Top 5 # Khéo Tay Trong Tiếng Anh Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Bothankankanhatban.com

Khéo Tay Trong Tiếng Tiếng Anh

Cậu khéo tay đấy.

You’re pretty handy.

OpenSubtitles2018.v3

Tên này khéo tay phết.

He’s quite the artist.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi tự hỏi nó sẽ như nào trên bài kiểm tra độ khéo tay Hopkins.

I wonder how he’d score on a Hopkins manual dexterity test.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ấy vô cùng khéo tay… một thợ thủ công xảo quyệt.

He’s an extremely handy and crafty craftsman.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ấy rất khéo tay.

He’s very handy.

OpenSubtitles2018.v3

Khéo tay, phải không?

They’re gοοd, aren’t they?

OpenSubtitles2018.v3

Là thợ may khéo tay, mẹ luôn luôn cho chúng tôi ăn mặc đẹp.

With her ability as a seamstress, she always kept us well dressed.

jw2019

Cô ấy rất khéo tay.

She’s very handy.

OpenSubtitles2018.v3

Cô cũng khéo tay thật đấy

Stop, Rotten brat.

QED

Khả năng và năng khiếu: Khéo tay.

Skills and Abilities: Work well with my hands.

jw2019

Cậu cũng khéo tay phết đấy.

Good hands, though.

OpenSubtitles2018.v3

Em quên mất là anh khéo tay thế nào.

I forgot how handy having you around can be.

OpenSubtitles2018.v3

Nhìn xem Jane khéo tay chưa kìa.

See how skilled Jane is.

OpenSubtitles2018.v3

Agatha không chỉ khéo tay làm bánh kem đầy màu sắc…

not only was Agatha immensely skilled with a palette knife and a butter-cream flourish…

OpenSubtitles2018.v3

Tôi rất khéo tay các việc trong nhà.

I’m very handy around the house.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng tôi cá là bố cô khéo tay lắm nhỉ?

But I bet he’s a neat guy, though, yeah?

OpenSubtitles2018.v3

” Phải khéo tay. ”

” Must be good with hands. “

OpenSubtitles2018.v3

11 Những thợ khéo tay cùng nhau làm việc để tạo ra thần tượng cứu người.

11 Craftsmen work together to fashion idol gods to deliver the people.

jw2019

Harvey JP: Một vấn đề về khéo tay nghề.

Harvey JP: A question of craftsmanship.

jw2019

Thoạt đầu tôi thấy sững sờ, nhưng vì ông rất vui tính và khéo tay làm việc nên tôi thấy thoải mái hơn.

I was startled at first, but his cheerful demeanor and dexterity in handling his work put me at ease.

jw2019

Là một thợ mộc khéo tay gốc du mục, chồng tôi đã đóng một chiếc xe moóc nhà lưu động kiểu du mục.

My husband was a skilled carpenter of Gypsy extraction, and he built a Gypsy caravan for us.

jw2019

Nhưng vì tôi biết may vá và anh Dimitris là thợ sơn khéo tay, nên chúng tôi có thể kiếm đủ tiền để sinh sống.

But since I could sew and Dimitris was a skilled painter, we were able to earn enough to make ends meet.

jw2019

Các trò chơi Mã Lai truyền thống thường đòi hỏi các kĩ năng thủ công tinh xảo và khéo tay và có thể truy nguyên nguồn gốc từ thời vương quốc Malacca.

Traditional Malay games usually require craft skills and manual dexterity and can be traced their origins since the days of Malacca Sultanate.

WikiMatrix

Dưới ảnh hưởng của thánh linh, Bết-sa-lê-ên được dùng làm các công việc khéo tay trong công trình xây cất đền tạm của dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11).

(Numbers 11:24, 25) Under the influence of holy spirit, Bezalel served as an expert craftsman in connection with Israel’s tabernacle.

jw2019

Thí dụ, với giá cả quần áo và đồ đạc gia tăng, một người vợ đảm đang học cách khéo tay và tằn tiện để gia đình có đủ quần áo và ăn mặc đàng hoàng.

For example, with the rising cost of clothing and furnishings, a capable wife learns to be handy and thrifty so that her family is comfortably dressed and presentable.

jw2019

Sự Khéo Tay Trong Tiếng Tiếng Anh

Acesas (tiếng Hy Lạp Ακεσας) là một cư dân bản địa của Salamis ở Síp, ông nổi tiếng nhờ vào sự khéo tay của mình trong việc dệt vải với các kiểu dáng đa dạng (polymitarius).

Acesas (Greek Ακεσας) was a native of Salamis in Cyprus famed for his skill in weaving cloth with variegated patterns (polymitarius).

WikiMatrix

Và chúng phát huy tối đa sự khéo léo của đôi tay chúng ta để điều khiển đồ vật với độ chính xác cao hơn.

And they leverage the dexterity of our hands in order to manipulate things with much more precision.

ted2019

Làm thế nào bạn có thể chạm vào bên trong và tương tác với các thông tin kỹ thuật số bằng cách sử dụng đầy đủ sự khéo léo của bàn tay của chúng ta?

How can you reach inside and interact with the digital information using the full dexterity of our hands?

QED

Và tôi tin rằng về bản chất đây là một vấn đề, vì nó không thực sự cho phép chúng ta tương tác bằng tay và phát huy được sự khéo léo vốn có trong cơ thể chúng ta.

And I believe that this is fundamentally a problem, because it doesn’t really allow us to interact with our hands and capture the rich dexterity that we have in our bodies.

ted2019

Họ cảm kích trước tay nghề khéo léo và sự chú ý tỉ mỉ một cách chi tiết trong mỗi đặc điểm của đền thờ.

They are impressed by the craftsmanship and attention to detail in every feature of a temple.

LDS

Bạn nghĩ đúng khi nói rằng các protein là những tay thợ khéo duy trì sự sống; không có chúng thì sự sống sẽ không tồn tại.

You would be right in saying that proteins are the skilled workers of life; without them life would not exist.

jw2019

Chúng ta cần máy tính có thể thích ứng vật lý đối với chúng ta và thích ứng theo cách mà chúng ta muốn sử dụng chúng và thực sự khai thác sự khéo léo của đôi tay chúng ta, và khả năng tư duy không gian của chúng ta về thông tin bằng cách vật chất hóa nó.

We need computers that can physically adapt to us and adapt to the ways that we want to use them and really harness the rich dexterity that we have of our hands, and our ability to think spatially about information by making it physical.

ted2019

Ngoài các liên kết màu sắc rõ ràng, màu sắc của chim bạch yến có vẻ là một sự lựa chọn kỳ lạ, tuy nhiên, nhiều câu lạc bộ bóng đá Anh đã lấy các loài chim nhỏ làm biểu ngữ như là một biểu tượng tượng trưng cho sự nhanh nhẹn và khéo tay xung quanh lĩnh vực này.

Apart from the obvious colour link, a canary may seem an odd choice, but many English football clubs have adopted small birds as emblems that symbolise agility and deftness around the field.

WikiMatrix

Một nghiên cứu thứ 2 trên 303 bác sĩ nội soi(82% là nam giới, 18% nữ giới) cũng cho thấy rằng bác sĩ nội soi chơi video game yêu cầu khả năng không gian và sự khéo léo của đôi tay, sau đó họ phải thực hiện một mũi khoan kiểm tra những kỹ năng này kết quả nhanh hơn đáng kể trong lần trước của họ và trên tất cả 10 thử nghiệm đều có kết quả cao hơn so với các bác sĩ phẫu thuật mà không chơi game trước đó.

A second study of 303 laparoscopic surgeons (82 percent men; 18 percent women) also showed that surgeons who played video games requiring spatial skills and hand dexterity and then performed a drill testing these skills were significantly faster at their first attempt and across all 10 trials than the surgeons who did not play the video games first.

WikiMatrix

Nếu có sách Reasoning From the Scriptures trong ngôn ngữ của bạn và học cách sử dụng sách đó khéo léo, bạn sẽ có sẵn trong tay sự hướng dẫn cần thiết để áp dụng đúng hàng trăm câu Kinh Thánh thường dùng trong việc rao giảng.

If the book Reasoning From the Scriptures is available in your language and you learn to use it well, you will have at your fingertips the guidance that you need for correct application of hundreds of scriptures that are frequently used in our ministry.

jw2019

Ngăn chặn ngay lập tức ở dưới chân bậc thang, và với cả hai tay nắm knobs cảnh của con người những sợi dây thừng, Cha Mapple đúc một trở lên xem, và sau đó với một thực sự thủy thủ thích nhưng vẫn còn tôn kính khéo léo, tay trên tay, gắn kết các bước như tăng dần chính hàng đầu của mình tàu.

Halting for an instant at the foot of the ladder, and with both hands grasping the ornamental knobs of the man- ropes, Father Mapple cast a look upwards, and then with a truly sailor- like but still reverential dexterity, hand over hand, mounted the steps as if ascending the main- top of his vessel.

QED

Tuy nhiên, các đồng hồ đeo tay sưu tập đắt tiền, được đánh giá cao hơn về sự khéo léo tinh xảo, thẩm mỹ và thiết kế quyến rũ hơn so với đồng hồ bấm giờ đơn giản, thường dựa trên các chuyển động cơ học truyền thống, mặc dù chúng kém chính xác và đắt hơn so với đồng hồ điện tử.

However, expensive collectible watches, valued more for their elaborate craftsmanship, aesthetic appeal and glamorous design than for simple timekeeping, often have traditional mechanical movements, even though they are less accurate and more expensive than electronic ones.

WikiMatrix

(Lu-ca 11:20; Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:15; Thi-thiên 8:3) Giống như một người dùng tay thực hiện nhiều loại công việc đòi hỏi sức lực hay sự khéo léo ở các mức độ khác nhau, Đức Chúa Trời cũng dùng thánh linh của Ngài để hoàn thành bất cứ ý định nào—như tạo ra nguyên tử vô cùng nhỏ hoặc rẽ nước Biển Đỏ hoặc ban cho các tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất khả năng nói tiếng ngoại quốc.

(Luke 11:20; Deuteronomy 5:15; Psalm 8:3) Just as a man might apply his hand to a wide range of tasks requiring varying degrees of strength or finesse, so God can use his spirit to accomplish any purpose —such as creating the infinitesimal atom or parting the Red Sea or enabling first-century Christians to speak in foreign tongues.

jw2019

Người cộng tác của Forbes Mark Rogosky nói rằng “Luật mới của bang bảo vệ các đại lý ô tô của họ khỏi sự cạnh tranh của mô hình bán hàng trực tiếp của Tesla” anh đi đến kết luận rằng, đây là một sự tương phản lớn với lời của Christie lúc đầu rằng: ” Chúng ta có một thị trường tự do cho phép các nỗ lực và khéo léo của chính các bạn sẽ quyết định thành công, không phải thứ cánh tay lạnh nhạt từ chính quyền.”

Forbes contributor Mark Rogosky said, “The state’s new rules protect its auto dealers from having to compete with Tesla’s direct sales model”; he points out that this is a direct contrast from what Christie said earlier, “We are for a free-market society that allows your effort and ingenuity to determine your success, not the cold, hard hand of the government.”

WikiMatrix

Bánh Bao Tiếng Anh Là Gì, Cách Làm Bánh Bao Bằng Tiếng Anh

Bánh bao tiếng anh là gì dumplings. Bánh bao là một trong những món ăn nổi bật của nền văn hoá ẩm thực Trung Hoa được rất nhiều người Việt Nam yêu thích từ khi mới du nhập vào.

Cho đến nay bánh bao đã có rất nhiều biến tấu với các nguyên liệu và hương vị khác nhau tuỳ thuộc sở thích của mỗi người, thế nhưng công thức truyền thống chưa bao giờ bị lãng quên.

Bữa sáng năng lượng với cách làm bánh bao bằng tiếng anh rất đơn giản

Nguyên liệu và cách làm bánh bao bằng tiếng anh thơm ngon

1 (1/2 to 1-pound) rack spareribs

3/4 cup hoisin sauce

1 cup shredded cabbage

1 bunch scallions, thinly sliced

1 package active dry yeast

1/2 warm water

1 1/2 cups all-purpose flour, plus more for kneading

1 1/2 cups cake flour

3 tablespoons sugar

1/2 teaspoon baking powder

1/2 cup warm milk

1 tablespoon canola oil, plus more as needed

Instructions make – Cách làm bánh bao bằng tiếng anh từ Massageishealthy

Step 1: For the filling:

Put the rack of spareribs into a large resealable plastic bag. Pour in the hoisin sauce, close the bag and toss gently to coat.

Put the bag into a bowl and marinate the ribs in the refrigerator for 3 hours or up to overnight.

Preheat the oven to 300 degrees F.

Put the ribs into a sheet pan along with all the marinade. Cover the pan with aluminum foil, slide it into the oven and bake until the meat easily separates from the bone, about 2 hours.

Baste them every 30 minutes during the cooking process. Remove the ribs from the oven and let them rest.

When cool enough to handle, pull the rib meat from the bones and coarsely chop.

Then, in a large bowl, toss the pork together with the cabbage and scallions. If the mixture seems too dry, add in a bit more hoisin sauce.

Step 2: For the dough:

Sprinkle the yeast over the warm water in a small bowl. After a few minutes, the yeast will begin to foam and bubble.

In a large bowl, whisk together the flour, sugar, and baking powder. Make a well in the center of the dry ingredients and add the warm milk, canola oil, and the activated yeast. Work the dough to produce a shaggy mass.

Turn it out onto a floured board or countertop and knead until the dough becomes smooth, soft, and pliable, about 5 to 10 minutes. Put it into a lightly oiled bowl and turn it over once to coat.

Cover the bowl in plastic wrap and allow the dough to rise undisturbed for 40 minutes to 1 hour. The mass should double in volume.

Step 3: For the assembly:

To form the buns, remove the dough from the bowl and roll it into 1 long rope. Cut the rope into 12 equal portions. Roll each piece and set them aside in a bowl.

Using a rolling pin, flatten each ball into 4-inch circles, leaving the center slightly thicker then its edges.

Put a heaping tablespoon of the filling into the center of each disk and pinch the tops closed to seal.

Arrange the buns on a parchment lined sheet tray and cover them with a clean kitchen towel.

Alternatively, place the buns into a large 3-level bamboo steamer lined with parchment paper, 4 buns per level. Allow the buns to rest for 10 minutes.

In the meantime, fill a bamboo or stainless steel steamer with water and bring it to a boil.

Cut 12 (4-inch) rounds from some parchment paper. When ready to cook, place the buns on the parchment rounds and into the steamer.

#1 Nem Rán Tiếng Anh Là Gì? Cách Làm Nem Rán Bằng Tiếng Anh

Nem rán tiếng anh là “Nem Ran” by northerners and “Cha Gio” by southerners.. Nhắc đến các món ăn đặc sắc của người Việt Nam, chắc hẳn là không thể bỏ qua món nem rán vô cùng thơm ngon, hấp dẫn mà đa số mọi người đều yêu thích.

Học cách làm nem rán (chả giò) bằng tiếng anh vàng giòn ngon tuyệt

Vài nét về món nem rán (chả giò) truyền thống Việt Nam

There is a dish that can be served all year round, and present in almost every menu of Vietnamese restaurant abroad: A dish that is so famous that many locals of Vietnam assume it as their own specialty and give it their own name such as: “Nem Ran” by northerners and “Cha Gio” by southerners.

Fried spring roll was brought to Hanoi from the Southern part of vietnam and this dish has rapidly become a favorite one of Hanoian, and to express the affection as well as to remember the real origin of the dish, people here call it “Nem Sai Gon”.

Unlike popular myth, Vietnamese do not eat fried spring rolls with rice everyday. In fact it is a preferred food on special occasions such as Tet and other family festivities.

Spring rolls not always go along with rice but also seen with round noodle in the mouth-watering bún nem dish.

Chuẩn bị nguyên liệu làm món nem rán

Ingredients used for the fried spring roll are different depending each local but usually it comprises of lean minced pork, sea crabs or unshelled shrimps, edible mushroom, dried onion, duck/chicken eggs, pepper, salt and different kinds of seasoning. There are also special variants of the traditional pork-based roll, such as Crab spring rolls or Nem Cua Be.

Whichever they are, all ingredients are mixed thoroughly before being wrapped with rice paper into small rolls. These rolls are then fried in boiling oil. The cooked rolls are usually garnished with fresh lettuce and herbs.

200 g minced pork

200 g shrimp (minced)

100 g taro (shredded)

100 g carrot (shredded)

20 g dried wood ear mushrooms (soaked in hot water and julienne)

50 g glass noodle (soaked in water for 10 mins)

1 tbsp shallot (minced)

1 tbsp garlic (minced)

1 egg

1 bean sprouts (7 oz) (optional)

1 block tofu (optional)

salt, pepper, sugar, chicken stock

20 pcs rice paper wrapper

Instructions make – Cách làm bánh nem rán (Chả giò) bằng tiếng anh từ Massageishealthy

Step 1:

In a large bowl, combine the minced pork and minced shrimp together and season lightly with salt, pepper, sugar and chicken stock (1/2 tsp each).

Also add 1 tbps minced shallot and 1 tbsp minced garlic. Mix well in a circular motion till combined.

Step 2:

Combine the seasoned meat & shrimp with all the shredded vegetables, mushrooms and glass noodle.

Mix well. To help all the ingredients adhere better, add 1 egg or just the egg white. Mix well again and leave to sit for about 15 minutes.

Step 3:

To soften the rice paper for wrapping, moisten the rice paper with a damp cloth instead of soaking in water.

Step 4:

Scoop a heaping tablespoon of the filling and place near one end of the rice paper. Roll until you reach the center, then fold both sides inwards and continue to roll up till the other end.

Step 5:

Heat a generous amount of oil in the pan until you see small bubbles around the chopstick. Then keep the heat on medium and start frying.

The rice paper could be sticky at first so leave some spaces between the rolls. After a few minutes, it’s ok to bring them closer to one another. Deep fry until they turn golden brown.

Step 6:

Place them on paper towel to drain off the excess oil. Serve with dipping fish sauce, fresh vegetable and herbs.

Không hề khó để hoàn thành cách làm nem rán bằng tiếng anh thơm ngon hấp dẫn đúng không nào?

Nguồn: Vietnamonline