Đọc Ghi File Trong C

--- Bài mới hơn ---

 • Làm Việc Với Tập Tin Nhị Phân Trong C/c++
 • Cách Tạo & Mở File Midi Trên Các Thiết Bị Di Động (Android/ios, Macos, Windows)
 • 8 Bước Đơn Giản Tạo Phần Mềm Portable Bằng Winrar
 • Cách Tạo Và Bung File Ghost Bằng Onekey Ghost Chi Tiết, Dễ Hiểu
 • Tạo Nhóm Gmail Để Gửi Hơn 500 Mail Một Ngày, Tạo Nhóm Gmail, Gửi Mail
 • Có rất nhiều hàm phục vụ cho công việc đọc ghi file trong C. Trong bài hướng dẫn này, Lập trình không khó sẽ hướng dẫn bạn cách để làm việc với file sử dụng ngôn ngữ lập trình C. Một số hàm đọc ghi file trong C có thể kể tới như là: fprintf(), fscanf(), fread(), fwrite(), fseek … và một số hàm khác nữa.

  Tại sao chúng ta cần đến file?

  • Dữ liệu được lưu ở biến của chương trình, và nó sẽ biến mất khi chương trình kết thúc. Sử dụng file để lưu trữ dữ liệu cần thiết để đảm bảo dữ liệu của chúng ta không bị mất ngay cả khi chương trình của chúng ta ngừng chạy.
  • Nếu chương trình của bạn có đầu vào(input) là lớn, bạn sẽ rất vất vả nếu phải nhập mỗi khi chạy. Thay vào đó, hãy lưu vào file và chương trình của bạn sẽ tự đọc mỗi lần khởi chạy
  • Dễ dàng sao chép, di chuyển dữ liệu giữa các thiết bị với nhau

  Các kiểu file

  Trước khi bạn làm việc với file, bạn nên biết về 2 kiểu file khác nhau sau đây:

  1. File văn bản – text files
  2. File nhị phân – binary file

  1. File văn bản – text files

  File văn bản là file thường có đuôi là .txt. Những file này bạn có thể dễ dàng tạo ra bằng cách dùng các text editer thông dụng như Notepad, Notepad++, Sublime Text,…

  Khi bạn mở các file này bằng các text editer nói trên, bạn sẽ thấy được văn bản ngay và có thể dễ dàng thao tác sửa, xóa, thêm nội dung của file này.

  Kiểu file này thuận tiện cho chúng ta trong việc sử dụng hàng ngày, nhưng nó sẽ kém bảo mật và cần nhiều bộ nhớ để lưu trữ hơn.

  2. File nhị phân – Binary files

  File nhị phân thường có đuôi mở rộng là .bin

  Thay vì lưu trữ dưới dạng văn bản thuần thúy, các file này được lưu dưới dạng nhị phân, chỉ bao gồm các số 0 và 1. Bạn cũng sẽ thấy các con số này nếu cố mở nó bằng 1 text editer kể trên.

  Loại file này giúp lưu trữ được dữ liệu với kích thước lớn hơn, không thể đọc bằng các text editer thông thường và thông tin lưu trữ ở loại file được bảo mật hơn so với file văn bản.

  Các thao tác với file

  Trong ngôn ngữ lập trình C, có một số thao tác chính khi làm việc với file, bao gồm cả file văn bản và file nhị phân:

  1. Tạo mới một file
  2. Mở một file đã có
  3. Đóng file đang mở
  4. Đọc thông tin từ file/ Ghi thông tin ra file

  Thao tác với file trên ngôn ngữ C

  Khi làm việc với file, bạn cần khai báo 1 con trỏ kiểu FILE. Việc khai báo này là cần thiết để có sự kết nối giữa chương trình của bạn và tập tin mà bạn cần thao tác.

  Thao tác mở file

  Để đọc ghi file trong C cũng như trong mọi ngôn ngữ lập trình, việc đầu tiên bạn cần làm là mở file mà bạn muốn làm việc. Trong ngôn ngữ lập trình C, chúng ta có thể mở file bằng cách sử dụng hàm fopen() trong thư viện stdio.h như sau:

  Trong đó mode là một tham số chúng ta cần chỉ định.

  Ví dụ:

  • Giả sử tập tin newprogram.txt chưa có trong thư mục E:cprogram. Ví dụ đầu tiên với mode = "w" sẽ cho phép chương trình tự động tạo ra file newprogram.txt nếu nó chưa có. Và sau đó mở file này lên nhưng chương trình chỉ có thể ghi dữ liệu vào mà không thể đọc.
  • Mode là w chỉ cho phép chương trình ghi(nếu đã có dữ liệu thì ghi đè) nội dung của file.
  • Với ví dụ thứ 2, mode là rb cho phép chương trình mở 1 file nhị phân đã có sẵn oldprogram.bin. Với trường hợp này, chương trình của bạn chỉ có thể đọc file và không thể ghi nội dung vào file.

  Các tham số của “mode”

  Thao tác đóng file

  Khi làm việc với tập tin hoàn tất, kể cả là file nhị phân hay file văn bản. Bạn cần đóng file sau khi làm việc với nó xong.

  Việc đóng file đang mở có thể được thực hiện bằng cách dùng hàm fclose().

  Đọc/Ghi file văn bản trong C

  Chúng ta sẽ học cách đọc ghi file trong C với file văn bản trước. Với file nhị phân, bạn kéo xuống dưới để xem tiếp.

  Để làm việc với file văn bản, chúng ta sẽ sử dụng fprintf()fscanf().

  VD1. Ghi file sử dụng fprintf()

  Chương trình nhận số num từ bàn phím và ghi vào file văn bản program.txt.

  Sau khi bạn chạy chương trình này, bạn sẽ thấy file văn bản program.txt được tạo mới trong ổ C trên máy tính bạn. Khi mở file này lên, bạn sẽ thấy số mà bạn vừa nhập cho biến num kia.

  VD2. Đọc file sử dụng fscanf()

  Chương trình này sẽ đọc giá trị số được lưu trong file program.txt mà chương trình ở VD1 vừa tạo ra và in lên màn hình.

  Đọc/Ghi file nhị phân trong C

  Các hàm fread()fwrite() trong C được sử dụng để đọc và ghi file trong C ở dạng nhị phân.

  Ghi file nhị phân

  Để ghi file nhị phân, bạn cần sử dụng hàm fwrite(). Hàm này cần 4 tham số: địa chỉ của biến lưu dữ liệu cần ghi, kích thước của biến lưu dữ liệu đó, số lượng kiểu dữ liệu của biến đó và con trỏ FILE trỏ tới file bạn muốn ghi.

  VD3. Ghi file nhị phân sử dụng fwrite()

  Trong VD3 này, chương trình sẽ tạo ra một file program.bin trên ổ đĩa C của bạn. Chương trình này đã khai báo 1 kiểu dữ liệu cấu trúc lưu 3 giá trị số n1, n2, n3; Và nó được sử dụng trong hàm main có tên biến là num.

  Trong vòng lặp, các số được ghi vào file sử dụng hàm fwrite(). Các tham số gồm:

  • Tham số đầu tiên là địa chỉ của biến num
  • Tham số thứ 2 là kích thước của biến num
  • Tham số thứ 3 là số lượng kiểu dữ liệu – ở đây là 1.
  • Tham số thứ 4 là con trỏ FILE trỏ tới tệp tin program.bin

  Cuối cùng, chúng ta đóng file sử dụng fclose().

  Đọc file nhị phân

  Hàm fread() cũng có 4 tham số tương tự như hàm fwrite() phía trên.

  Ví dụ đọc file nhị phân sử dụng fread()

  Trong ví dụ này, bạn đọc file program.bin và lặp qua từng dòng. Bạn sẽ nhận được các giá trị tương ứng khi bạn ghi vào trong VD3.

  Một số ví dụ về đọc ghi file trong C

  Trong phần này, mình sẽ trình bày 2 ví dụ về đọc ghi file trong C, bao gồm các bài tập đọc ghi file sau:

  • Ghi văn bản vào file trong C
  • Đọc dữ liệu văn bản từ file trong C

  Ghi vào file một câu văn bản

  Chạy thử:

  Đọc dữ liệu văn bản từ file

  Giả sử file văn bản program.txt có nội dung như sau:

  Chạy thử:

  Tham khảo

   https://www.programiz.com/c-programming/c-file-input-output
  Các bài viết trong khóa học

  Sáng lập cộng đồng Lập Trình Không Khó với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ trên con đường trở thành những lập trình viên tương lai. Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ đơn giản là sở thích ghi lại các kiến thức mà tôi tích lũy được.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Gửi Các Tập Tin Lớn Như File Đính Kèm Của Gmail
 • Ba Cách Truyền Dữ Liệu Giữa Các Form Trong Windows Form C#
 • Đăng Nhập Và Phân Quyền Cơ Bản Trong C# Với Csdl Sql Server
 • Cách Nén File Nhỏ Nhất Bằng 7
 • Cách Trồng, Chăm Sóc Và Tạo Dáng Bonsai Cây Si, Cây Sanh
 • Cách Đọc Và Ghi File Trong Lập Trình C++ – Đào Tạo Lập Trình C++

  --- Bài mới hơn ---

 • Tạo Watermark Cho Ảnh Trong Photoshop
 • Javascript: Nhúng Javascript Vào File Html
 • Cách Quản Lý Layer Trong Autocad Chuyên Nghiệp
 • Chế Tạo Máy Phát Điện Bằng Sức Nước Dùng Cho Gia Đình
 • Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Đăng Nhập Yahoo Trong Vòng “1 Nốt Nhạc”
 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  using

  namespace

  std

  ;

  int

  main

  (

  )

  {

  //Chương trình ghi vào tập tin

  ofstream

  outFile

  (

  “Data.txt”

  ,

  ios

  ::

  out

  )

  ;

  if

  (

  !

  outFile

  )

  cout

  <<

  “Khong mo duoc tap tinn”

  ;

  else

  {

  char

  CH

  )

  ;

  outFile

  <<

  “n”

  ;

  //Ghi ký tự xuống dòng để phân biệt hàng họ tên và tuổi trong tập tin

  cout

  <<

  “Nhap vao tuoi ban: “

  ;

  outFile

  <<

  tuoi

  ;

  //Cách ghi dữ liệu bất kỳ bằng toán tử << vào tập tin

  cout

  <<

  “Da ghi tap tin thanh congn”

  ;

  outFile

  .

  close

  (

  )

  ;

  }

  //Chương trình đọc tập tin

  ifstream

  inFile

  (

  “Data.txt”

  ,

  ios

  ::

  in

  )

  ;

  if

  (

  !

  inFile

  )

  cout

  <<

  “Khong mo duoc tap tin”

  <<

  endl

  ;

  else

  {

  cout

  <<

  “nNoi dung doc duoc la:”

  ;

  char

  Ten

  [

  100

  ]

  ,

  age

  ;

  inFile

  .

  getline

  (

  Ten

  ,

  100

  )

  ;

  //Đọc chuỗi họ tên

  inFile

  .

  get

  (

  age

  )

  ;

  //Đọc tuổi

  cout

  <<

  “nTen cua ban: “

  <<

  Ten

  <<

  endl

  ;

  //Xuất dữ liệu lên màn hình

  cout

  <<

  “Tuoi ban: “

  <<

  age

  ;

  inFile

  .

  close

  (

  )

  ;

  }

  getch

  (

  )

  ;

  }

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lập Trình C++: Đọc Ghi Dữ Liệu Trong C++
 • 10.2 Một Số Thao Tác Đọc Dữ Liệu Từ File Trong C++
 • Tổng Hợp 4 Cách Khóa File Excel Bằng Mật Khẩu, Không Cho Chỉnh Sửa
 • File Cdr Là Gì? Dùng Phần Mềm Nào Để Mở?
 • File Cdr Là Gì? Cách Mở Và Chỉnh Sửa File Cdr Đơn Giản Nhất
 • Robots.txt WordPress Nằm Ở Đâu Và Làm Cách Nào Để Tạo File Robots.txt?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tạo Filecho WordPress Bằng Yoast Seo
 • Robots.txt Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tạo Filechuẩn Seo
 • Hướng Dẫn Tạo Ghost Và Bung File Ghost Chuẩn Nhất 2022
 • Tạo Ghost Windows 10 Uefi Với Acronis True Image
 • Xuất Danh Bạ Từ Iphone Ra File Vcf Cực Dễ Nhắm Mắt Cũng Làm Được
 • Để chắc là website của bạn xuất hiện trên Trang kết quả tìm kiếm – Search Engine Result Pages (SERPs), bạn cần để “bots” truy cập vào những trang quan trọng trên website. File chúng tôi WordPress được viết tốt có thể dùng để quản lý truy cập của những bots này tới trang bạn muốn (để tránh nó quét những nơi không cần thiết).

  Robots.txt WordPress là gì (và lý do bạn cần sử dụng nó)

  Nhưng vấn đề nảy sinh khi các website hiện chứa nhiều thành phần hơn là trang web. WordPress cho phép bạn tạo plugins, thường thì nó có thư mục riêng của chúng. Bạn sẽ không muốn những trang này hiện lên kết quả tìm kiếm, vì thực ra nó không có nội dung giá trị.

  File chúng tôi tạo ra một bộ chỉ dẫn cho search engine bots. Nó nói với chúng: “Hey, mày có thể xem ở đây, nhưng không đi vào những phòng khác ở kia!”. File này có thể rất chi tiết tùy theo mức độ bạn muốn. Nó cũng dễ tạo và không đòi hỏi kiến thức kỹ thuật gì nhiều.

  Trên thực tế, trình tìm kiếm sẽ quét site của bạn kể cả khi bạn không có cài file chúng tôi Nhưng sẽ không đạt hiểu quả cao, do bot sẽ index toàn bộ nội dung của bạn, và quét sâu đến độ có thể nó sẽ hiển thị những nơi bạn không muốn người khác truy cập vào.

  Hơn nữa, nếu không có file chúng tôi bạn sẽ có nhiều nhiều loại bots quét tới quét lui toàn bộ site của bạn. Vì vậy sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu năng hoạt động của site. Tốc độ trang là yếu tố quan trọng để được tính xếp hạng. Và như bạn biết, không ai thích vào một site truy cập chậm khả (kể cả chủ trang web như chúng ta

  File chúng tôi WordPress nằm ở đâu

  Khi bạn tạo website WordPress, nó sẽ tự động tạo ra một file chúng tôi đặt ngay bên dưới thư mục gốc của server. Ví dụ, nếu site của bạn đặt trong thư mục gốc của địa chỉ chúng tôi bạn sẽ có thể truy cập file chúng tôi ở đường dẫn chúng tôi kết quả ban đầu sẽ tương tự như sau:

  User-agent: *

  Disallow: /wp-admin/

  Disallow: /wp-includes/

  Đây là ví dụ file chúng tôi cơ bản. Phần sau User-agent: Dấu * có nghĩa là quy tắc được áp dụng cho mọi loại bots trên khắp nơi trên website. Trong trường hợp này, file này sẽ nói cho bots biết là chúng không được phép vào trong file thư mục wp-admin và wp-includes. Rất hợp lý phải không, vì 2 thư mục này chứa rất nhiều file thông tin nhạy cảm.

  Hãy nhớ, đây là một file ảo, do WordPress tự thiết lập mặc định khi cài đặt và không chỉnh sửa được (mặc dù nó vẫn hoạt động). Thường thì, vị trí file chúng tôi WordPress chuẩn được đặt trong thư mục gốc, thường được gọi là public_html và www (hoặc tên website). Và để tạo file chúng tôi cho riêng bạn thì bạn cần tạo một file mới để thay thế file cũ đặt trong thư mục gốc đó.

  Ở hướng dẫn tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ bạn nhiều cách để tạo mới file chúng tôi cho WordPress chỉ trong 1 phút. Giờ thì, hãy nghiên cứu về các quy tắc (rules) mà bạn nên sử dụng trong file này.

  Sau khi bạn đã quyết định rule nào sẽ được đặt trong file chúng tôi phần còn lại là tạo nó thôi. Bạn có thể chỉnh sửa file chúng tôi trong WordPress bằng plugin hoặc thủ công. Trong phần này, chúng tôi sẽ chỉ bạn dùng 2 plugin phổ biến để tạo file chúng tôi cho WordPress và cách thủ công để tạo file chúng tôi rồi upload lên host.

  Sử dụng Yoast SEO

  Yoast SEO thì chắc không cần phải giới thiệu nữa. Bất kỳ ai cần SEO cho WordPress website chắc đã có cài plugin này. Nó hướng dẫn bạn tối ưu bài viết và từng trang web bằng cách tận dụng từ khóa tốt hơn. Ngoài ra, nó cũng giúp bạn tăng khả năng dễ đọc của bài viết, giúp cho bài viết giữ chân người đọc lâu hơn.

  • Sử dụng Yoast SEO vì tính tiện dụng của nó. Cách tạo file chúng tôi cũng đơn giản nếu bạn đã có pluign này.

  Vậy là xong, bạn đã tạo xong file chúng tôi chuẩn cho WordPress. Giờ hãy xem cách tạo bằng plugin khác, cũng nổi tiếng không kém.

  Tạo rồi upload file chúng tôi WordPress qua FTP

  Không có gì dễ hơn tạo một file txt. Bạn chỉ việc mở text editor bạn thích (NotePad hoặc TextEdit), gõ vào vài dòng vào trong đó, lưu lại dưới bất kỳ tên nào.

  • Chọn loại file là txt. Chỉ mất ít phút để làm việc này nên bạn có thể dễ dàng tạo file chúng tôi trong WordPress mà không cần tới plugin.
  • Sau khi bạn tạo xong, bạn cần kết nối tới website qua FTP.
  • Sau khi đã kết nối thành công, chuyển vào thư mục public_html.
  • Kiểm tra xem file WordPress chúng tôi có hoạt động không và gửi nó lên Google Search Console
  • Khi file chuẩn WordPress chúng tôi đã được tạo và upload thành công, bạn có thể dùng Google Search Console để kiểm thử nó xem có lỗi không.
  • The Search Console là bộ tools mà Google cung cấp để kiểm tra nội dung site của bạn hiển thị như thế nào với trình tìm kiếm.
  • Một trong số các tools này là để kiểm tra chúng tôi Để sử dụng, bạn đăng nhập vào console, và chuyển tới tab chúng tôi Tester:
  • Nhấn vào nút Ask Google to Update để gửi lên Google.

  Qua bộ plugin All in One SEO Pack

  All in One SEO Pack là một plugin rất nổi tiếng trong giới WordPress SEO. Nó bao gồm tất cả những tính năng của Yoast SEO, nhưng nhiều người thích nó hơn vì nó nhẹ hơn. Cũng như vậy với việc tạo file chúng tôi cho WordPress, nếu có plugin này thì mọi chuyện rất dễ dàng.

  • Lưu ý là bạn chưa thể thay đổi file chúng tôi trực tiếp từ plugin này. Phần nội dung sẽ bị mờ đi, khác với Yoast SEO là cho bạn gõ tùy thích vào file

  Dịch vụ thiết kế website của Semtek

  • VPS có cấu hình cao có tính ổn định & bảo mật an toàn cao
  • Sử dụng dễ dàng dù không cần am hiểu IT
  • Tốc độ luôn ổn định, băng thông 32Gbit, hạ tầng đồng bộ mạnh mẽ
  • Hỗ Trợ kỹ thuật hệ thống liên tục 24/7
  • VPS SSD sử dụng công nghệ 100% SSD Intel Enterprise và hỗ trợ chống DdoS

  Tốc độ vượt trội

  Sử dụng 100% ổ cứng SSD Enterprise mang đến trải nghiệm khác biệt về tốc độ truy vấn xử lý dữ liệu

  Bảo vệ dữ liệu

  Dữ liệu sẽ được backup định kỳ hàng tuần nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu ở mức độ cao nhất

  Dùng thử miễn phí

  Trải nghiệm Cloud VPS SSD miễn phí trong vòng 07 ngày trước khi quyết định sử dụng dịch vụ

  Đội ngũ tư vấn

  Trải nghiệm sự khác biệt với dịch vụ chăm sóc khách hàng từ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và thân thiện

  Nâng cấp dễ dàng

  Hệ thống cho phép nâng cấp, mở rộng tài nguyên CPU, RAM, SSD ngay lập tức trong quá trình sử dụng

  Hệ điều hành

  Chủ động lựa chọn nhiều hệ điều hành với các phiên bản khác nhau tuỳ theo nhu cầu sử dụng

  Thời gian uptime

  Xây dựng và thiết kế theo cơ chế N+1, tăng cường sự ổn định và đảm bảo thời gian uptime tới 99,5%

  Công cụ quản lý

  Giao diện quản lý được thiết kế với phong cách đơn giản và trực quan với người dùng chúng tôi WordPress

  Khi thiết kế website bán hàng tại SEMTEK, quý khách được tư vấn trọn gói tận tình từ khâu chọn domain, tư vấn thiết kế giao diện web bán hàng và các chức năng nghiệp vụ quản lý, chiến lược phát triển quảng bá website và tìm kiếm nguồn khách hàng. Bên cạnh đó bạn cũng tham gia vào quá trình giám sát tiến độ hoàn thành của việc thiết kế website bổ sung ý kiến trong từng công đoạn thiết kế để đảm bảo một sản phẩm hoàn hảo nhất.Website của bạn sẽ được thiết kế với giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng, thiết kế web chuẩn SEO mà còn có tốc độ tải trang nhanh.

  Việc chọn được đơn vị thiết kế website bán hàng tốt không chỉ tạo ra một web bán hàng chuyên nghiệp, khẳng định thương hiệu cho người kinh doanh mà còn hỗ trợ tuyệt vời trong khâu quảng bá sản phẩm dịch vụ để gia tăng doanh số. Hãy để SEMTEK đồng hành cùng bạn trong việc bán hàng.

  SEMTEK Co,. LTD

  Điện thoại: 098 300 9285

  Email: [email protected]

  https://www.semtek.com.vn/

  • file chúng tôi chuẩn cho wordpss
  • File robots txt để làm gì
  • file chúng tôi wordpss
  • Tạo file robot txt
  • SEO robots txt
  • Add robot txt
  • Config robots txt
  • Mẫu file robot txt

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 3 Công Cụ Tạo Sub Cho Video Phổ Biến Nhất
 • Sử Dụng File Svg Cho Website
 • Cách Tạo Svg Từ Png Hoặc Jpg Trong Photoshop
 • Hướng Dẫn Thêm File Svg Vào Trong WordPress ( 2 Cách)
 • Hướng Dẫn Tạo Logo Chuẩn .svg Khi Upload Lên Website
 • Cách Tạo Tập Tin (File) Và Thư Mục (Directory) Trong C#

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Ngay Doanh Số Bán Hàng Với Cách Tạo Combo Trên Shopee Hiệu Quả
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Cột Trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 200
 • Hướng Dẫn Cách Đăng Ký, Tạo Lập Tài Khoản Email Trên Điện Thoại
 • Facebook Business: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Bm Trong 5 Phút 2022
 • Cách Tạo Hình Nền Động Cho Máy Tính
 • C# hỗ trợ các hàm cho phép bạn tạo thư mục (directory) và tập tin (file) khi bạn muốn. Các hàm này nằm trong namespace System.IO

  Hàm tạo thư mục CreateDirectory() thuộc lớp (class) Directory của namespace chúng tôi cú pháp như sau:

  System.IO.Directory.CreateDirectory(string path);

  Trong đó:

   path: là thì thư mục được tạo ngay trong thư mục ứng dụng đang chạy.

  Để tạo được tập tin, chúng ta phải sử dụng lớp (class) FileStream và toán tử new để tạo tập tin, cú pháp bên dưới:

  System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(string path, System.IO.FileMode mode);

  Trong đó:

  • path: là [đường dẫn +] tên tập tin bạn muốn tạo. Nếu bỏ qua đường dẫn thì tập tin được tạo ngay trong thư mục ứng dụng đang chạy
  • mode: dùng để thiết lập các chế độ hay tùy chọn cho tập tin được tạo như: tạo mới hoàn toàn, xóa sạch dữ liệu nếu tập tin tồn tại, thêm dữ liệu vào cuối tập tin, v.v … C# hỗ trợ các mode sau:

  using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace MyProject { public partial class FileAndDirectoryForm : Form { public FileAndDirectoryForm() { InitializeComponent(); chúng tôi += new EventHandler(FileAndDirectoryForm_Load); } private void FileAndDirectoryForm_Load(object sender, EventArgs e) { try { string directoryPath = "StoredFiles"; if (!System.IO.Directory.Exists(directoryPath)) System.IO.Directory.CreateDirectory(directoryPath); string filePath = directoryPath + @"EmployeeList.txt"; System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(filePath, System.IO.FileMode.Create); string mesage = "Tạo tập tin "EmployeeList.txt" thành công." + Environment.NewLine; mesage += "Đường dẫn là "" + Application.StartupPath + @"" + directoryPath + filePath + """; MessageBox.Show(mesage, "Thông báo"); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.InnerException.ToString()); } } } }

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cài Screensaver Trên Windows
 • Sitemap Là Gì? Cách Tạo Sitemap Xml
 • Share File Excel Cho Nhiều Người Cùng Chỉnh Sửa Bằng Google Drive
 • Hướng Dẫn Xem Bóng Đá Trên K+ Và 400 Kênh Khác Với Vlc
 • Midi Là Gì ? Tạo Nhạc Midi Như Thế Nào ? Các Công Cụ Để Tạo Nhạc Midi
 • File Txt Là Gì? Tất Tật Những Gì Bạn Cần Biết Về File Txt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiểu Rõ Về Json Là Gì?
 • Portfolio Là Gì? Cách Tạo Portfolio “Chuẩn Chỉnh” Nhất
 • Plasma Được Tạo Ra Như Thế Nào? Và Cách Mà Máy Cắt Plasma Hoạt Động
 • 69+ Cách Làm Powerpoint Đẹp Và Ấn Tượng, Tặng Mẫu Đẹp
 • Subdomain Là Gì? Cách Tạo Nhanh Trang Web Với Subdomain
 • Notepad là gì? Các tính năng cơ bản của Notepad

  Notepad++ là gì? So sánh sự khác biệt giữa notepad++ và notepad

  1. File Txt là gì?

  File .txt là 1 định dạng tập tin văn bản (text file) đơn giản – không sử dụng các định dạng như chữ đậm, chữ nghiêng, màu sắc… để trình bày. Định dạng văn này được gọi là Plain Text.

  Có 2 loại tập tin phổ biến trong một hệ thống tập tin trên máy tính là :

  • Tập tin văn bản: định dạng tập tin văn bản được cấu trúc từ các dòng văn bản điện tử. Văn bản điện tử là một dãy các từ con người có thể đọc được. Các từ này được tạo ra từ các ký tự được mã hóa thành các định dạng máy vi tính có thể đọc được.
  • Tập tin nhị phân: là một tập tin mà không phải là tập tin văn bản.

  Trên các hệ điều hành Windows, một tập tin được xem là một tập tin văn bản nếu phần hậu tố mở rộng của tập tin là “txt”.

  Những tập tin có phần mở rộng .txt có thể dễ dàng được đọc hoặc mở bất kỳ chương trình đọc văn bản, và lý do đó, file txt được coi là định dang tập tin văn bản phổ biến nhất.

  2. Ưu điểm của file txt

  Không dễ gì mà file txt được coi là định dạng tập tin văn bảo phổ biến nhất hiện nay. Cùng điểm qua một số ưu điểm của nó.

  Khả năng lưu trữ :

  • File txt thường được sử dụng để lưu trữ thông tin bởi vì tính đơn giản của nó.
  • Nó giúp bạn tránh được một số lỗi thường gặp với các định dạng tập tin khác như việc sắp xếp các byte để tạo nên các chữ số, việc thêm các byte vào cấu trúc dữ liệu sẵn có.
  • Nếu có lỗi dữ liệu trong một file txt chúng ta thường dễ dàng khôi phục và tiếp tục xử lý phần nội dung còn lại. Tuy nhiên file txt thông tin lưu trữ thường chiếm bộ nhớ lưu trữ hơn.
  • Một file txt phi cấu trúc không cần thêm dữ liệu đặc tả để hỗ trợ người đọc và có thể không có dữ liệu nào trong trường hợp tập tin có kích thước là 0 byte.

  Định dạng văn bản:

  • Trên hầu hết hệ điều hành, tập tin văn bản đã chỉ ra định dạng tập tin (.txt) có nội dung chỉ là văn bản dạng Plain Text với rất ít khả năng định dạng trình diễn văn bản (ví dụ kiểu chữ đậm hoặc nghiêng).
  • Những tập tin này có thể xem và chỉnh sửa trong những chương trình xử lý văn bản hoặc các thiết bị hiển thị văn bản. Các file .txt thường có kiểu MIME “text/plain”.

  Mã hóa:

  • Bộ ký tự ASCII là định dạng phổ biến nhất cho các file txt ngôn ngữ tiếng Anh và thường được đặt là định dạng tập tin mặc định trong nhiều trường hợp.
  • Trong nhiều hệ thống, ASCII được chọn trên cơ sở việc thiết lập vị trí mặc định trên máy vi tính. Các mã hóa ký tự phổ biến đều có ISO 8859-1 cho nhiều ngôn ngữ châu Âu.

  Bởi vì nhiều mã hóa có giới hạn các ký tự nên chúng chỉ có thể được sử dụng để biểu diễn văn bản trong giới hạn ngôn ngữ. Unicode là một nỗ lực trong việc tạo ra một tiêu chuẩn chung để biểu diễn tất cả ngôn ngữ và hầu hết các tập ký tự là các tập con của tập ký tự Unicode. Mặc dù có nhiều mã hóa cho Unicode nhưng phổ biến nhất là mã hóa UTF-8, mã hóa này có thể tương thích với ASCII, chính vì vậy mọi tập tin ASCII cũng đồng nghĩa là tập tin văn bản UTF-8.

  Chương trình xử lý nội dung:

  • Khi mở file .txt bằng chương trình xử lý văn bản, nội dung văn bản sẽ được xử lý để người dùng có thể đọc được.
  • Phụ thuộc vào xử lý văn bản, các ký tự điều khiển có thể được xử lý như là các ký tự rõ ràng hoặc hiện ra các ký tự đặc biệt có thể xử lý như là văn bản phi cấu trúc.
  • Tuy vậy, trong trường hợp file .txt là văn bản phi cấu trúc, các ký tự đặc biệt trong tập tin (đặc biệt là ký tự kết thúc tập tin) có thể được xử lý để không hiển thị bằng một phương thức cụ thể.

  3. Cách tạo một file txt mới

  File text hữu ích cho tất cả mọi thứ. Ghi lại một lưu ý, lưu trữ thông tin, và viết nhật ký chỉ là một vài thứ trong số rất nhiều điều bạn có thể làm với các file text.

  Bước 2: File text được đặt tên mặc định là New Text chúng tôi tên file được tô sáng, bạn hãy nhập tên mới cho file và nhấn Enter hoặc chỉ cần nhấn Enter để chấp nhận tên mặc định.

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gợi Ý 2 Phần Mềm Làm Sub Cho Video Tốt Nhất 2022 Và Cách Sử Dụng Cụ Thể
 • Trình Chuyển Đổi Hình Ảnh Svg Trực Tuyến
 • Rss Là Gì? Cách Cài Đặt, Sử Dụng Và Lấy Rss Feeds Cho WordPress
 • Rss Là Gì? Cách Tạo Rss Cho Website
 • Tạo File Làm Việc Trong Photoshop – Cách Tạo File Trong Ps
 • Tìm Hiểu Về File Header Trong C++

  --- Bài mới hơn ---

 • File Host Là Gì? Cách Mở File Host Bằng Quyền Admin
 • Hướng Dẫn Generate Script Database Trong Sql Server Và Cách Tạo Lại Database Từ Scritpt Đã Có
 • Hướng Dẫn Cách Đăng Bài Viết Hay Trên Facebook Thu Hút Người Xem
 • Cách Thêm Header And Footer Trong Word 2022, 2022,2013,2010
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Khuyến Mãi Trên Shopee Thu Hút Khách Hàng Cực Hiệu Quả
 • 1. Headers file và mục đích của nó

  Khi các chương trình phát triển ngày càng lớn (và sử dụng nhiều file hơn), Việc khai báo các hàm bạn muốn sử dụng được định nghĩa trong cùng một file sẽ trở nên ngày càng tẻ nhạt và làm cho file đó trở lên nhiều dòng code, khó kiểm soát. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể đặt tất cả các khai báo của mình ở một nơi và sau đó định nghĩa chúng khi bạn cần nó.

  Các file code C ++ (có phần mở rộng là .cpp) không phải là các file duy nhất thường thấy trong các chương trình C ++. Có một loại file khác được gọi là file header. Các file header thường có phần mở rộng là .h, nhưng đôi khi bạn sẽ thấy chúng có phần mở rộng là .hpp hoặc không có phần mở rộng nào cả. Mục đích chính của file header là giúp chúng ta khai báo một tên của một hàm or biến nào đó….

  Các file header cho phép chúng tôi đặt các khai báo ở một vị trí và sau đó định nghĩa thân của chúng vào bất cứ nơi nào chúng ta cần.

  2. Sử dụng header file của thư viên chuẩn

  Hãy xem xét chương trình sau:

  int main()

  {

  std::cout << “Hello, world!”;

  return 0;

  }

  Chương trình này in ra Hello world! ra console bằng std :: cout. Tuy nhiên, chương trình này không bao giờ cung cấp định nghĩa hoặc khai báo cho std :: cout, vậy làm thế nào để trình biên dịch biết std :: cout là gì?

  Câu trả lời là std :: cout đã được khai báo trong file header của iostream. Khi chúng ta #include , chúng ta sẽ yêu cầu bộ tiền xử lý sao chép tất cả nội dung (bao gồm cả khai báo cho std :: cout) từ file có tên là iostream, vào file mà chúng ta đã include nó.

  Khi bạn #include một file, nội dung của file sẽ được chèn tại thời điểm nó được include. Điều này cung cấp một cách hữu ích để lấy các khai báo từ một file khác.

  Khi nói đến các hàm và đối tượng, Lưu ý rằng các file header thường chỉ chứa các khai báo hàm và đối tượng, không phải là các định nghĩa hàm và đối tượng. std :: cout được khai báo trong header của iostream, nhưng được định nghĩa là một phần của thư viện chuẩn C ++, được liên kết tự động vào chương trình của bạn trong giai đoạn liên kết.

  3. Viết một file header

  add.cpp:

  int add(int x, int y) { return x + y; }

  main.cpp:

  int add(int x, int y);

  int main()

  {

  std::cout << “The sum of 3 and 4 is ” << add(3, 4) << ‘n’;

  return 0;

  }

  (Nếu bạn đang tạo lại ví dụ này từ đầu, thì đừng quên thêm chúng tôi vào dự án của bạn để nó được biên dịch).

  Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng một khai báo để trình biên dịch sẽ biết định danh add là gì khi biên dịch chúng tôi Như đã đề cập trước đây, việc thêm thủ công cho mọi hàm bạn muốn sử dụng trong một file khác khá nhiều và phức tạp.

  Hãy viết một file header để giảm bớt gánh nặng này. Viết một file header rất dễ dàng, vì các file header chỉ bao gồm hai phần:

  • Các tiền chỉ thị trong file header.
  • Nội dung thực tế của file header, phải là khai báo cho tất cả các định danh mà chúng ta muốn các file khác có thể nhìn thấy.

  Thêm một file header vào một dự án hoạt động tương tự như thêm một file source. Nếu sử dụng IDE, hãy thực hiện các bước tương tự và chọn loại Header thay vì Source khi được hỏi. Nếu sử dụng dòng lệnh, chỉ cần tạo một file mới trong trình chỉnh sửa yêu thích của bạn.

  Sử dụng hậu tố .h khi đặt tên file header của bạn.

  Các file header thường được ghép nối với các file code, với file header cung cấp các khai báo cho file code tương ứng. Vì file header của chúng ta sẽ chứa một khai báo cho các hàm được định nghĩa trong chúng tôi nên chúng ta sẽ gọi file header mới là add.h.

  Nếu một file header được ghép nối với một file code (ví dụ: add.h với add.cpp), cả hai sẽ có cùng tên (add).

  File header như sau:

  add.h:

  // 1) We really should have a header guard here, but will omit it for simplicity (we'll cover header guards in the next lesson) int add(int x, int y);

  Để sử dụng file header này trong chúng tôi chúng ta phải #include nó (sử dụng dấu ngoặc kép, không phải dấu ngoặc nhọn).

  main.cpp:

  #include “add.h”

  int main()

  {

  std::cout << “The sum of 3 and 4 is ” << add(3, 4) << ‘n’;

  return 0;

  }

  add.cpp:

  int add(int x, int y) { return x + y; }

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lập Trình 8051 – Bài 1: Hướng Dẫn Tạo Project Với Keilc Lập Trình 8051.
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Visual Studio Cho C#
 • Khôi Phục Và Backup Windows 7
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Thư Mục, Sắp Xếp Ứng Dụng Trên Iphone
 • Cách Nuôi Nick Facebook Ảo Để Bán Hàng
 • Tìm Hiểu Về Header File Trong C

  --- Bài mới hơn ---

 • Tạo Action Trong Photoshop Với 4 Bước Cực Đơn Giản
 • “tăng Đơn Vèo Vèo” Với Cách Tạo Khuyến Mại Trên Shopee Cực Hấp Dẫn
 • Cách Tạo Ngày Tháng Tăng Dần Trong Excel
 • (Dễ Làm) Tạo Chiến Dịch Quảng Cáo Video Bằng Youtube Ads
 • Hướng Dẫn Tạo Website Nhanh Chóng Bằng WordPress Chỉ Từ 175K/năm Cho Các Bạn Mới Bước Chân Vào Thế Giới Digital Marketing
 • Tìm hiểu về Header File trong C

  Header File trong C là một tệp có phần mở rộng .h chứa các khai báo hàm C và các định nghĩa macro được chia sẻ giữa một số tệp nguồn. Có hai loại Header File: các tệp mà lập trình viên viết và các tệp đi kèm với trình biên dịch của bạn.

  Bạn yêu cầu sử dụng một tệp Header File trong chương trình C với chỉ thị tiền xử lý C #include cũng giống như bạn đã thấy sự bao gồm của tệp tiêu đề stdio.h , đi kèm với trình biên dịch của bạn.

  1. Cú pháp include trong C

  Cả tệp người dùng và tiêu đề hệ thống đều được include bằng cách sử dụng chỉ thị tiền xử lý #include . Nó có hai dạng sau:

  #include

  Biểu mẫu này được sử dụng cho tệp tiêu đề hệ thống. Nó tìm kiếm một tệp có tên ‘file’ trong danh sách thư mục hệ thống tiêu chuẩn. Bạn có thể thêm các thư mục vào danh sách này với tùy chọn -I trong khi biên dịch mã nguồn của bạn.

  #include “file”

  Biểu mẫu này được sử dụng cho các tệp Header File của chương trình riêng của bạn. Nó tìm kiếm tệp có tên ‘file’ trong thư mục chứa tệp hiện tại. Bạn có thể thêm các thư mục vào danh sách này với tùy chọn -I trong khi biên dịch mã nguồn của bạn.

  2. Hoạt động của include trong C

  Lệnh #include hoạt động bằng cách chỉ thị bộ tiền xử lý C để quét tệp được chỉ định làm đầu vào trước khi tiếp tục với phần còn lại của tệp nguồn hiện tại. Đầu ra từ bộ tiền xử lý chứa đầu ra đã được tạo ra, tiếp theo là kết quả đầu ra từ tệp include, theo sau là đầu ra xuất phát từ văn bản sau chỉ thị #include.

  Ví dụ: nếu bạn có tiêu đề tệp header.h như sau:

  char *test (void);

  và một chương trình chính được gọi là program.c sử dụng tệp tiêu đề, như thế này:

  int x;

  #include “header.h”

  int main (void) {

  puts (test ());

  }

  trình biên dịch sẽ thấy cùng một dòng mã thông báo như nó sẽ nếu program.c đọc.

  int x;

  char *test (void);

  int main (void) {

  puts (test ());

  }

  3. Thực hiện include chỉ một lần

  Nếu một tập tin muốn thực hiện include hai lần, trình biên dịch sẽ xử lý nội dung của nó hai lần và nó sẽ dẫn đến một lỗi. Cách tiêu chuẩn để ngăn chặn điều này là gửi kèm toàn bộ nội dung thực của tệp trong một điều kiện, như thế này:

  #ifndef HEADER_FILE

  #define HEADER_FILE

  the entire header file file

  #endif

  Cấu trúc này thường được gọi là trình bao bọc #ifndef . Khi tiêu đề được include một lần nữa, điều kiện sẽ là sai, bởi vì HEADER_FILE được xác định. Bộ tiền xử lý sẽ bỏ qua toàn bộ nội dung của tệp và trình biên dịch sẽ không nhìn thấy nó hai lần.

  4. Include với các điều kiện

  Đôi khi nó là cần thiết để chọn một trong các tập tin tiêu đề khác nhau để được đưa vào chương trình của bạn. Ví dụ, họ có thể chỉ định các tham số cấu hình được sử dụng trên các loại hệ điều hành khác nhau. Bạn có thể làm điều này với một loạt các điều kiện như sau:

  #if SYSTEM_1

  # include “system_1.h”

  #elif SYSTEM_2

  # include “system_2.h”

  #elif SYSTEM_3

  #endif

  Nhưng khi nó phát triển, nó trở nên tẻ nhạt, thay vào đó bộ tiền xử lý cung cấp khả năng sử dụng macro cho tên tiêu đề. Điều này được gọi là bao gồm tính toán . Thay vì viết tên tiêu đề làm đối số trực tiếp của #include , bạn chỉ cần đặt tên macro ở đó:

  #define SYSTEM_H “system_1.h”

  #include SYSTEM_H

  SYSTEM_H sẽ được mở rộng và bộ tiền xử lý sẽ tìm kiếm system_1.h như thể #include đã được viết theo cách đó ban đầu. SYSTEM_H có thể được định nghĩa bởi Makefile của bạn với tùy chọn -D.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tạo File .bin, .hex Sử Dụng Keil C
 • Tổng Hợp Các Cách Làm Khung Avatar Facebook 2022
 • Cách Tạo Ổ Đĩa Ảo Trên Windows 10 Bằng Vhd Hoặc Ultraiso
 • Phần Mềm Tạo Ổ Đĩa Ảo Ultraiso Bản
 • Cách Tạo Thư Mục Và Ứng Dụng Nhóm Trên Iphone
 • Robots.txt Là Gì? Hướng Dẫn Tạo Filecho Website

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Filecho WordPress 2022
 • Cách Tạo Phiếu Khảo Sát Trực Tuyến Với Google Docs
 • Chi Tiết Cách Tạo Ảnh Gif Trên Iphone
 • Cách Tạo Ảnh Gif Bằng Bàn Phím Gboard Của Google Trên Iphone Và Android
 • Cách Tạo Ảnh Động Gif Trên Iphone Đậm Chất Độc Quyền
 • chúng tôi là công cụ tuyệt vời giúp bạn quản lý website của mình. Nếu bạn có một trang web, tạo lập file chúng tôi là điều cần thiết. Vậy nó là gì? Nó có cấu tạo, đặc điểm gì và làm sao để chỉnh sửa, tạo lập một một tệp robots.txt

  Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc đó giúp bạn có được những kiến thức bổ ích và đưa ra cho mình sự lựa chọn tốt nhất cho công cuộc quản lý website.

  Mời bạn tham khảo một số dịch vụ tại Nef Digital:

  Giới thiệu về robots.txt

  Trước khi ứng dụng chúng tôi bạn cần có được những thông tin cơ bản về chúng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về khái niệm, cấu trúc, đặc điểm hạn chế của chúng tôi trong phần trình bày bên dưới.

  Robots.txt là tệp tin văn bản nằm ở trong thư mục gốc của một trang web. Nó cung cấp và hướng dẫn các công cụ tìm kiếm cách thu thập thông tin. Cụ thể là nó lập ra các chỉ mục về cho phép hay không cho phép thu thập dữ liệu trong tài nguyên một website. Hay nói cách khác, tệp chúng tôi là công cụ để ngăn các phương tiện truy cập dữ liệu lấy quá nhiều thông tin từ trang web của bạn.

  Tệp chúng tôi có cấu trúc khá đơn giản và dễ hiểu. Chúng có những từ kết hợp từ khóa và giá trị được xác định trước mà các coder sử dụng để lập trình như User-agent, Allow, Disallow, Crawl-delay, Sitemap. Trong đó:

  Chỉ định những trình thu thập dữ liệu được đưa vào các chỉ thị. Bạn có thể thêm dấu * để cho phép tất cả các trình được thu thập thông tin. Hoặc bạn cũng có thể chỉ định trình thu thập thông tin cụ thể bằng cách thêm tên nó vào phía sau.

  Disallow: Chỉ thị có các trình thu thập thông tin (được cho phép) không thu thập những tệp, url hoặc thông tin cụ thể nào đó.

  Allow: Chỉ thị cho phép truy cập tệp, thư mục con hoặc thông tin nào. Điều này chỉ được áp dụng cho Googlebot.

  Crawl-delay: Thời gian mà bạn cho phép trình tìm kiếm chờ đợi trước khi thu thập thông tin của trang tiếp theo trong trang web của bạn. Thường thì các lập trình viên gán cho nó đơn vị là mili giây. Điều ngày ngoại trừ Googlebot, nó không bị ràng buộc bởi tiêu chí này.

  Crawl-delay thường được sử dụng khi trang web quá lớn ( có hàng ngàn trang) và bạn không muốn quá tải khi phải liên tục đáp ứng yêu cầu của trình tìm kiếm thông tin. Ngoài trường hợp này ra, trang web thông thường không cần phải dùng đến chỉ thị này.

  Sitemap: Đây là chỉ thị hỗ trợ các trang tìm kiếm nhằm mục đích xác định vị trí của sơ đồ XML. Tuy nhiên, ngay cả khi không có chỉ thị này của chúng tôi các trang tìm kiếm vẫn có thể tìm thấy được.

  Khi tạo lập file, ta cần chú ý những điều sau để có được hiệu quả sử dụng và quản lý tốt nhất bao gồm:

  • Tệp chúng tôi cần được đặt trong thư mục root (cấp cao nhất) của trang web để dễ dàng tìm thấy.
  • Robots.txt phân biệt chữ thường và chữ hoa. Vì thế, khi viết chương trình, lập trình viên phải cẩn thận viết đúng kiểu chữ, nếu không tệp sẽ không đảm bảo chạy đúng mục đích.
  • Một số trình tìm kiếm có quyền lực chọn bỏ qua chúng tôi trong trang web của bạn. Chúng thường là các trình thu thập bất chính, phần mềm độc hại hoặc người dọn dẹp các địa chỉ email.
  • Robots.txt cần được thêm vào ở cả tên miền gốc và tên miền phụ của website.

  Robots.txt cũng có những hạn chế nhất định. Lệnh của chúng tôi không phải sẽ được tất cả các trình tìm kiếm hỗ trợ. Phần lớn là phụ thuộc vào trình tìm kiếm có chịu tuân theo chỉ thị của chúng tôi trong trang web bạn không. Vì thế, nếu muốn bảo mật thông tin một cách tốt nhất, bạn nên cài mật khẩu trên máy chủ.

  Những công cụ tìm kiếm khác nhau thường phân tích cú pháp chỉ thị theo những cách hiểu khác nhau. Vì vậy, lúc lập trình web, cần cân nhắc những cú pháp thích hợp nhất.

  Các URL liên kết đến trang web của bạn không nằm trong danh sách chỉ thị không được phép truy cập mặc dù bạn đã để chúng tôi làm việc đó. Để khắc phục việc này, cách tốt nhất là bảo vệ các tệp trên máy chủ bằng mật khẩu.

  Như đã đề cập ở trên, chúng tôi giúp bạn hướng dẫn các bọ tìm kiếm truy cập đúng với mong muốn của mình. Ngoài ra, chúng tôi có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng SEO, nếu bạn viết sai cấu hình trong chúng tôi thứ hạng và lượng truy cập trang web của bạn có thể bị giảm xuống.

  Ngoài ra, nếu bạn định sử dụng URL rút gọn cho liên kết của trang web, chúng tôi làm cho quy trình liên kết đó trở nên dễ dàng hơn.

  Hướng dẫn tạo file chúng tôi cho website

  Trước khi tạo tệp chúng tôi bạn cần kiểm tra xem nó đã tồn tại trong web của mình chưa bằng cách truy cập đến link https://www.tênmiền.com/robots.txt trong một cửa sổ trình duyệt. Nếu bạn thấy có một cấu trúc tương tự như bên dưới thì đồng nghĩa với việc nó đã có sẵn trong trang web của bạn.

  User-agent: * Allow: /

  Nếu đã có tệp chúng tôi bạn không cần phải làm mới mà chỉ cần chỉnh sửa.

  Để chỉnh sửa, bạn dùng ứng dụng khách FTP, kết nối với thư mục gốc trong trang web của mình. Sau đó, tải tập tin chúng tôi về máy tính và mở lên bằng một trình soạn thảo bất kỳ.

  Lúc này, bạn có thể chỉnh sửa các chỉ lệnh theo mong muốn của mình theo cấu trúc đã nêu ở trên. Sau khi chỉnh sửa lệnh, bạn nên kiểm tra có hợp lệ hay chưa.

  Bạn có thể làm điều này tốt hơn và dễ dàng hơn ở tùy chọn tester của Google Search Console. Các bước tiến hành là:

  • Đăng nhập tài khoản Google Search Console
  • Đến mục Crawl, chọn chúng tôi Tester
  • Nếu chúng tôi đã hợp lệ, nút test chuyển sang màu xanh và hiện chữ ALLOWED. Nếu chúng tôi chưa hợp lệ, những chỗ tạo lỗi sẽ được đánh dấu.
  • Mặc dù bạn có thể xem nội dung chúng tôi của mình bằng cách điều hướng tới chúng tôi URL nhưng cách tốt nhất để kiểm tra và xác nhận nó là thông qua tùy chọn chúng tôi Tester của Google Search Console.
  • Sau khi kiểm tra ổn, bạn đưa tệp lên thư mục gốc trên web của mình. Để báo cho Google bạn đã thay đổi chúng tôi nhấp vào nút Submit 2 lần theo điều hướng của Google.

  Nếu trang web của bạn được làm trên nền tảng WordPress, bạn không thể sửa chữa tập tin bằng cách thông thường vì WordPress sử dụng tệp chúng tôi ảo. Bạn có thể xem nội dung của chúng tôi bằng cách gõ theo cú pháp https://www.tênmiền.com/robots.txt .

  Nếu bạn không muốn các công cụ tìm kiếm tìm thấy mình, bạn có thể chọn chặn tất cả các trình tìm kiếm khi đang xây dựng một trang web trong WordPress. Sau khi hoàn thiện, bạn chọn mở ra cũng dễ dàng.

  Một trang web được xây dựng luôn đi kèm với mong muốn được nhiều người truy cập với nhiều mục đích khác nhau. Vì thế, thiết kế chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn SEO là điều cần thiết.

  Lúc này, bạn cần kiểm tra xem chúng tôi của mình có chặn phần nào của trang web mà bạn muốn nó được tìm kiếm không. Ngoài ra, không được chặn thư mục CSS hoặc JS Google, lập chỉ mục cho phép nó xem trang web của bạn như một người dùng thực sự.

  Nếu bạn đang dùng web trên nền tảng WordPress, bạn không cần phải làm bất kỳ thao tác nào vì WordPress đã làm nó một cách tốt nhất rồi.

  Ngoài ra, bạn không nên chỉ định các quy tắc khác nhau cho những trình tìm kiếm khác nhau. Nhiều quy tắc sẽ loạn và gây nhầm lẫn, điều này dẫn đến những tác động tiêu cực đến chất lượng SEO của trang web. Cách tốt nhất là bạn nên sử dụng một bộ quy tắc chung tiêu chuẩn nhất.

  Nếu web của bạn chưa có tệp chúng tôi đây là lúc bạn cần làm một tệp mới. Cách làm cũng không có gì phức tạp. Điều đầu tiên bạn cần có là một trình soạn thảo văn bản bất kỳ. Chương trình Notepad dễ dàng sử dụng nhất. Câu lệnh của chúng tôi cơ bản là:

  # Group 1

  User-agent: Googlebot Disallow: /nogooglebot/

  # Group 2

  User-agent: * Allow: /

  Một số lưu ý khi thiết lập chỉ lệnh trong robots.txt

  Một số lưu ý như:

  • Phân biệt chữ hoa và chữ thường
  • Sử dụng chính xác cấu trúc câu lệnh
  • Không nên thêm các ký tự đặc biệt
  • Một câu lệnh nên được viết trong một dòng
  • Không được dùng khoảng trắng phía trước câu lệnh

  Một số quy tắc lập lệnh của robots.txt

  Không cho phép thu dữ liệu trong toàn bộ website

  User-agent: * Disallow: /

  Không có phép trình tìm kiếm thu thập dữ liệu một thư mục và nội dung thư mục đó

  User-agent: * Disallow: /calendar/ Disallow: /junk/

  Cho phép một trình thu thập truy cập

  User-agent: Googlebot-news Allow: / User-agent: * Disallow: /

  Cho phép tất cả các trình ngoại trừ một trình nào đó

  User-agent: Unnecessarybot Disallow: / User-agent: * Allow: /

  Không cho phép truy cập vào dữ liệu một trang web

  User-agent: * Disallow: /private_file.html

  Chặn một hình từ Google Image

  User-agent: Googlebot-Image Disallow: /images/dogs.jpg

  Chặn tất cả hình từ Google Image

  User-agent: Googlebot-Image Disallow: /

  Không được truy cập tệp thuộc cùng một loại

  User-agent: Googlebot Disallow: /*.gif$

  User-agent: * Disallow: / User-agent: Mediapartners-Google Allow: /

  Khớp với URL

  User-agent: Googlebot Disallow: /*.xls$

  Nef Digital Jsc.,

  • Head Office: TTTM Goldtower, 275 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • VPGD: Tầng 7 số 11/153 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Hotline: 0246655 2266
  • Website: https://nef.vn
  • Email: [email protected][email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về File I/o Trong Java
 • Cách Tạo, Cài Nhạc Chuông Cho Iphone Bằng Itunes Và Không Cần Itunes
 • Phần Mềm Tạo Ổ Đĩa Ảo Nào Tốt: Ultraiso, Daemon, Clonedrive
 • Tạo Form Login Đơn Giản Với Java (Phần 1)
 • Sub Facebook Là Gì? Các Cách Tăng Sub Facebook Lượt Theo Dõi Nhanh Nhất
 • Filestream Trong C#, Làm Việc Với File Và Thư Mục

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Việc Với File Trong Pascal
 • Cách Đọc Ghi File Trong Pascal
 • Các Thao Tác Đơn Giản Với Thư Mục, Tệp Và File Trên Macos
 • Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Vừa Bắt Đầu Sử Dụng Macos
 • How To: Create Xml Document In C#
 • string;

  fs.Read(buffer, 0, 4);

  int i = BitConverter.ToInt32(buffer, 0);

  Console.WriteLine($"i = {i}");

  int length = (int)fs.Length - 4;

  buffer = new byte[length];

  fs.Read(buffer, 0, length);

  string str = Encoding.UTF8.GetString(buffer);

  fs.Close();

  BinaryWriter bWriter = new BinaryWriter(fs);

  bWriter.Write(1234);

  StreamWriter sWriter = new StreamWriter(fs);

  sWriter.Write("Hello world");

  sWriter.Flush();

  fs.Close();

  fs = new FileStream("data1.bin", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Read);

  BinaryReader bReader = new BinaryReader(fs);

  var i = bReader.ReadInt32();

  StreamReader sReader = new StreamReader(fs);

  var str = sReader.ReadToEnd();

  Console.WriteLine($"i = {i}");

  Console.WriteLine($"str = {str}");

  {

  BinaryWriter bWriter = new BinaryWriter(fs);

  bWriter.Write(1234);

  StreamWriter sWriter = new StreamWriter(fs);

  sWriter.Write("Hello world");

  sWriter.Flush();

  }

  using (var fs = new FileStream("data1.bin", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Read))

  {

  BinaryReader bReader = new BinaryReader(fs);

  var i = bReader.ReadInt32();

  StreamReader sReader = new StreamReader(fs);

  var str = sReader.ReadToEnd();

  Console.WriteLine($"i = {i}");

  Console.WriteLine($"str = {str}");

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Gom Như Thư Viện Dll Vào Một Thư Mục Đặc Biệt Tách Rời File Chạy Exe Winform
 • Assembly Trong C#, Thư Viện Class, Nuget
 • Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Csgo Autoexec Cơ Bản
 • Tạo Form Đăng Nhập Html
 • Hướng Dẫn Tạo Form Đăng Ký Thành Viên
 • Đọc Nội Dung File Theo Dòng Trong C

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Ảnh Ảnh Ngắm Mưa Qua Cửa Sổ Kính Trên Điện Thoại Android, Iph
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ, Tạo Chart Trong Excel
 • 1️⃣ Cách Gõ Dấu Mũ Trong Word ™️ Xemweb.info
 • Cách Tạo Chữ Ký Email Khác Nhau Trên Iphone
 • Cách Nhóm Các Sheet Trong Excel
 • Hàm getline()trong C được sử dụng để hỗ trợ việc lấy dữ liệu theo từng dòng của một file. Hàm getline() sẽ đọc nội dung của từng dòng trong file và gán vào buffer. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách đọc nội dung một fiel theo từng dòng sử dụng hàm getline().

  Bạn có thể tham khảo đoạn code đầy đủ ở phía cuối của bài viết.

  File Header

  Trong file header của chương trình bạn thêm vào dòng code sau:

  Ở trên chúng ta import vào thư viện stdlibstdio và định nghĩa hằng số FILENAME. Giá trị của hằng số này sẽ là tên của tập tin mà chúng ta sẽ đọc nội dung từ đó.

  Khởi Tạo Biến

  Tiếp theo trong hàm main() bạn thêm đoạn code sau:

  #define FILENAME "my_file.txt" int main(void) { char *line_buf = NULL; size_t line_buf_size = 0; int line_count = 0; ssize_t line_size; FILE *fp = fopen(FILENAME, "r"); if (!fp) { fprintf(stderr, "Lỗi đọc file '%s'n", FILENAME); return EXIT_FAILURE; } }

  Ở trên chúng ta khai báo các biến sau:

  • line_buf chứa dữ liệu buffer được trả về sau mỗi lần hàm getline() được gọi.
  • line_buf_size chứa dữ liệu size của buffer.
  • line_count chứa số lượng dòng trong file.
  • fp biến này là là một file pointer với giá trị trả về từ hàm fopen().

  Đoạn code phía cuối kiểm tra giá trị của biến fp nếu giá trị trả về là false chúng ta sẽ hiển thị lỗi đọc file ra màn hình.

  Đọc File

  Giải Phóng Memory và Đóng File Pointer

  Sau khi kết thúc việc đọc nội dung file thì bước cuối cùng chúng ta cần làm đó là giải phóng bộ nhớ và đóng file pointer. Điều này là hết sức cần thiết vì sẽ giúp hạn chế việc chương trình chiếm dụng bộ nhớ. Trong hàm main() và phía sau dòng code cuối cùng vừa được thêm ở phần trước chúng ta thêm đoạn code sau:

  line_size = getline(&line_buf, &line_buf_size, fp); /* Giải phóng buffer */ free(line_buf); line_buf = NULL; /* Đóng file pointer */ fclose(fp); return EXIT_SUCCESS; }

  Tới đây bạn có thể compile chương trình trên sau đó tạo tập tin my_file.txt với nội dung mẫu và chạy chương trình để kiểm tra.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chỉnh Chất Lượng File Ghi Âm Voice Memos Trên Iphone
 • Hướng Dẫn Tạo Sitemap Html Và Xml Cho Blogspot
 • Xml Sitemap Là Gì ? Hướng Dẫn Tạo Sitemap Trên WordPress
 • List Xem Tv Trên Vlc, Xem Bóng Đá Online Mạng Fpt Tháng 3
 • List 430 Kênh Tivi Vlc Mạng Fpt 3/2017 (Có K+ Hd)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100