Top 6 # Khéo Tay Tiếng Anh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Bothankankanhatban.com

Khéo Tay Trong Tiếng Tiếng Anh

Cậu khéo tay đấy.

You’re pretty handy.

OpenSubtitles2018.v3

Tên này khéo tay phết.

He’s quite the artist.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi tự hỏi nó sẽ như nào trên bài kiểm tra độ khéo tay Hopkins.

I wonder how he’d score on a Hopkins manual dexterity test.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ấy vô cùng khéo tay… một thợ thủ công xảo quyệt.

He’s an extremely handy and crafty craftsman.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ấy rất khéo tay.

He’s very handy.

OpenSubtitles2018.v3

Khéo tay, phải không?

They’re gοοd, aren’t they?

OpenSubtitles2018.v3

Là thợ may khéo tay, mẹ luôn luôn cho chúng tôi ăn mặc đẹp.

With her ability as a seamstress, she always kept us well dressed.

jw2019

Cô ấy rất khéo tay.

She’s very handy.

OpenSubtitles2018.v3

Cô cũng khéo tay thật đấy

Stop, Rotten brat.

QED

Khả năng và năng khiếu: Khéo tay.

Skills and Abilities: Work well with my hands.

jw2019

Cậu cũng khéo tay phết đấy.

Good hands, though.

OpenSubtitles2018.v3

Em quên mất là anh khéo tay thế nào.

I forgot how handy having you around can be.

OpenSubtitles2018.v3

Nhìn xem Jane khéo tay chưa kìa.

See how skilled Jane is.

OpenSubtitles2018.v3

Agatha không chỉ khéo tay làm bánh kem đầy màu sắc…

not only was Agatha immensely skilled with a palette knife and a butter-cream flourish…

OpenSubtitles2018.v3

Tôi rất khéo tay các việc trong nhà.

I’m very handy around the house.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng tôi cá là bố cô khéo tay lắm nhỉ?

But I bet he’s a neat guy, though, yeah?

OpenSubtitles2018.v3

” Phải khéo tay. ”

” Must be good with hands. “

OpenSubtitles2018.v3

11 Những thợ khéo tay cùng nhau làm việc để tạo ra thần tượng cứu người.

11 Craftsmen work together to fashion idol gods to deliver the people.

jw2019

Harvey JP: Một vấn đề về khéo tay nghề.

Harvey JP: A question of craftsmanship.

jw2019

Thoạt đầu tôi thấy sững sờ, nhưng vì ông rất vui tính và khéo tay làm việc nên tôi thấy thoải mái hơn.

I was startled at first, but his cheerful demeanor and dexterity in handling his work put me at ease.

jw2019

Là một thợ mộc khéo tay gốc du mục, chồng tôi đã đóng một chiếc xe moóc nhà lưu động kiểu du mục.

My husband was a skilled carpenter of Gypsy extraction, and he built a Gypsy caravan for us.

jw2019

Nhưng vì tôi biết may vá và anh Dimitris là thợ sơn khéo tay, nên chúng tôi có thể kiếm đủ tiền để sinh sống.

But since I could sew and Dimitris was a skilled painter, we were able to earn enough to make ends meet.

jw2019

Các trò chơi Mã Lai truyền thống thường đòi hỏi các kĩ năng thủ công tinh xảo và khéo tay và có thể truy nguyên nguồn gốc từ thời vương quốc Malacca.

Traditional Malay games usually require craft skills and manual dexterity and can be traced their origins since the days of Malacca Sultanate.

WikiMatrix

Dưới ảnh hưởng của thánh linh, Bết-sa-lê-ên được dùng làm các công việc khéo tay trong công trình xây cất đền tạm của dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11).

(Numbers 11:24, 25) Under the influence of holy spirit, Bezalel served as an expert craftsman in connection with Israel’s tabernacle.

jw2019

Thí dụ, với giá cả quần áo và đồ đạc gia tăng, một người vợ đảm đang học cách khéo tay và tằn tiện để gia đình có đủ quần áo và ăn mặc đàng hoàng.

For example, with the rising cost of clothing and furnishings, a capable wife learns to be handy and thrifty so that her family is comfortably dressed and presentable.

jw2019

Sự Khéo Tay Trong Tiếng Tiếng Anh

Acesas (tiếng Hy Lạp Ακεσας) là một cư dân bản địa của Salamis ở Síp, ông nổi tiếng nhờ vào sự khéo tay của mình trong việc dệt vải với các kiểu dáng đa dạng (polymitarius).

Acesas (Greek Ακεσας) was a native of Salamis in Cyprus famed for his skill in weaving cloth with variegated patterns (polymitarius).

WikiMatrix

Và chúng phát huy tối đa sự khéo léo của đôi tay chúng ta để điều khiển đồ vật với độ chính xác cao hơn.

And they leverage the dexterity of our hands in order to manipulate things with much more precision.

ted2019

Làm thế nào bạn có thể chạm vào bên trong và tương tác với các thông tin kỹ thuật số bằng cách sử dụng đầy đủ sự khéo léo của bàn tay của chúng ta?

How can you reach inside and interact with the digital information using the full dexterity of our hands?

QED

Và tôi tin rằng về bản chất đây là một vấn đề, vì nó không thực sự cho phép chúng ta tương tác bằng tay và phát huy được sự khéo léo vốn có trong cơ thể chúng ta.

And I believe that this is fundamentally a problem, because it doesn’t really allow us to interact with our hands and capture the rich dexterity that we have in our bodies.

ted2019

Họ cảm kích trước tay nghề khéo léo và sự chú ý tỉ mỉ một cách chi tiết trong mỗi đặc điểm của đền thờ.

They are impressed by the craftsmanship and attention to detail in every feature of a temple.

LDS

Bạn nghĩ đúng khi nói rằng các protein là những tay thợ khéo duy trì sự sống; không có chúng thì sự sống sẽ không tồn tại.

You would be right in saying that proteins are the skilled workers of life; without them life would not exist.

jw2019

Chúng ta cần máy tính có thể thích ứng vật lý đối với chúng ta và thích ứng theo cách mà chúng ta muốn sử dụng chúng và thực sự khai thác sự khéo léo của đôi tay chúng ta, và khả năng tư duy không gian của chúng ta về thông tin bằng cách vật chất hóa nó.

We need computers that can physically adapt to us and adapt to the ways that we want to use them and really harness the rich dexterity that we have of our hands, and our ability to think spatially about information by making it physical.

ted2019

Ngoài các liên kết màu sắc rõ ràng, màu sắc của chim bạch yến có vẻ là một sự lựa chọn kỳ lạ, tuy nhiên, nhiều câu lạc bộ bóng đá Anh đã lấy các loài chim nhỏ làm biểu ngữ như là một biểu tượng tượng trưng cho sự nhanh nhẹn và khéo tay xung quanh lĩnh vực này.

Apart from the obvious colour link, a canary may seem an odd choice, but many English football clubs have adopted small birds as emblems that symbolise agility and deftness around the field.

WikiMatrix

Một nghiên cứu thứ 2 trên 303 bác sĩ nội soi(82% là nam giới, 18% nữ giới) cũng cho thấy rằng bác sĩ nội soi chơi video game yêu cầu khả năng không gian và sự khéo léo của đôi tay, sau đó họ phải thực hiện một mũi khoan kiểm tra những kỹ năng này kết quả nhanh hơn đáng kể trong lần trước của họ và trên tất cả 10 thử nghiệm đều có kết quả cao hơn so với các bác sĩ phẫu thuật mà không chơi game trước đó.

A second study of 303 laparoscopic surgeons (82 percent men; 18 percent women) also showed that surgeons who played video games requiring spatial skills and hand dexterity and then performed a drill testing these skills were significantly faster at their first attempt and across all 10 trials than the surgeons who did not play the video games first.

WikiMatrix

Nếu có sách Reasoning From the Scriptures trong ngôn ngữ của bạn và học cách sử dụng sách đó khéo léo, bạn sẽ có sẵn trong tay sự hướng dẫn cần thiết để áp dụng đúng hàng trăm câu Kinh Thánh thường dùng trong việc rao giảng.

If the book Reasoning From the Scriptures is available in your language and you learn to use it well, you will have at your fingertips the guidance that you need for correct application of hundreds of scriptures that are frequently used in our ministry.

jw2019

Ngăn chặn ngay lập tức ở dưới chân bậc thang, và với cả hai tay nắm knobs cảnh của con người những sợi dây thừng, Cha Mapple đúc một trở lên xem, và sau đó với một thực sự thủy thủ thích nhưng vẫn còn tôn kính khéo léo, tay trên tay, gắn kết các bước như tăng dần chính hàng đầu của mình tàu.

Halting for an instant at the foot of the ladder, and with both hands grasping the ornamental knobs of the man- ropes, Father Mapple cast a look upwards, and then with a truly sailor- like but still reverential dexterity, hand over hand, mounted the steps as if ascending the main- top of his vessel.

QED

Tuy nhiên, các đồng hồ đeo tay sưu tập đắt tiền, được đánh giá cao hơn về sự khéo léo tinh xảo, thẩm mỹ và thiết kế quyến rũ hơn so với đồng hồ bấm giờ đơn giản, thường dựa trên các chuyển động cơ học truyền thống, mặc dù chúng kém chính xác và đắt hơn so với đồng hồ điện tử.

However, expensive collectible watches, valued more for their elaborate craftsmanship, aesthetic appeal and glamorous design than for simple timekeeping, often have traditional mechanical movements, even though they are less accurate and more expensive than electronic ones.

WikiMatrix

(Lu-ca 11:20; Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:15; Thi-thiên 8:3) Giống như một người dùng tay thực hiện nhiều loại công việc đòi hỏi sức lực hay sự khéo léo ở các mức độ khác nhau, Đức Chúa Trời cũng dùng thánh linh của Ngài để hoàn thành bất cứ ý định nào—như tạo ra nguyên tử vô cùng nhỏ hoặc rẽ nước Biển Đỏ hoặc ban cho các tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất khả năng nói tiếng ngoại quốc.

(Luke 11:20; Deuteronomy 5:15; Psalm 8:3) Just as a man might apply his hand to a wide range of tasks requiring varying degrees of strength or finesse, so God can use his spirit to accomplish any purpose —such as creating the infinitesimal atom or parting the Red Sea or enabling first-century Christians to speak in foreign tongues.

jw2019

Người cộng tác của Forbes Mark Rogosky nói rằng “Luật mới của bang bảo vệ các đại lý ô tô của họ khỏi sự cạnh tranh của mô hình bán hàng trực tiếp của Tesla” anh đi đến kết luận rằng, đây là một sự tương phản lớn với lời của Christie lúc đầu rằng: ” Chúng ta có một thị trường tự do cho phép các nỗ lực và khéo léo của chính các bạn sẽ quyết định thành công, không phải thứ cánh tay lạnh nhạt từ chính quyền.”

Forbes contributor Mark Rogosky said, “The state’s new rules protect its auto dealers from having to compete with Tesla’s direct sales model”; he points out that this is a direct contrast from what Christie said earlier, “We are for a free-market society that allows your effort and ingenuity to determine your success, not the cold, hard hand of the government.”

WikiMatrix

Bánh Bao Tiếng Anh Là Gì? Tên Các Loại Bánh Bằng Tiếng Anh

Bánh bao tiếng anh là gì?

Với bánh bao, bánh có thể gọi nó là Steamed Pork Bun, steamed wheat flour cake hoặc bạn có thể gọi nó là dumpling(há cảo) đều được, tuy nhiên tốt nhất, nếu bạn đang giới thiệu các loại bánh ngon từ Việt Nam cho các bạn nước ngoài, bạn nên gọi thẳng nó là “bánh bao” là chuẩn xác nhất, sau đó bạn mô tả về nó

Có thể mô tả tiếng anh bằng bánh bao như sau:

« Bánh bao (literally « wrapping cake ») is a ball-shaped bun containing pork or chicken meat, onions, eggs, mushrooms and vegetables, in Vietnamese cuisine. It often has Chinese sausage and a portion of a hard-boiled egginside. Bánh bao are generally smaller than baozi, and are filled with savory fillings, the most popular of which is seasoned ground pork. A vegetarian version of bánh bao also exists.

The dish originated with the baozi from China but was adapted by the Vietnamese and is also available in most other countries with significant Vietnamese populations. As in China, pork is the most popular kind of meat in Vietnam.

Bánh bao is an old fashioned Cantonese dim sum called tai pao (大包, literally « big bun ») brought to Vietnam by Cantonese immigrants …. »(wiki)

Còn nếu bạn muốn giới thiệu cách làm bánh bao bằng tiếng anh thì có thể xem công thức ở video sau:

Công thức bánh bao bằng tiếng anh

Steamed Pork Buns (Bánh Bao)

Steamed Pork Buns (Bánh Bao) is one of the most popular street foods in Vietnam with fluffy exterior and savory filling. It is usually white in color and can be served at any time of a day.

INGREDIENTS

For the Dough

3 cups all-purpose flour

1 tsp active dry yeast

2 tsp cornstarch

1/2 tsp salt

2 1/2 tsp baking powder

1/2 cups sugar

1 cup milk

1 tsp vegetable oil

3-4 drops lime juice

For the Fillings

1/2 lbs ground pork (or any kind of meat)

1.45 oz mung bean noodle

1/2 yellow onion (peeled)

2-3 egg (or 9 quail eggs) (hard-boiled and peeled)

1 tsp mushroom seasoning (optional)

1/4 tsp ground black pepper

1/2 tsp sugar

1/2 tsp sesame oil

2 tsp oyster sauce

1/4 tsp salt

2 Chinese sausage

3 big dried black fungus

Additional items

1/2 cup vinegar

9 pieces paper (cut into 3 inch-square) or cupcake liners

Steamed Pork Bun Recipe (Bánh Bao)

INSTRUCTIONS

Making the Dough

1, Ingredients

2, Warm milk in microwave for 30 seconds. Add 2 tsp sugar. Stir until dissolved. Then add active dry yeast. Stir gently. Cover and let it rest for 10 minutes or until foam. (The milk should be warm enough to the touch; so that it will not kill the yeast.)

3, In a mixing bowl, add all-purpose flour, cornstarch, baking powder, salt, remaining sugar, vegetable oil and lime juice. Pour in the yeast. Mix well until smooth. Cover the dough with plastic wrap or a damp kitchen towel. Place in a warm place for 2 hours or until the dough about double in size.

Making the Filling

1, Soak dried fungus in hot water and the noodle in warm water for 10 minutes. Rinse and drain well.

2, Cut hard-boil eggs into 4 pieces. Slice chinese sausages thinly on a diagonal. Dice yellow onion well. Cut noodle into 1 inch. Mince the fungus.

3, In a bowl, add ground pork, mushroom seasoning (optional), ground pepper, sugar, sesame oil, oyster sauce, salt, onion, fungus, and noodle. Mix until combined. Set aside.

Back to the Dough

1, After 2 hours, lightly flour on a work surface. Place the dough on and divide it into 9 parts equally. Then roll into small balls. Cover and let the balls rest for 10 minutes.

2, Once again, lightly flour on the work surface. Place 1 dough ball on and flatten by using a rolling pin. (Flatten the edge so it’s thinner than the middle.)

3, Place about 1 tablespoon of filling in the center of the dough. Place 3 Chinese sausage slices around the filling. Top with 1 piece of egg.

4, Pull the edge of dough over the filling and fold it into layers. Then twist the top to secure the bun. Pat around the bun to make shape. Place the bun on a piece of paper. Continue to do so until you finish all the dough balls and fillings.

5, Bring water in a steamer to a boil on medium heat. Add vinegar. (This will make the buns whiter in color.)

6, Place the buns into the steamer. (Remember to leave space so that they will have room to rise.)

7, Cover the top and steam for 20 minutes. (The top should be wrapped with a kitchen towel so that the water doesn’t drip into the buns.)

8, After 20 minutes, remove the top and place the buns on a dish. Now it is ready to serve.

Steamed Pork Bun Recipe (Bánh Bao)

RECIPE NOTES

Wrap the leftover in a plastic wrap. It can be stored for a few week in the fridge. Anytime you want to have it, just simply steam or microwave the buns. nguồn tham khảo

Bánh dầy tiếng anh là gì : round sticky rice cake Nước mắm tiếng anh là gì : Fish sauce Bánh cuốn tiếng anh là gì: stuffed pancake • Bánh tráng tiếng anh là gì : girdle-cake • Bánh tôm tiếng anh là gì : shrimp in batter • Bánh cốm tiếng anh là gì : young rice cake • Bánh trôi tiếng anh là gì : stuffed sticky rice balls • Bánh đậu tiếng anh là gì : soya cake • Bánh bao tiếng anh là gì : steamed wheat flour cake • Bánh xèo tiếng anh là gì : pancako • Bánh chưng tiếng anh là gì : stuffed sticky rice cake • Bào ngư tiếng anh là gì : Abalone • Bún tiếng anh là gì : rice noodles • Bún ốc tiếng anh là gì : Snail rice noodles • Bún bò tiếng anh là gì : beef rice noodles • Bún chả tiếng anh là gì : Kebab rice noodles • Cá kho tiếng anh là gì : Fish cooked with sauce • Chả tiếng anh là gì : Pork-pie • Chả cá tiếng anh là gì : Grilled fish • Bún cua tiếng anh là gì : Crab rice noodles • Canh chua tiếng anh là gì : Sweet and sour fish broth • Chè tiếng anh là gì : Sweet gruel • Chè đậu xanh tiếng anh là gì : Sweet green bean gruel • Đậu phụ tiếng anh là gì : Soya cheese • Gỏi tiếng anh là gì : Raw fish and vegetables • Lạp xưởng tiếng anh là gì : Chinese sausage • Mắm tiếng anh là gì : Sauce of macerated fish or shrimp • Miến gà tiếng anh là gì : Soya noodles with chicken • Bạn củng có thể ghép các món với hình thức nấu sau tiếng anh là gì : • Kho tiếng anh là gì : cook with sauce • Nướng tiếng anh là gì : grill • Quay tiếng anh là gì : roast • Rán ,chiên tiếng anh là gì : fry • Sào ,áp chảo tiếng anh là gì : Saute • Hầm, ninh tiếng anh là gì : stew • Hấp tiếng anh là gì : steam • Phở bò tiếng anh là gì : Rice noodle soup with beef • Xôi tiếng anh là gì : Steamed sticky rice • Thịt bò tái tiếng anh là gì : Beef dipped in boiling water Steamed Rice Cake (Bánh Bò Hấp)

Partager :

Twitter

Facebook

WordPress:

J’aime

chargement…

Articles similaires

#1 Nem Rán Tiếng Anh Là Gì? Cách Làm Nem Rán Bằng Tiếng Anh

Nem rán tiếng anh là “Nem Ran” by northerners and “Cha Gio” by southerners.. Nhắc đến các món ăn đặc sắc của người Việt Nam, chắc hẳn là không thể bỏ qua món nem rán vô cùng thơm ngon, hấp dẫn mà đa số mọi người đều yêu thích.

Học cách làm nem rán (chả giò) bằng tiếng anh vàng giòn ngon tuyệt

Vài nét về món nem rán (chả giò) truyền thống Việt Nam

There is a dish that can be served all year round, and present in almost every menu of Vietnamese restaurant abroad: A dish that is so famous that many locals of Vietnam assume it as their own specialty and give it their own name such as: “Nem Ran” by northerners and “Cha Gio” by southerners.

Fried spring roll was brought to Hanoi from the Southern part of vietnam and this dish has rapidly become a favorite one of Hanoian, and to express the affection as well as to remember the real origin of the dish, people here call it “Nem Sai Gon”.

Unlike popular myth, Vietnamese do not eat fried spring rolls with rice everyday. In fact it is a preferred food on special occasions such as Tet and other family festivities.

Spring rolls not always go along with rice but also seen with round noodle in the mouth-watering bún nem dish.

Chuẩn bị nguyên liệu làm món nem rán

Ingredients used for the fried spring roll are different depending each local but usually it comprises of lean minced pork, sea crabs or unshelled shrimps, edible mushroom, dried onion, duck/chicken eggs, pepper, salt and different kinds of seasoning. There are also special variants of the traditional pork-based roll, such as Crab spring rolls or Nem Cua Be.

Whichever they are, all ingredients are mixed thoroughly before being wrapped with rice paper into small rolls. These rolls are then fried in boiling oil. The cooked rolls are usually garnished with fresh lettuce and herbs.

200 g minced pork

200 g shrimp (minced)

100 g taro (shredded)

100 g carrot (shredded)

20 g dried wood ear mushrooms (soaked in hot water and julienne)

50 g glass noodle (soaked in water for 10 mins)

1 tbsp shallot (minced)

1 tbsp garlic (minced)

1 egg

1 bean sprouts (7 oz) (optional)

1 block tofu (optional)

salt, pepper, sugar, chicken stock

20 pcs rice paper wrapper

Instructions make – Cách làm bánh nem rán (Chả giò) bằng tiếng anh từ Massageishealthy

Step 1:

In a large bowl, combine the minced pork and minced shrimp together and season lightly with salt, pepper, sugar and chicken stock (1/2 tsp each).

Also add 1 tbps minced shallot and 1 tbsp minced garlic. Mix well in a circular motion till combined.

Step 2:

Combine the seasoned meat & shrimp with all the shredded vegetables, mushrooms and glass noodle.

Mix well. To help all the ingredients adhere better, add 1 egg or just the egg white. Mix well again and leave to sit for about 15 minutes.

Step 3:

To soften the rice paper for wrapping, moisten the rice paper with a damp cloth instead of soaking in water.

Step 4:

Scoop a heaping tablespoon of the filling and place near one end of the rice paper. Roll until you reach the center, then fold both sides inwards and continue to roll up till the other end.

Step 5:

Heat a generous amount of oil in the pan until you see small bubbles around the chopstick. Then keep the heat on medium and start frying.

The rice paper could be sticky at first so leave some spaces between the rolls. After a few minutes, it’s ok to bring them closer to one another. Deep fry until they turn golden brown.

Step 6:

Place them on paper towel to drain off the excess oil. Serve with dipping fish sauce, fresh vegetable and herbs.

Không hề khó để hoàn thành cách làm nem rán bằng tiếng anh thơm ngon hấp dẫn đúng không nào?

Nguồn: Vietnamonline