Top 12 # Cách Tạo Ứng Dụng Web Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Bothankankanhatban.com

Hướng Dẫn Tạo Ứng Dụng Web Tương Tác Với R Shiny Package

server.R

library(shiny) # Define server logic required to draw a histogram shinyServer(function(input, output) { # Expression that generates a histogram. The expression is # wrapped in a call to renderPlot to indicate that: # # 1) It is "reactive" and therefore should re-execute automatically # when inputs change # 2) Its output type is a plot output$distPlot <- renderPlot({ x <- faithful[, 2] # Old Faithful Geyser data bins <- seq(min(x), max(x), chúng tôi = input$bins + 1) # draw the histogram with the specified number of bins hist(x, breaks = bins, col = 'darkgray', border = 'white') }) })

Script này nhìn rất đươn giản: Một vài tính toán được thực hiện, sau đó vẽ Histogram với số lượng intervals quy định. Mặt khác các bạn có thể thấy rằng tất cả thành phần của Script đươc chứa trong một hàm thống nhất- renderPlot. Comment trước khi gọi hàm này là một vài giải thích. Các lệnh vẽ Histogram được gói gọn trong renderPlot vì vậy chúng: 1. “Reactive”, có nghĩa là phản ứng với những thay đổi của dữ liệu đầu vào. 2. Kết quả thực hiện là biểu đồ.

Tóm lại hàm renderPlot vẽ biểu đồ, tự động hiệu chỉnh biểu đồ khi có thay đồi dữ liệu đầu vào.

Nếu những giải thích đến đây làm các bạn chưa hiểu- Đừng lo!. Chúng ta sẽ từng bước phân tích cụ thể cách thức để tạo ứng dụng WEB tương tác trong R.

Bây giở các bãn hãy tự mình giải trí với ví dụ Hello Shiny. Xem xét code nguồn một lần nữa và cố gắng hiểu xem App này làm việc như thế nào.

Cách Xây Dựng Ứng Dụng Web Đơn Giản – Amazon Web Services (Aws)

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải quyết các yêu cầu chính của các công ty khởi nghiệp khi xây dựng ứng dụng web, khám phá cách bạn có thể tận dụng các dịch vụ AWS để tăng tốc quá trình xây dựng và mang đến cho bạn một số tài nguyên sẽ hướng dẫn bạn trong suốt hành trình.

Bắt đầu

Một sơ đồ ứng dụng web hiện đại điển hình có dạng như sau:

Bạn có thể coi ứng dụng có hai phần: frontend, tức là phần ứng dụng mà người dùng sử dụng để tương tác với các tài nguyên ứng dụng và backend, là nơi lưu trữ tất cả các tài nguyên bạn đã tạo.

Bạn có thể dùng các frontend khác nhau trong ứng dụng để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, cũng như tận dụng các tính năng độc đáo ở mỗi nền tảng. Ví dụ: Bạn có thể tạo các bố cục khác nhau để tận dụng kích thước màn hình lớn hơn của trình duyệt web trên máy tính hoặc tạo các ứng dụng di động tận dụng camera và chức năng GPS của điện thoại thông minh.

Backend của ứng dụng lưu trữ logic nghiệp vụ và các lớp lưu trữ dữ liệu của ứng dụng. Đây cũng là nơi bạn xác định các quy tắc chi phối ứng dụng dựa trên các trường hợp sử dụng theo nghiệp vụ. Ví dụ: Bạn có thể chỉ cho phép người dùng được ủy quyền mua sách và từ chối hoạt động truy cập của những người dùng không được ủy quyền.

Để khám phá các khía cạnh chính của một ứng dụng web điển hình, chúng tôi sử dụng ví dụ về một cửa hàng truyện tranh trực tuyến không có thật để tham khảo. Mục tiêu của ứng dụng web này là cho phép người dùng mua bán những cuốn truyện tranh mình yêu thích, nhận thông báo khi truyện tranh mới được phát hành và xây dựng cộng đồng với những người dùng khác có cùng sở thích. Chúng tôi không xây dựng tất cả những tính năng này mà sẽ tạo ra mối liên kết giữa nhu cầu/trường hợp sử dụng của doanh nghiệp với công nghệ mà chúng tôi có thể dùng để đưa mong muốn thành hiện thực. Để hỗ trợ quá trình này, chúng tôi sử dụng AWS Amplify, bộ công cụ và dịch vụ cho phép các nhà phát triển ứng dụng web và ứng dụng di động xây dựng ứng dụng trên nền điện toán đám mây, có thể mở rộng, an toàn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Mọi trang web hiện đại chủ yếu bao gồm các tệp HTML, Javascript và CSS. Đây là những khối xây dựng cơ bản cho phép bạn giao tiếp với các API và mang đến trải nghiệm phong phú cho người dùng thông qua văn bản, hình ảnh và video.

Phát triển và triển khai

Trong quá trình phát triển ứng dụng, có một yếu tố cần lưu ý đó là tốc độ liên tục cải tiến và phát hành các phiên bản ứng dụng cho người dùng. Khi có quy trình làm việc nhất quán và liền mạch từ phát triển đến triển khai, bạn sẽ có thể liên tục cải tiến nhanh hơn nhiều, đồng thời rút ngắn thời gian giữa các lần phát hành, đảm bảo người dùng sẽ có trải nghiệm tốt nhất có thể khi sử dụng ứng dụng của bạn. Tích hợp liên tục và Triển khai liên lục, hoặc CI/CD, là bộ nguyên tắc, công cụ và biện pháp tốt nhất cho phép nhóm cung cấp các thay đổi về mã hiệu quả và hiệu suất hơn thông qua kênh dẫn CI/CD.

Sơ đồ sau đây trình bày một quy trình phát triển điển hình, từ phát triển đến kiểm thử và cuối cùng là sản xuất bằng Amplify để dễ dàng quản lý các môi trường và các bước phát triển khác nhau trong khi vẫn duy trì tiến độ thông qua kiểm soát nguồn.

Để cung cấp ứng dụng một cách hiệu quả cho đối tượng người dùng trên toàn thế giới, đồng thời xây dựng trên nền tảng và nguyên tắc phù hợp cho tương lai, chúng tôi tận dụng dịch vụ lưu trữ web của Amplify, dịch vụ này có thể truy cập thông qua bảng điều khiển AWS hoặc thông qua CLI Amplify. Dịch vụ này tích hợp liền mạch với tính năng kiểm soát nguồn (chẳng hạn như GitHub hoặc AWS CodeCommit), cho phép triển khai nhanh hơn và mượt mà hơn khi mã ứng dụng của chúng tôi thay đổi theo từng bản phát hành.

Xác thực người dùng

Xác thực người dùng là cơ chế chúng tôi sử dụng để cho phép người dùng hợp pháp trong hệ thống của mình truy cập vào các tài nguyên và chức năng của ứng dụng web. Ứng dụng cửa hàng truyện tranh của chúng tôi yêu cầu người dùng đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu, đồng thời chúng tôi cho phép người dùng thiết lập xác thực đa yếu tố. Đây là sự tăng cường cho các biện pháp bảo mật mà chúng tôi áp dụng nhằm ngăn việc truy cập trái phép vào tài khoản. Amplify cung cấp cho chúng tôi một thành phần trình xác thực, mà nếu dùng trong dự án, có thể cho phép chúng tôi xử lý tất cả các trường hợp sử dụng này.

Thành phần trình xác thực của Amplify sẵn dùng có dạng như sau.

Bằng cách sử dụng thành phần được tạo sẵn này, chúng tôi có thể tương tác với Amazon Cognito, dịch vụ thư mục người dùng được quản lý đầy đủ được đặt cấu hình thông qua CLI Amplify. Thông qua Cognito, bạn còn có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ danh tính mạng xã hội khác như tài khoản Twitter, Facebook hoặc Google để cho phép người dùng đăng nhập và truy cập vào tài khoản của họ một cách an toàn, làm cho quá trình bắt đầu sử dụng của người dùng trở nên đơn giản và không chút khó khăn.

API

Bây giờ, hãy xem xét lĩnh vực tiếp theo của chức năng: cách chúng tôi đưa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của mình đến người dùng và ngược lại.

Giao diện lập trình ứng dụng hay API là cách mà ứng dụng web giao tiếp với các tài nguyên (chẳng hạn như cơ sở dữ liệu) trong môi trường backend. Các API web thường có hai dạng: REST và GraphQL. REST, chữ viết tắt cho Chuyển trạng thái đại diện, là một cách hoàn thiện và mạnh mẽ để xây dựng API. Tài nguyên được chia nhỏ theo nhiều điểm cuối API, phần lớn giống với cách bạn đã lập mô hình ứng dụng của mình. Trong ví dụ cửa hàng truyện tranh, chúng tôi có điểm cuối users/ và comics/ tương ứng với thông tin người dùng và truyện tranh.

Với trường hợp cửa hàng truyện tranh, chúng tôi sử dụng Amplify để đặt cấu hình cho API GraphQL.

Giám sát và phân tích web

Kết luận

Tìm Hiểu Cách Tạo Ứng Dụng Từ Ý Tưởng Ứng Dụng Để Chạy Ứng Dụng Trong App Store.

Ví dụ: đây là số liệu thống kê của Netflix:

Thống kê ứng dụng Netflix trên iOS

Thử nghiệm ý tưởng của bạn Mặt khác, nếu không có nhiều sự cạnh tranh cho ý tưởng ứng dụng của bạn, thì đó có thể là một ý tưởng mới và mới mà chưa ai từng nghĩ đến nó trước đây hoặc có thể là ý tưởng đó không khả thi.

Bắt đầu bằng cách cấu trúc lại ý tưởng của bạn một chút để bạn có thể truyền tải ngắn gọn ý tưởng, đối tượng và mục đích của ứng dụng đến ai đó trong 30 giây. Sau đó, thực hành đưa bước thang máy đó vào gương của bạn để bạn cảm thấy thoải mái khi nói điều đó.

Nó có thể tiết lộ điều gì đó mà bạn không nghĩ đến hoặc nó có thể khiến bạn giải quyết điều gì đó mà bạn đã bỏ qua trong sự phấn khích của mình.

Nếu bạn nhận được những rung cảm tốt về ý tưởng ứng dụng của mình từ bước này cho đến nay, hãy tiếp tục!

Bạn càng có nhiều người giới thiệu ý tưởng của mình thì càng tốt. Người lạ, bạn của bạn bè, những người trên Internet, v.v. Đừng ngại truyền đạt ý tưởng của bạn. Chỉ cần nhớ cái nhìn sâu sắc này từ nhà đầu tư bể cá mập Chris Sacca – “Ý tưởng thì rẻ, thực thi là tất cả.” Nếu bạn đã tiến xa đến mức này, bạn chắc chắn sẽ có cách tiếp cận thực dụng để đạt được mục tiêu của mình, đó là một điều tốt 🙂

‘Ý tưởng là rẻ, thực hiện là tất cả.’ – Chris Sacca NHẤP VÀO Tweet BƯỚC 3

Viết các hàm cho ứng dụng của bạn

Phần này rất thú vị vì bạn được mơ! Lên ý tưởng cho một ứng dụng và tưởng tượng phiên bản lý tưởng của ứng dụng của bạn sẽ là gì.

Tầm nhìn chắc chắn sẽ phát triển và thay đổi dựa trên phản hồi và thử nghiệm thực tế của người dùng, nhưng hiện tại, bầu trời là giới hạn. Viết tất cả trên giấy và thực hiện ý tưởng của bạn và thổi sức sống vào đó.

Nếu muốn, bạn cũng có thể nghĩ về cách bạn sẽ kiếm tiền từ ứng dụng. Tuy nhiên, tôi khuyên rằng đây không nên là trọng tâm chính của ý tưởng ứng dụng của bạn. Trong giai đoạn đầu của một ứng dụng, sự chấp nhận của người dùng luôn quan trọng hơn.

Khi tôi làm công việc tư vấn phần mềm, quy trình này được gọi là thu thập các yêu cầu nghiệp vụ và đó là bước quan trọng nhất trong dự án vì nó giúp làm rõ những gì khách hàng muốn.

Bây giờ bạn không cần phải quá nghiêm ngặt và chi tiết cho ý tưởng ứng dụng của riêng mình, nhưng bạn vẫn nên xác định mục tiêu và chiến lược tổng thể cho ý tưởng ứng dụng của mình càng nhiều càng tốt ngay bây giờ. Một khi bạn được thực hiện, bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thực hiện có thể đồng nghĩa với việc lãng phí rất nhiều công sức và nỗ lực.

Bạn không phải quyết định ứng dụng sẽ có bao nhiêu màn hình hoặc những gì trên mỗi màn hình; đây là bước tiếp theo. Nhưng những gì bạn muốn làm trơn tru là những gì người dùng có thể đạt được trong ứng dụng.

Ví dụ: nếu ý tưởng cho ứng dụng là một ứng dụng mạng xã hội, bạn có thể bắt đầu viết:

Nó sẽ giúp bạn nhận được phản hồi trong thế giới thực từ những người dùng thực, những người có thể hướng dẫn và điều chỉnh sự hiểu biết của họ về những gì mọi người thực sự muốn.

Dựa trên phản hồi này, bạn đang phát hành bản cập nhật cho ứng dụng của mình với nhiều tính năng hơn và một lần nữa, hãy đưa nó đến tay người dùng để phản hồi.

Bạn lặp đi lặp lại chu trình này và kết thúc với một sản phẩm hoàn toàn phù hợp với những gì thị trường mong muốn.

So sánh điều đó với việc tiêu tốn hàng đống tiền và thời gian để xây dựng một thứ gì đó và cuối cùng tung ra nó … chỉ để phát hiện ra rằng mọi người không muốn nó. Không bao giờ xây dựng trong chân không.

Vì vậy, hãy xem tất cả các chức năng bạn đã viết ra và suy nghĩ xem phiên bản đơn giản 1 sẽ trông như thế nào. Đảm bảo rằng ứng dụng vẫn có thể hữu ích cho khán giả của bạn và giải quyết vấn đề chung, nhưng nó không (và không nên) có tất cả các chuông và còi cho giai đoạn 1. Nhiều khả năng, những hồi chuông và còi mà bạn nghĩ có thể sai những gì người dùng của bạn cần đầu tiên.

Bất kỳ tính năng nào không trực tiếp phục vụ mục đích chung của ứng dụng đều có thể được xem xét trong bước thứ hai. Tất cả các tính năng cơ bản còn lại sẽ là sản phẩm khả thi tối thiểu của bạn!

BƯỚC 4

Tạo mô hình thiết kế ứng dụng của bạn

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu suy nghĩ về cách tạo một ứng dụng trực quan và dễ sử dụng. Người dùng sẽ thấy gì và họ sẽ tương tác với ứng dụng của bạn như thế nào để sử dụng các tính năng của nó?

Tôi thường chỉ bắt đầu với một cây bút chì và một cuốn sổ hoặc một mảnh giấy vì mọi thứ đều đang trôi chảy và có rất nhiều bản phác thảo thô về cách phát triển ý tưởng của tôi.

Bảng phân cảnh Xcode Nguồn hình ảnh Màn hình chính Bạn có thể chia chức năng của ứng dụng thành các phần hoặc màn hình riêng biệt không? Những hướng dẫn này sẽ hơi chung chung, vì tôi thực sự không biết ý tưởng ứng dụng của bạn là gì, nhưng tôi thấy cách tốt nhất để làm điều này là gửi bằng ứng dụng của bạn.

Có bao nhiêu phần khác nhau để hiển thị thông tin bạn cần xem?

Điều hướng thanh tab trong ứng dụng iPhone Từ Nguyên tắc Giao diện Con người của Apple Điều hướng chính Bây giờ bạn đã có các phần chính của ứng dụng của mình, hãy nghĩ về cơ chế điều hướng cơ bản trong ứng dụng.

Sẽ có một thanh tab ở dưới cùng? Hoặc có thể anh ấy sẽ sử dụng một slide trong thanh bên để điều hướng đến các phần khác nhau của ứng dụng?

Tôi khuyên bạn nên xem một số ứng dụng yêu thích của bạn và xem cách bạn điều hướng xung quanh ứng dụng.

Loại điều hướng tốt nhất là loại điều hướng tự nhiên và trực quan. Nếu bạn phải suy nghĩ về cách tìm thấy thứ gì đó, thì đây chính là vấn đề.

Có một cuốn sách tuyệt vời về kiến ​​trúc thông tin và khả năng sử dụng (đó là những gì bạn đang làm ngay bây giờ) có tên Don’t Make Me Think của Steve Krug.

Cách Tạo Thư Mục Ứng Dụng Trên Android

Thư mục ( Folder) giúp bạn tổ chức ứng dụng dễ dàng hơn, tương tự như cách chúng ta lưu trữ file trên máy tính. Trên các phiên bản Android cũ, bạn chỉ được lưu tối đa 4 thư mục ở bên dưới màn hình, nhưng từ Android 4.0 (Jelly Bean) trở lên, người dùng có thể quản lý không giới hạn thư mục trên màn hình Home, biểu tượng thư mục sẽ chiếm diện tích tương đương 1 biểu tượng app thông thường.

Cách tạo thư mục quản lý ứng dụng trên Android

Nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng bất kỳ cho đến khi bạn cảm thấy cho rung phản hồi nhẹ trên màn hình. Sau đó kéo ứng dụng đè lên biểu tượng 1 ứng dụng khác cùng loại để tạo nhanh thư mục mới. Thao tác này cũng tương tự như trên iPhone hay iPad.

Đặt tên cho thư mục

Không giống như nền tảng iOS, Android không can thiệp vào việc đặt tên thư mục mới. Điện thoại Android sẽ để trống tên thư mục nếu bạn chưa đặt tên mới. Bạn có thể để thư mục không tên như vậy nhưng sẽ tiện lợi hơn nếu đặt cho nó 1 cái tên để dễ nhận dạng.

Thao tác đặt tên thư mục ứng dụng khá đơn giản. Bạn chỉ cần nhấn giữ vào thư mục để xem toàn bộ danh sách ứng dụng bên trong và bàn phím ảo Android cũng mở ra. Nhập tên bất kỳ cho thư mục mới và chạm vào nút Done để hoàn tất. Tên mới của thư mục sẽ xuất hiện trên màn hình Home.

Bạn có thể đặt tên thư mục như Games, Books, Music, Social Network, Photo Editor, Documents … để nhanh chóng tìm thấy ứng dụng, game mong muốn.

Thêm thư mục vào danh sách app dưới cùng của màn hình Home

Bạn cũng có thể kéo thư mục ứng dụng vừa tạo vào danh sách app yêu thích ở hàng dưới cùng của màn hình Home trên điện thoại Android. Thao tác trên giúp bạn truy cập app nhanh 2 chạm từ màn hình Home bất kỳ rất tiện lợi. Để đưa thư mục này xuống, bạn chỉ cần nhấn giữ rồi kéo thư mục xuống dưới cùng màn hình Home. Lưu ý là hàng ứng dụng này có thể chứa tối đa 6 biểu tượng app hay thư mục.

Sắp xếp thứ tự ứng dụng trong thư mục

Người dùng có thể kéo ứng dụng trong thư mục để sắp xếp vị trí của nó. Đối với những thư mục đã tạo, bạn chỉ cần kéo app bất kỳ vào đó để lưu trữ. Lưu ý là những widget trên màn hình Home không thể hoạt động nếu đưa vào thư mục. Chúng là những mini app cho phép chạy trực tiếp trên màn hình Home.

Download.com.vn

XEM NHIỀU