Top 12 # Cách Tạo Form Trong Pdf Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Bothankankanhatban.com

Tạo Form Cho Tập Tin Pdf

PDF vốn được biết đến là định dạng dùng để chia sẻ sách báo, tài liệu. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc xem văn bản nó còn có những khả năng khác như chứa form (biểu mẫu) và ngôn ngữ lập trình giống như một chương trình lập trình thật sự.

Để làm được điều này yêu cầu máy tính của bạn cần cài đặt chương trình Adobe Acrobat X Pro (bạn có thể tải về tại địa chỉ http://tinyurl.com/bpnyp).

1. Thiết kế giao diện form

Cũng như một chương trình lập trình, việc đầu tiên để tạo form là thiết kế giao diện và bổ sung những công cụ cần thiết. Để thực hiện, trong bảng Tasks bạn nhấn nút Add New Field rồi chọn công cụ, sau đó nhấn chuột lên vị trí muốn nó xuất hiện. Chương trình trợ 8 công cụ phổ biến.

Text Field: Hộp văn bản được sử dụng để nhận dữ liệu do người dùng nhập vào hoặc hiển thị các kết quả xử lý.

Check Box: Nhận thông tin từ người dùng theo dạng Yes/No. Nếu trong một nhóm chứa nhiều check box thì bạn có thể chọn một vài hoặc tất cả chúng.

Radio Button: Cũng như check box là công cụ nhận dữ liệu dạng Yes/No. Nhưng chỉ có thể chọn một radio button trong nhóm.

List Box: Hiển thị danh sách các đề mục cho người dùng lựa chọn.

Dropdown: Là sự kết hợp giữa text field và list box. Điểm khác biệt giữa dropdown với list Box là nó chỉ đưa ra những gợi ý và bạn có thể nhập dữ liệu để bổ sung thêm đề mục mới. Mặc định, dropdown không cho phép gõ nội dung, để làm được bạn cần chọn mục Allow user to enter custom text trong thẻ Options.

Button: Thực hiện các xử lý hay xác nhận hành động, thao tác của người dùng.

Digital Signature: Tạo chữ ký số xác định tác giả của dữ liệu. Nó có khả năng cung cấp cho người xem thông tin chi tiết về tài liệu cũng như chủ sở hữu.

Barcode: Mã hóa các công cụ trong form thành mã vạch. Khi các công cụ thay đổi nó cũng sẽ tự thay đổi theo.

Đôi lúc trong các tài liệu không chỉ có biểu mẫu mà còn có văn bản minh họa. Để thêm văn bản bạn có thể soạn thảo trực tiếp trong Acrobat. Trước tiên, bạn mở bảng Content chọn Add or Edit Text Box, rồi nhập vào nội dung. Tuy nhiên, trình soạn thảo của Acrobat không có nhiều tính năng nên nếu văn bản của bạn cần định dạng phức tạp thì bạn có thể soạn trước trong Word. Sau đó mở tập tin Word bằng Acrobat rồi đưa vào những công cụ biểu mẫu.

Thẻ General: Bạn nhập tên cho công cụ trong ô Name, còn ô Tooltip là nơi nhập thông tin sẽ hiển thị khi bạn rê chuột lên nó. Mặc định công cụ sẽ được hiển thị nhưng nếu muốn nó ẩn đi thì bạn chỉ cần thay đổi mục trong Form Field từ Visible thành Hidden.

Thẻ Appearance: Tùy chỉnh về hình dáng và màu sắc của công cụ. Phần Borders and Colors chọn kích thước, màu sắc đường viền và màu nền. Phần Text để định dạng phông chữ.

Thẻ Options: Tùy thuộc vào công cụ mà chương trình sẽ hiển thị những tùy chỉnh khác nhau. Chẳng hạn như Text Field là những chỉnh sửa nâng cao cho ký tự nhập vào như vị trí, giá trị mặc định, kiểm tra lỗi chính tả, giới hạn số ký tự. Check Box, Radio Button là hình dáng cho dấu check…

Thẻ Action: Đây là thẻ quan trọng giúp bạn chọn hành động khi tác động lên công cụ. Phần Select Trigger bạn chọn sự kiện xác định hành động, phần Select Actions chọn sự kiện sẽ xảy ra khi người dùng kích hoạt hành động. Khung Actions hiển thị những hành động mà bạn đã chọn. Nếu như một công cụ có nhiều hành động bạn có thể nhấn nút Uphoặc Down để xác định thứ tự của chúng. Lưu ý: đối với hành động Open a web link khi nhập địa chỉ trang web bạn cần gõ đầy đủ đường dẫn. Chẳng hạn muốn vào trang chủ Google thì phải nhập là http://www.google.com.

5. Hỗ trợ kết nối với cơ sở dữ liệu

Acrobat có thể kết nối với cơ sở dữ liệu thông qua công cụ ADBC. Để sử dụng ADBC , yêu cầu máy tính của bạn cần phải cài đặt sẵn chương trình quản lý cơ sở dữ liệu. Sau đó, trong khung soạn thảo JavaScript bạn dùng các câu lệnh SQL để kết nối với cơ sở dữ liệu và thực hiện các công việc như thêm dữ liệu mới, cập nhật, xoá.

Cách Tự Động Tạo Tệp Pdf Bằng Google Form

Google Forms là công cụ tốt nhất để tạo các cuộc thăm dò, khảo sát, câu hỏi và câu hỏi trực tuyến. Việc gửi biểu mẫu được lưu trữ tự động trong Bảng tính Google, giúp bạn dễ dàng phân tích bài gửi hơn và biểu mẫu của bạn có thể nhận được số lượng phản hồi không giới hạn.

Khi người dùng gửi Biểu mẫu Google của bạn, một hàng sẽ được thêm vào Bảng tính Google đích với tất cả các câu trả lời. Hướng dẫn giải thích cách bạn có thể lưu các phản hồi Google Form của mình trong tệp PDF tùy chỉnh trong Google Drive và gửi email tự động cho một hoặc nhiều người nhận qua Gmail.

Trong ví dụ này, chúng tôi đang xây dựng một biểu mẫu đăng ký sự kiện với Google Forms. Những người tham dự điền vào mẫu, chọn (các) phiên họ muốn tham dự và một xác nhận email được gửi cho họ ngay lập tức. Một tài liệu PDF được đính kèm và nó chứa các câu trả lời mẫu và cũng là Mã QR động có thể được quét tại địa điểm tổ chức sự kiện.

Tạo tệp PDF bằng Google Forms

Trước khi chúng tôi đi vào chi tiết triển khai, vui lòng thử quy trình làm việc trực tiếp để bạn có ý tưởng tốt hơn về những gì chúng tôi đang xây dựng.

Đầu tiên, điền vào Mẫu Google và gửi. Phản hồi biểu mẫu của bạn được lưu trong Trang tính Google này và trong vài giây, bạn sẽ nhận được email được cá nhân hóa với tệp đính kèm PDF. Nó chứa mã QR và ID đăng ký duy nhất được tạo tự động với công thức QRCODE .

Trong nội bộ, quy trình làm việc đang sử dụng Tài liệu Google này để hợp nhất dữ liệu Google Forms thành tệp PDF. Chúng tôi đã chọn PDF cho ví dụ này nhưng bạn có thể tạo tài liệu ở bất kỳ định dạng nào bao gồm tài liệu Word, Bảng tính Excel, Trang trình bày PowerPoint, ePub và hơn thế nữa.

Cách tạo tài liệu PDF bằng Google Form Responses

Để bắt đầu, hãy tạo Biểu mẫu Google mới và chọn Bảng tính Google đích nơi các phản hồi sẽ được lưu.

Tiếp theo, tạo một mẫu trong Google Docs, Google Slides hoặc Google Sheets. Trong mẫu của bạn, các trường biến phải được đặt bên trong dấu ngoặc nhọn và tên trường phải khớp chính xác với tiêu đề câu hỏi trong Biểu mẫu Google của bạn.

Tài liệu hợp nhất Google Forms

Ví dụ: nếu câu hỏi về Biểu mẫu Google của bạn là Tên đầy đủ, thì điểm đánh dấu trong mẫu tài liệu của bạn sẽ là {{Tên đầy đủ}} và nó sẽ được tự động thay thế bằng câu trả lời được gửi bởi người gửi biểu mẫu.

Tiếp theo, cài đặt Document Studio cho Google Sheets và ủy quyền bổ trợ. Bây giờ hãy mở Bảng tính Google đang lưu trữ các phản hồi Google Form của bạn, chuyển đến trình đơn Tiện ích, chọn Document Studio và mở thanh bên để xây dựng quy trình làm việc.

Đầu tiên, mở rộng phần Hợp nhất Tài liệu và chọn mẫu tài liệu từ Google Drive mà bạn đã tạo ở bước trước. Chọn tên tệp của tệp đã xuất – đó có thể là tên cố định – như chúng tôi – hoặc tên động như {{tên đầy đủ}}. Pdf trong đó tên tệp được tùy chỉnh dựa trên câu trả lời của tệp.

Tiếp theo, mở rộng phần Trộn thư trong thanh bên của Document Studio, bật tùy chọn Gửi Gửi Email và tạo mẫu email bằng trình chỉnh sửa WYSIWYG tích hợp.

Mẫu email HTML – Google Forms

Nếu bạn muốn thêm các điểm đánh dấu vào tài liệu được hợp nhất không có trong Biểu mẫu của Google, bạn có thể sử dụng sự trợ giúp của các công thức mảng Google Sheets .

Ví dụ: nếu câu hỏi về Biểu mẫu Google của bạn là Tên đầy đủ, bạn có thể thêm một cột mới trong Bảng tính tên của Google và sử dụng công thức sau để tự động lấy tên từ các lần gửi Biểu mẫu của Google có thể được sử dụng trong mẫu tài liệu và email .

Cuối cùng, mở rộng phần Kết thúc và Hợp nhất các trang và kiểm tra tùy chọn Hợp nhất trên Gửi mẫu . Nhấp vào Lưu để biến quy trình công việc và gửi mục kiểm tra trong Biểu mẫu Google của bạn.

Bạn nên tìm một email được cá nhân hóa với tài liệu được hợp nhất dưới dạng tệp đính kèm PDF trong các mục được gửi trong Gmail của bạn. Một bản sao của tệp PDF được lưu trong Google Drive mà bạn có thể sử dụng để tự động in phản hồi Google Form qua Google Cloud Print.

Cách Tạo Form Đăng Nhập Trong Excel (User Login Form)

Rate this post

Hướng dẫn cách tạo form đăng nhập trong excel (User login form) ———- XEM THÊM: 1. Top 50 thủ thuật Excel: 2. Pivot Table trong Excel: 3. Các hàm Excel quan trọng nhất: 4. Tạo báo cáo động trong Excel (Dashboard): 5. VBA Excel cấp tốc FULL: 6. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: 7. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng: 8. Hướng dẫn giải 101 bài thực hành Excel: 9. Excel nâng cao với công thức mảng: 10. Excel cho Kế toán cơ bản đến nâng cao: 11. Custom Formatting – Định dạng số trong Excel: 12. Hướng dẫn vẽ biều đồ: 13. Excel cơ bản cấp tốc: 14. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao: 15. Định dạng có điều kiện – Conditional Formatting: 16. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục: 17. Top 25 thủ thuật nâng cao: 18. Ứng dụng VBA Excel: 19. Tạo Form nhập dữ liệu tự động: 20. Form quản lý khách hàng: 21. Học google sheet Full: 22. Hệ thống quản lý kho – hàng hóa và mua bán: 23. 5 cách copy dữ liệu Excel sang Word: 24. Quản lý công việc bằng Excel: 25. Cách tạo thẻ ID tự động: —————– Link tải file thực hành: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ: Fanpage Gà Excel: —————– #Gaexcel “Gà_excel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Tag: tạo form đăng ký, cách tạo form đăng nhập, cách tạo form đăng nhập trong excel, form đăng nhập, đăng nhập excel, user login form, tạo form đăng nhập, form đăng nhập trong excel, tạo form đăng nhập excel, code tạo form đăng nhập excel, bảo vệ file excel, đặt pass cho file excel, khóa file excel bằng mật khẩu, mật khẩu file excel, mật khẩu excel, cách đặt mật khẩu file excel, vba excel, vba, excel, userform, userform trong excel, form login, quản lý user, ga.excel, gà excel, gaexcel, huong dan

Xem Thêm Bài Viết Chia Sẻ Khác: https://diễnđàn.vn/chia-se

Nguồn: https://diễnđàn.vn

Tạo Form Đăng Nhập Trong Php

Ở bài trước ” hướng dẫn tao form đăng ký ” mình đã hướng dẫn các bạn tạo form đăng ký cho website của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn bài viết về hướng dẫn tạo form đăng nhập. Trong bài viết này, mình sẽ tóm tắt như sau, đó là khi một người dùng điền thông tin đăng nhập, ta sẽ thực thi việc kiểm tra thông tin đăng nhập bao gồm username và password, nếu thông tin trùng khớp với dữ liệu trong database ta sẽ tiến hành lưu , khởi tạo session và tiến hành lưu dữ liệu vào session. Tiếp theo ta sẽ dùng session đã được khởi tạo đó để check một số quyền hạn nhất định trên trang.

1. Tạo form đăng nhập :

Chúng ta sẽ tạo form đăng nhập chúng tôi , đặt trong folder my_website

ô input username : tài khoản mà người dùng đã đăng ký

ô input password : mật khẩu người dùng đã đăng ký

Gõ xong, các bạn vào đường dẫn

http://localhost/my_website/login.php

bạn sẽ thấy form như sau

Đây là giai đoạn chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra người dùng đã nhập đủ thông tin vào form đăng nhập hay chưa, nếu chưa hiện ra thông báo bắt buộc họ phải nhập đầy đủ thông tin, sau đó tiếp tục kiểm tra thông tin người dùng với dữ liệu họ đã đăng ký trong database xem đã trùng khớp hay chưa? nếu chưa thì tiếp tục hiện thống báo phản hồi, ngược lại tiến hành lưu thông tin đăng nhập vào session để xử lý

Lưu ý : muốn sử dụng session để lưu thông tin , thì bạn phải khởi tạo session bằng function session_start() và thì tốt nhất nên đặt function session_start() đầu trang

<?php session_start(); <?php session_start(); <?php require_once("lib/connection.php"); if (isset($_POST["btn_submit"])) { $username = $_POST["username"]; $password = $_POST["password"]; $username = strip_tags($username); $username = addslashes($username); $password = strip_tags($password); $password = addslashes($password); echo "username hoặc password bạn không được để trống!"; }else{ $sql = "select * from users where username = '$username' and password = '$password' "; $query = mysqli_query($conn,$sql); $num_rows = mysqli_num_rows($query); if ($num_rows==0) { echo "tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng !"; }else{ $_SESSION['username'] = $username; header('Location: index.php'); } } }

3. Xử lý sau hậu đăng nhập

Ở phần 2, sau khi đăng nhập thành công, chúng ta sẽ chuyển hướng trang web tới trang chúng tôi . Vì thế chúng ta tiếp tục tạo trang chúng tôi (đặt trong thư mục my_website) để xử lý thông tin, gọi nôm na là xử lý hậu đăng nhập.

<?php session_start(); if (!isset($_SESSION['username'])) { header('Location: login.php'); }

Giải thích một tí về đoạn code trên, ở đoạn code

<?php session_start(); if (!isset($_SESSION['username'])) { header('Location: login.php'); }

chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra khi một ai đó chưa đăng nhập nhưng cố tình truy cập vào trang chúng tôi bằng cách điền địa chỉ

http://localhost/my_website/index.php

, thì sẽ bị chuyển hướng ra lại trang đăng nhập, ngược lại thì ta sẽ xuất ra dòng chữ

"Chúc mừng bạn có username là 'tên đăng nhập được lưu trong session' đã đăng nhập thành công !"