xu nhỏ chồng lên nhau, sau đó dán hình đồng xu nhỏ chồng lên hình đồng xu lớn, sau đó dán nốt 3 hình đồng xu lớn lên trên.

Sau đó, bạn dùi 1 lỗ tròn ở chính giữa hình vừa làm.

Bước 8: Cưa một đoạn vỏ bút gắn lên phên gỗ tại vị trí đã đánh dấu.

Bạn xuyên một que tre qua 2 đoạn vỏ bút vừa gắn để kiểm tra xem nó đã thẳng nhau chưa.

Tận dụng vỏ chai nhựa để làm ô tô đồ chơi

Bước 9: Làm bánh xe.

Lấy 2 nắp chai nhựa đục lỗ ở giữa, rồi xuyên qua que tre và gắn keo ở phía ngoài, sau đó cắt phần que thừa bên ngoài đi.

Bước 9 Bạn chằng vài dây nịt vào hình tròn bằng bìa giấy bạn làm ở bước 7, sau đó bạn xiên que tre gắn nắp chai vừa làm qua ống bút, đến phần cắt của phên gỗ thì bạn xiên hình tròn giấy qua và đâm xuyên qua đầu bút gắn còn lại.

Bước 10: Bạn tháo ổ đĩa DVD-RW để lấy động cơ. (Đây là mô tơ điện, bạn có thể tháo trong máy sấy tóc cũ, trong ô tô đồ chơi cũ, rô bốt cũ … hoặc bạn có thể mua ở những cửa hàng sửa chữa đồ điện tử, giá rất rẻ, chỉ vài ngàn thôi).

Bước 11: Bạn gắn động cơ lên trên phên gỗ, sau đó kéo phần dây nịt ở hình tròn bằng bìa giấy lên phần quay của động cơ.

Bước 12: Sau đó gắn nắp chai lên một thanh tre, sau đó luồn một đoạn ống bút (ống bút này có gắn trên một đoạn que đè lưỡi) qua, và gắn nắp chai còn lại lên để làm bánh xe.

Bước 13: Trên phên gỗ có cắt 1 lỗ tròn nhỏ.

Bạn gắn động cơ lên lỗ tròn đó.

Sau đó, gắn bánh xe còn lại lên.

Bước 14: Dùng dao cậy phần keo nối giữa 2 phên gỗ ra và gắn ngược phên gỗ kia lên.

Bước 15: Tiếp tục cưa nắp chai ra.

Sau đó, cắt dọc một nửa vỏ chai nhựa.

Bạn gập một đoạn nhỏ phía trên của mỗi ô vừa cắt để tạo nếp.

Bước 17: Gắn 1 phên que đè lưỡi ở trên 2 đoạn vừa gập.

Bước 18: Bạn nối dây điện vào các động cơ và gắn dây điện gọn gàng lại.

Bước 19: Bạn khoan 1 lỗ nhỏ ở góc xe.

Bước 20: Sau đó, bạn gắn phần chai nhựa vừa làm lên. Bạn dùng que tre đâm xuyên qua phần chai nhựa và lỗ vừa khoan ở góc sau đó gắn keo cố định lại. Đồng thời bạn gắn keo một số vị trí xung quanh cho thật chắc chắn.

Bước 21: Bạn gọt vát các cạnh vuông ở đầu xe cho đẹp mắt hơn.

Bước 22: Sau đó phết keo ở đầu xe và gắn mảnh chai nhựa lên kín lỗ nhỏ phía đầu xe.

Phần 2: Làm bộ điều khiển.

Bước 23: Bạn cắt lấy phần cực của 1 cục pin.

Sau đó gắn lên 1 cục pin khác.

Bước 24: Bạn gắn nắp chai đã cưa ở đầu lên một lỗ tròn khoét ở 1 chai khác.

Bước 25: Gắn tiếp các cực của pin lên và nối dây điện đúng cực.

Bước 26: Sau đó dùi các lỗ trên nắp chai, đồng thời cắt 1 ô nhỏ phía dưới chai.

Bước 27: Từ ô nhỏ vừa cắt, bạn luồn dây điện qua các lỗ tròn của các nắp.

Bước 28: Bạn gắn pin lên các cực đã gắn.

Bước 29: Tiếp đến, nối dây điện từ bộ điều khiển với chiếc ô tô là xong .

Tận Dụng Vỏ Chai Nhựa Để Làm Ô Tô Đồ Chơi

Địa chỉ cung cấp súng bắn keo nến handmade chất lượng

[/alert-success]

Cách làm như sau: Phần 1: Làm ô tô.

Bước 1: Đầu tiên,bạn dùng súng bắn keo ghép các que đè lưỡi thành 2 phên, mỗi phên gồm 6 que, mỗi phên bạn đều cắt phẳng 1 đầu.

Bước 2: Sau đó, bạn đặt 2 phên này trên mảnh bìa dài 18 cm, sao cho 2 đầu phắng vừa khít 2 cạnh ngoài của mảnh bìa.

Bước 3: Tiếp đó, bạn đánh dấu vị trí mà đầu bên trong 2 phên gỗ này chồng lên nhau.

Bước 4: Bạn phết keo vào vị trí chúng chồng lên nhau và gắn lại.

Bước 5: Gắn một mảnh que đè lưỡi lên mặt trước và mặt sau ở một bên của tấm gỗ vừa gắn.

Bước 6: Bạn cắt ra một đoạn dài 3,5 cm ở que thứ 2.

Bước 7: In hình 2 đồng xu lên một mảnh bìa,mỗi đồng xu in thành 6 hình, sau đó cắt chúng ra. Bạn dán 3 hình đồng xu lớn chồng lên nhau, dán 6 hình đồng xu nhỏ chồng lên nhau, sau đó dán hình đồng xu nhỏ chồng lên hình đồng xu lớn, sau đó dán nốt 3 hình đồng xu lớn lên trên.

Sau đó, bạn dùi 1 lỗ tròn ở chính giữa hình vừa làm.

Bạn xuyên một que tre qua 2 đoạn vỏ bút vừa gắn để kiểm tra xem nó đã thẳng nhau chưa.

Lấy 2 nắp chai nhựa đục lỗ ở giữa, rồi xuyên qua que tre và gắn keo ở phía ngoài, sau đó cắt phần que thừa bên ngoài đi.

Bạn chằng vài dây nịt vào hình tròn bằng bìa giấy bạn làm ở bước 7, sau đó bạn xiên que tre gắn nắp chai vừa làm qua ống bút, đến phần cắt của phên gỗ thì bạn xiên hình tròn giấy qua và đâm xuyên qua đầu bút gắn còn lại.

Bước 11: Bạn gắn động cơ lên trên phên gỗ, sau đó kéo phần dây nịt ở hình tròn bằng bìa giấy lên phần quay của động cơ.

Bước 12: Sau đó gắn nắp chai lên một thanh tre, sau đó luồn một đoạn ống bút (ống bút này có gắn trên một đoạn que đè lưỡi) qua, và gắn nắp chai còn lại lên để làm bánh xe.

Bước 13: Trên phên gỗ có cắt 1 lỗ tròn nhỏ.

Bạn gắn động cơ lên lỗ tròn đó.

Bước 15: Tiếp tục cưa nắp chai ra.

Sau đó, cắt dọc một nửa vỏ chai nhựa.

Bạn gập một đoạn nhỏ phía trên của mỗi ô vừa cắt để tạo nếp.

Bước 18: Bạn nối dây điện vào các động cơ và gắn dây điện gọn gàng lại.

Bước 19: Bạn khoan 1 lỗ nhỏ ở góc xe.

Bước 20: Sau đó, bạn gắn phần chai nhựa vừa làm lên. Bạn dùng que tre đâm xuyên qua phần chai nhựa và lỗ vừa khoan ở góc sau đó gắn keo cố định lại. Đồng thời bạn gắn keo một số vị trí xung quanh cho thật chắc chắn.

Bước 21: Bạn gọt vát các cạnh vuông ở đầu xe cho đẹp mắt hơn.

Bước 22: Sau đó phết keo ở đầu xe và gắn mảnh chai nhựa lên kín lỗ nhỏ phía đầu xe.

Phần 2: Làm bộ điều khiển.

Bước 23: Bạn cắt lấy phần cực của 1 cục pin.

Sau đó gắn lên 1 cục pin khác.

Bước 25: Gắn tiếp các cực của pin lên và nối dây điện đúng cực.

Bước 26: Sau đó dùi các lỗ trên nắp chai, đồng thời cắt 1 ô nhỏ phía dưới chai.

Bước 27: Từ ô nhỏ vừa cắt, bạn luồn dây điện qua các lỗ tròn của các nắp.

Bước 28: Bạn gắn pin lên các cực đã gắn.

Bước 29: Tiếp đến, nối dây điện từ bộ điều khiển với chiếc ô tô là xong .

By: kheotay.com.vn

Bật Mí Cách Làm Những Món Đồ Handmade Từ Chai Nhựa Cực Kỳ Độc Đáo

Đừng bỏ lỡ: Bật mí 5 ý tưởng làm đồ handmade từ vỏ ốc vô cùng độc đáo

Chậu cây làm từ chai nhựa

Cần chuẩn bị nguyên liệu

Chai nhựa to ( loại đựng 2 lit)

1 cây xanh nhỏ

Bút vẽ, cọ sơn, sơn màu

Dụng cụ: kéo, máy cắt hộp hoặc dao rọc giấy.

Cách thực hiện

Bước 1:

Bóc hết nhãn mác ra khỏi chai nhựa bạn đã chuẩn bị. Cho vào nước và chà sạch bằng xà phòng để loại bỏ lượng keo dính trên thân chai.

Bước 2:

Sử dụng dao rọc giấy hoặc máy cắt hộp chọc 1 khe dài khoảng ⅔ hoặc 1/3 thân chai tùy ý. Rồi lấy kéo cắt phần đó ra.

Bước 3:

Tạo các lỗ thủng nhỏ để thoát nước ở dưới đáy chai. Dùng bút vẽ, cọ sơn và sơn màu vẽ hình con vật, hoa lá ngộ nghĩnh cho sinh động.

Đợi sơn khô ráo thì cho đất sạch vào và trồng cây là xong.

Bạn muốn tô điểm cho ngôi nhà của mình bằng những đồ handmade từ chai nhựa? Lẵng hoa đầy sắc màu thật sặc sỡ và sinh động sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo mà bạn không nên bỏ qua. Không tốn kém quá nhiều kinh phí. Chỉ cần bạn bỏ ra một chút công sức. Vậy là bạn đã sở hữu những giỏ hoa xinh xinh, đáng yêu vô cùng đẹp mắt rồi. Biết đâu, đó sẽ là cảm hứng để bạn tuôn trào nhiều ý tưởng và cảm xúc cho một ngày mới tốt lành.

Nguyên liệu cần có

Vỏ chai nhựa pepsi hoặc coca cola loại 1,5l

Vải màu sặc sỡ

Dây vải, vải viền

Chổi quét, keo dán, súng bắn keo

Kìm bấm lỗ hoặc cây kim

Dụng cụ: dao bấm, kéo

Quy trình cách làm

Bước 1:

Sử dụng dao bấm hoặc dao rọc giấy rạch một đường ngang chiếc chai. Dùng kéo cắt theo đường rạch.

Bước 2:

Cắt 1 tấm vải có kích thước khoảng 30×25cm. Quết đều 1 lớp keo sữa lên mặt ngoài của chai nhựa. Dùng tay miết chặt miếng vải vừa cắt lên bề mặt đó. Mục đích là để vải dính chặt.

Bước 3:

Đợi cho lớp keo khô thì cắt bỏ phần vải dư thừa. Nếu muốn phần nối không bị lộ cũng như không muốn để các sợi vải thừa chìa ra ngoài thì các bạn chỉ cần quét keo vào nơi vừa cắt. Còn phần vải thừa gấp tròn theo đáy chai rồi lấy keo dính lại.

Bước 4:

Nung chiếc kim nhỏ thật nóng. Xiên vào 2 bên của miệng chai. Hoặc để an toàn, có thể dùng kìm bấm lỗ bấm 2 lỗ vào 2 bên miệng.

Vậy là bạn đã làm xong 1 lẵng hoa bằng chai nhựa tuyệt đẹp rồi. Giờ chỉ cần cắm những bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh rồi treo lên tường hoặc ban công là hoàn thành.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Vỏ chai nước ngọt loại 1,5 lít

Bút lông đen

Giấy

Sơn acrylic màu trắng và đỏ, cọ vẽ

Keo dán nhựa

Dụng cụ: dao rọc giấy, kéo cắt…

Các bước thực hiện

Bước 1:

Trước tiên, bạn nên vẽ phác họa hình chiếc lá cây ra giấy. Rồi cắt hình đó để làm lỗ tai cho ống heo. Lấy bút lông đen vẽ lên vỏ chai nước đã chuẩn bị 2 đường. Đường thứ nhất chia đôi phần đáy chai nước. Đường thứ 2 để chia chai nước làm đôi.

Bước 2:

Sử dụng kéo cắt 2 đường đã vẽ. Bỏ khúc nhựa giữa 2 đường bút đi. Lấy phần đầu ghép vào phần đáy chai vừa cắt. Cố định lại bằng keo dán.

Bước 3:

Bước 4:

Phối màu acrylic đến khi có màu sắc bắt mắt. Sử dụng cọ nhúng vào và tô lên ống tiết kiệm. Khi màu sơn khô thì dùng bút lông vẽ mắt mũi và dán tai cho chú heo đáng yêu là xong.

Cách Làm Giò Xào Bằng Chai Nhựa, Bạn Đã Thử?

Giò xào hay giò thủ là món ăn truyền thống của Việt Nam. Hôm nay, JAMJA’S BLOG sẽ giới thiệu cho bạn cách làm giò xào bằng chai nhựa ngon và dễ dàng giống như làm bằng khuôn để có thể làm ra được cây giò ngon và bắt mắt.

Bạn biết gì về giò xào?

Giò là một món ăn truyền thống của Việt Nam ta, vào những ngày Tết hay trên các mâm cỗ của người Việt không thể thiếu được món giò. Có rất nhiều loại giò như: Giò lụa, giò bò, giò xào (giò thủ),… Tên gọi được lấy từ cách chế biến của loại giò đó. Sở dĩ gọi là giò xào là vì cách chế biến của nó là phải xào các nguyên liệu trước khi cho vào khuôn nén. Phần thịt chủ yếu để làm giò là thịt tai, thịt sỏ (gồm thịt mũi và thịt má), có thể thêm thịt chân giò… Vì phần lớn là thịt thủ nên có nơi gọi là giò thủ.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

– Tai lợn: 500g, nên chọn phần tai to bản, khấu tai cắt ít mỡ

– Thịt sỏ: 300g, có thể chọn phần thịt mũi để tăng độ giòn hoặc phần thịt má trên

– Thịt chân giò: 300g, chọn phần thịt bắp chân

– Mộc nhĩ: 50g

– Hành khô

– Dầu ăn, nước mắm, hạt tiêu, hạt nêm, mỳ chính…

– Chai nhựa 1,5l, có thể chọn chai coca, pepsi hay 7up… cần chuẩn bị thêm chai thủy tinh hoặc chày, phên để nén

– Lá chuối

Các bước làm giò xào bằng chai nhựa

– Thịt: rửa sạch, cạo lông, thái mỏng chỉ dài.

– Mộc nhĩ: ngâm vào nước sôi 3-5 phút sau đó rửa sạch và thái chỉ dài

– Hành khô: bóc vỏ, thái lát

– Chai nhựa: rửa sạch, để khô và cắt phần đầu chai thu nhỏ, đục 3-5 lỗ nhỏ ở đáy chai để khi nén thịt giò mỡ sẽ chảy xuống

– Lá chuối rửa sạch sau đó hơ qua lửa cho mềm

Bước 2: Trần thịt

Thịt sau khi đã được thái chúng ta cần luộc sơ qua để bớt mùi hôi của thịt.

Đặt xoong nước luộc lên bếp đun sôi. Khi nước sôi chúng ta cho thịt vào đảo qua từ 5-7 phút, vớt hết váng bọt rồi đổ ra rổ cho ráo nước.

Chỉ trần qua thịt từ 5-7 phút để thịt không quá chín và vẫn giữ được độ giòn dai cho thịt.

Bước 3: Xào thịt

Cho chảo lên bếp, cho dầu ăn và hành khô phi thật thơm. Sau khi hành ngả vàng thì cho thịt vào đảo đều. Chúng ta phải chú ý đảo đề tay cho thịt chín vàng đều và tránh bị cháy thịt. Đảo đều thịt cho đến khi thịt vàng đều, săn lại thì cho gia vị nước mắm và hạt nêm vào.

Bước 4: Nén thịt

Sau khi thịt xào đã gần nguội thì chúng ta tiến hành nén giò bào chai nhựa được rồi. Bạn múc thịt ra bỏ vào chai đã chuẩn bị sau đó dùng chày hoặc chai thủy tinh để nén chặt thịt xuống. Bạn cũng có thể dùng dây chun để bó quanh chai nhựa cho chặt giò. Sau khi đầy chai, ta dùng lá chuối để quấn quanh phần miệng chai dùng dây buộc lại là bạn đã hoàn tất món giò xào bằng chai nhừa rồi đấy. Chúng ta để chai ở ngoài 1-2 tiếng cho nước mỡ chảy bớt ra, rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản, sau 3-4 tiếng là có thể ăn ngay được.

Cách làm giò xào bằng chai nhựa thật dễ dàng phải không các bạn? Chỉ với một chiếc chai nhựa và nguyên liệu vô cùng thân quen chúng ta có thể tự tay làm ra món giò xào truyền thống mà không cần sử dụng đến khuôn giò.

Hai Tea – Thương hiệu trà sữa đầu tiên của người Việt đang có sức hút lớn với giới trẻ.

Bubble Tea – Một cái tên khá mới thu hút giới trẻ yêu trà sữa Hà Nội

Một số lưu ý nhỏ cho các bạn

Khi chọn thịt cần chọn những miếng đỏ tươi săn chắc, không nên chọn phần thịt có màu nhạt và nhũn. Thịt tai nên chọn những tai to bản và trong ta ít màng đen.

Khi xào thịt chú ý đảo đều tay, nêm gia vị vừa đủ để không bị mặn vì khi ăn giò chúng ta còn phải chấm với nước chấm.

Làm thế nào để làm giò xào bằng chai nhựa chuẩn như giò làm bằng khuôn?

Khi nén giò vào chai nhựa ta nên dùng chày nén đều ra xung quanh trước sau đó mới nén ở giữa, cần nén đều tay không nên quá mạnh tay. Khi đầy chai dùng chai thủy tinh có kích thước lọt lòng chai nhựa như vậy sẽ giúp nén chặt hơn. Khi chúng ta đã để giò vào tủ lạnh 3-4 tiếng thì có thể tháo phần chai nhựa thay vào đó là lớp màng bọc thực phẩm để thuận tiện cho việc thái giò.

Comments