Top 8 # Cách Tạo Thư Mục Và Tập Tin Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Bothankankanhatban.com

Cách Tạo Tập Tin (File) Và Thư Mục (Directory) Trong C#

C# hỗ trợ các hàm cho phép bạn tạo thư mục (directory) và tập tin (file) khi bạn muốn. Các hàm này nằm trong namespace System.IO

Hàm tạo thư mục CreateDirectory() thuộc lớp (class) Directory của namespace chúng tôi cú pháp như sau:

System.IO.Directory.CreateDirectory(string path);

Trong đó:

path: là [dường dẫn +] tên thư mục bạn muốn tạo. Nếu bỏ qua [đường dẫn] thì thư mục được tạo ngay trong thư mục ứng dụng đang chạy.

Để tạo được tập tin, chúng ta phải sử dụng lớp (class) FileStream và toán tử new để tạo tập tin, cú pháp bên dưới:

System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(string path, System.IO.FileMode mode);

Trong đó:

path: là [đường dẫn +] tên tập tin bạn muốn tạo. Nếu bỏ qua đường dẫn thì tập tin được tạo ngay trong thư mục ứng dụng đang chạy

mode: dùng để thiết lập các chế độ hay tùy chọn cho tập tin được tạo như: tạo mới hoàn toàn, xóa sạch dữ liệu nếu tập tin tồn tại, thêm dữ liệu vào cuối tập tin, v.v … C# hỗ trợ các mode sau:

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace MyProject { public partial class FileAndDirectoryForm : Form { public FileAndDirectoryForm() { InitializeComponent(); chúng tôi += new EventHandler(FileAndDirectoryForm_Load); } private void FileAndDirectoryForm_Load(object sender, EventArgs e) { try { string directoryPath = "StoredFiles"; if (!System.IO.Directory.Exists(directoryPath)) System.IO.Directory.CreateDirectory(directoryPath); string filePath = directoryPath + @"EmployeeList.txt"; System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(filePath, System.IO.FileMode.Create); string mesage = "Tạo tập tin "EmployeeList.txt" thành công." + Environment.NewLine; mesage += "Đường dẫn là "" + Application.StartupPath + @"" + directoryPath + filePath + """; MessageBox.Show(mesage, "Thông báo"); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.InnerException.ToString()); } } } }

Thao Tác Với Các Thư Mục Và Tập Tin

Thao tác với các thư mục và tập tin

Có ba cách thực hiện :

Nếu tập tin thuộc loại tập tin văn bản thì chương trình ứng dụng kết hợp sẽ được khởi động và tài liệu sẽ được nạp vào. Trong trường hợp chương trình ứng dụng không được cài đặt trong máy tính thì Windows sẽ mở hộp thoại Open With và để bạn chọn chương trình kết hợp.

1. Chọn tập tin/ thư mục

Chọn một nhóm tập tin/ thư mục: có thể thực hiện theo 2 cách:

2. Tạo thư mục

 Chọn nơi chứa thư mục (thư mục/ ổ đĩa) ở cửa sổ bên trái.

 Nhập tên thư mục mới, sau đó gõ Enter để kết thúc.

3. Sao chép thư mục và tập tin

Chọn các thư mục và tập tin cần sao chép và thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhấn giữ phím Ctrl và Drag đối tượng đã chọn đến nơi cần chép.

4. Di chuyển thư mục và tập tin

Chọn các thư mục và tập tin cần di chuyển và thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Drag đối tượng đã chọn đến nơi cần di chuyển.

5. Xóa thư mục và tập tin

Chọn các thư mục và tập tin cần xóa.

Xác nhận có thực sự muốn xóa hay không (Yes/ No)

6. Phục hồi thư mục và tập tin

Các đối tượng bị xóa được đưa vào Recycle Bin. Nếu muốn phục hồi các đối tượng đã xóa, bạn thực hiện các thao tác sau đây:

Chọn đối tượng cần phục hồi.

Ghi chú:

Nếu muốn xóa hẳn các đối tượng, ta thực hiện thao tác xóa một lần nữa đối với các đối tượng ở trong Recycle Bin.

7. Đổi tên thư mục và tập tin

Chọn đối tượng muốn đổi tên

Nhập tên mới, sau đó gõ Enter để kết thúc.

Ghi chú: với tập tin đang sử dụng thì các thao tác di chuyển, xóa, đổi tên không thể thực hiện được.

8. Thay đổi thuộc tính tập tin và thư mục

Nhấn chuột phải lên đối tượng muốn thay đổi thuộc tính và chọn lệnh Properties

Thay đổi các thuộc tính.

Chọn Apply để xác nhận thay đổi, ngược lại thì nhấn Cancel.

9. Tạo lối tắt (Shortcuts)

9.1 Tạo lối tắt từ màn hình nền Desktop

9.2 Tạo trực tiếp từ tập tin/ thư mục

10. Thao tác với đĩa

10.1 Định dạng đĩa

Nếu muốn đặt tên cho đĩa thì nhập tên mới vào mục Volume label, muốn định dạng nhanh (chỉ xóa dữ liệu) thì chọn mục Quick Format, tại mục File system, chọn là FAT32 hoặc NTFS đối với những ổ đĩa có dung

lượng lớn.

Nhắp chọn Start để tiến hành định dạng.

Chú ý: dữ liệu trong đĩa sẽ bị xóa hoàn toàn, không thể phục hồi được. Hình 5.3: Định dạng ổ đĩa

10.2 Hiển thị thông tin của đĩa

Lớp General: cho biết dung lượng đĩa (Capacity), đã sử dụng bao nhiêu (Used space), còn lại bao nhiêu (Free space).

Lớp Tools: cung cấp một số công cụ kiểm tra đĩa (Error-checking), tạo đĩa dự phòng (Backup), chống phân mảnh đĩa (Defragment).

Lớp Sharing: cho phép đặt cách thức chia sẻ tài nguyên có trên đĩa (với máy tính có nối mạng).

Tập Tin Và Thư Mục Trong Máy Tính Là Gì?

b) Quy tắc đặt tên tập tin: Tên tập tin có dạng như sau .

Ví dụ : Quyet toan chúng tôi (file EXCEL), chúng tôi chúng tôi

Trong phần tên chính hay phần mở rộng của tập tin có thể dùng ký tự * hoặc ? để chỉ một họ tập tin thay vì một tập tin. – Ký tự* đại diện cho một nhóm ký tự tùy ý kể từ vị trí của *. – Ký tự? đại diện cho một ký tự tùy ý tại vị trí của ?.

Ví dụ : *.PAS là nhóm tập tin có phần mở rộng là PAS, còn phần tên chính là tùy ý. DATA?.DOC là tên của các tập tin có ký tự thứ 5 tùy ý, đó là nhóm tập tin có tên như : DATA1.DOC, chúng tôi DATAT,…

– Thư mục là một phân vùng hình thức trên đĩa để việc lưu trữ các tập tin có hệ thống. Người sử dụng có thể phân một đĩa ra thành nhiều vùng riêng biệt, trong mỗi vùng có thể là lưu trữ một phần mềm nào đó hoặc các tập tin riêng của từng người sử dụng … Mỗi vùng gọi là một thư mục. – Mỗi đĩa trên máy tương ứng với một thư mục và được gọi là thư mục gốc (Root Directory). Trên thư mục gốc có thể chứa các tập tin hay các thư mục con (Sub Directory). Trong mỗi thư mục con có thể chứa các tập tin hay t hư mục con khác. Cấu trúc này được gọi là cây thư mục. – Tên của thư mục (Directory Name) được đặt theo đúng quy luật đặt tên của tập tin, thông thường tên thư mục không đặt phần mở rộng.

– Khi trên đĩa đã có một tổ chức thư mục thì việc quản lý các tập tin dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi đó người sử dụng muốn truy nhập đến một đối tượng (một tập tin hay một thư mục con) không chỉ đơn giản là đưa ra tên của nó (vì có thể có nhiều tập tin hay thư mục con trùng tên trên các thư mục khác nhau) mà phải xác định thật rõ ràng về vị trí của đối tượng cần truy nhập.Ví dụ : Vị trí của tập tin chúng tôi được xác định đầy đủ như sau : C:WINDOWSCOMMANDANSI.SYSTrong đó : Tên ổ đĩa là C, tên thư mục là WINDOWS, COMMAND. Tên tập tin cần truy nhập là ANSI.SYS. Đường dẫn (path) : Là một chuỗi tên các thư mục mà ta cần phải đi qua để đến được tập tin cần dùng. Trong đường dẫn tên các thư mục được cách nhau bởi dấu (dấu sổ trái), trong đó thư mục đứng sau phải là con của thư mục đứng ngay trước nó.Ví dụ: – C:WINDOWSASYMRUNTIME là đường dẫn đến thư mục RUNTIME trong thư mụcC: WINDOWSASYM.– C:WINDOWSCOMMANDANSI.SYS là đường dẫn đến tập tin chúng tôi trong thư mục C:WINDOWSCOMMAND.

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

CN Đống Đa: Phòng 815, tòa 15 tầng – B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch) CN Cầu Giấy: Phòng B2T10 (Phòng B2 Tầng 10) – Tòa nhà 335 Cầu Giấy – HN (Tầng 1 là Siêu thị thời trang Fashion Mall) CN Linh Đàm: Phòng 404 – Chung cư CT4A1 – Đường nguyễn Hữu Thọ – Linh Đàm – Hoàng Mai Hà Nội. (Ngay đèn xanh đỏ cổng chào Linh Đàm, Tầng 1 siêu thị Bài Thơ, Highlands Cofee) CN Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) – Trần Phú – Hà Đông

Quản Lý Tập Tin/Thư Mục Trên Host Dùng Cpanel

Để quản lý các dữ liệu tập tin và thư mục có trên host sử dụng cPanel, bạn đăng nhập vào control panel và tìm đến phần File Manager.

Sau đó bạn chọn thư mục cần truy cập, hãy chọn là public_html/www (tức là thư mục gốc trên host) và ấn Go.

Giao diện quản lý tập tin và thư mục trên host sẽ hiển thị ra như thế này.

Mặc định ở StableHost, họ sẽ cung cấp cho bạn sẵn một thư mục cgi-bin và tập tin default.html. Hai cái này có thể sẽ không quan trọng cho lắm nên bạn có thể xóa thư mục cgi-bin đi, còn tập tin chúng tôi nghĩa là trang chào mừng của StableHost khi bạn đã trỏ tên miền về.

Cách upload một tập tin

Để upload một tập tin, bạn hãy chọn thư mục gốc (public_html) bên tay trái và ấn vào nút Upload ở phía trên thanh công cụ.

Sau khi nó báo chữ complete, hãy ấn liên kết ” Go back to…… ” để trở về giao diện quản lý tập tin (File Manager) của host.

Bây giờ bạn sẽ thấy tập tin bạn vừa upload lên đã có trên host, ví dụ tập tin mình vừa upload lên có tên là ” chúng tôi “.

Vậy thì, chúng ta vừa upload một tập tin lên thư mục gốc thì để truy cập vào tập tin này trên môi trường web, bạn sẽ nhập địa chỉ là http://tên-miền-của-bạn.com/tên-tập-tin. Ví dụ mình có tập tin tên ” chúng tôi ” và tên miền gốc sử dụng cho gói host này là chúng tôi thì mình sẽ truy cập trên trình duyệt với địa chỉ là chúng tôi .

Do tập tin này là ảnh nên nó sẽ hiển thị ảnh ra.

Cách tạo thư mục

Dĩ nhiên bạn có thể sử dụng host như một ổ cứng lưu trữ dữ liệu, bạn cũng có thể tạo ra các thư mục để quản lý các tập tin.

Để tạo thư mục, các bạn cũng hãy chắc chắn là đã chọn vào thư mục gốc ở cây thư mục bên tay trái, sau đó ấn vào nút New Folder trên thanh công cụ.

Và nhập tên thư mục cần tạo, tên thư mục bạn nên viết liền không dấu. Sau đó ấn nút Create New Folder.

Và bây giờ bạn đã có một thư mục vừa tạo.

Bạn có thể nhấp đúp vào thư mục đó để truy cập vào thư mục, sau đó hãy thử upload một tập tin lên.

Giả sử bây giờ mình có một thư mục hinhanh ngoài thư mục gốc, và trong thư mục hinhanh mình có một tập tin tên chúng tôi thì mình sẽ truy cập trên địa chỉ website là chúng tôi , trong đó chúng tôi là tên miền gốc của host mình đang dùng.

Nếu bạn có thử truy cập vào thư mục mà không gõ tên tập tin ví dụ như chúng tôi thì có thể nó sẽ hiển thị ra danh sách tập tin thế này.

Tuy nhiên có thể bạn sẽ nhận được lỗi 403 bởi vì đôi khi một số nhà cung cấp host không cho phép bạn xem file kiểu này. Và sau này khi sử dụng cho website, chúng ta cũng không nên để thư mục nó “lõa thể” thế này vì như vậy người ta sẽ biết rõ trên host của chúng ta có cái gì nên rất nguy hiểm.

Để khắc phục, bạn hãy dùng phần mềm Notepad hoặc Notepadd++ trên máy tính và tạo một tập tin rỗng không có nội dung với tên là ” chúng tôi “. Sau đó upload nó vào thư mục bạn cần che giấu. Lúc này, khi bạn gõ địa chỉ thư mục thì tập tin chúng tôi sẽ tự động được load ra vì những tập tin có tên là chúng tôi hoặc chúng tôi được host xem là tập tin trang chủ nên nó sẽ tự động hiển thị mà không cần gõ tên chúng tôi ở địa chỉ. Mà tập tin chúng tôi là tập tin rỗng nên dĩ nhiên nó sẽ hiển thị ra một trang trắng xóa.

Xóa tập tin/thư mục

Để xóa cái gì đó trên host, bạn ấn chuột phải vào đối tượng cần xóa và chọn Delete.

Đổi tên tập tin

Cũng giống như xóa, bạn muốn đổi tên gì thì ấn chuột phải vào đối tượng cần đối tên và chọn là Rename. Lưu ý nếu bạn đổi tên tập tin, bạn nên giữ lại đuôi mở rộng của tập tin để nó làm việc đúng chứ không nó sẽ bị lỗi.

Cách nén thư mục/tập tin

Trên host bạn cũng có thể nén một tập tin lại thành các định dạng nén như .zip, .tar, chúng tôi nhưng tốt nhất là nên nén lại .zip vì chắc chắn .zip sẽ thân thiện với bạn hơn phải không nào?

Để nén một cái gì đó trên host, bạn chỉ cần ấn chuột phải và chọn Compress.

Sau đó chọn loại định dạng nén, nên chọn là Zip Archive. Đồng thời bạn cũng có thể đặt tên cho tập tin nén, nhớ đừng xóa đuôi mở rộng của nó nha. Sau đó ấn nút Compress File(s) để bắt đầu nén.

Sau khi thông báo nén thành công, ấn Close để tắt cửa sổ.

Và bây giờ bạn đã có một tập tin nén trên host, bạn có thể tải về máy bằng cách chọn nó, ấn chuột phải và chọn Download.

Di chuyển tập tin/thư mục

Để di chuyển một tập tin/thư mục sang một thư mục khác, bạn ấn chuột phải vào đối tượng cần di chuyển và ấn Move.

Ví dụ mình muốn chuyển tập tin này vào thư mục hinhanh ở thư mục gốc thì mình sẽ ghi địa chỉ trong phần cần chuyển đến là /public_html/hinhanh, tức là bạn phải khai báo đường dẫn tuyệt đối tính từ thư mục /public_html.

Được rồi, cơ bản trong phần này mình chỉ muốn hướng dẫn như vậy. Nhưng tóm lại, mình cần các bạn biết sơ qua về việc thao tác trên các thư mục và tập tin, hiểu đâu là thư mục gốc của website vì nó rất quan trọng sau này.