Xem Nhiều 2/2023 #️ Tổng Hợp Một Số Mẹo Hay Về Xref Trong Autocad # Top 3 Trend | Bothankankanhatban.com

Xem Nhiều 2/2023 # Tổng Hợp Một Số Mẹo Hay Về Xref Trong Autocad # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp Một Số Mẹo Hay Về Xref Trong Autocad mới nhất trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chèn đối tượng Xref – Image trong Autocad

Chèn đối tượng Xref

Command: XR (XREF)

Bước 1: Khi hiện bảng thông báo kích chuột phải hiện ra bảng Attach…. Ta chọn Attach DWG để chèn bản vẽ từ file khác vào.

Bước 2: Tìm đến nơi để file để chèn

Bước 3: Insert file ta chọn

Attachment: Nhúng luôn file không cần tham khảo

Overlay: Lấy đối tượng làm tham khảo

Found in: Đường dẫn file load cần chèn

Saved path: Đường dẫn lưu file vừa chèn

Bước 4: Các lựa chọn thay đổi

Unload: Tạm thời tắt bản vẽ

Reload: Tái tạo lại XR

Detach: Xóa XR

Bind: Chèn thẳng XR vào bản vẽ thành block

Pacth: Đường dẫn File XR

 Tác dụng của Xref chèn bản vẽ giúp bản vẽ nhẹ hơn. Khi các file con lấy chung từ file gốc mà edit từng file con 1 thì chúng tự update vào chung file gốc

Chèn đối tượng Image không bị mất

Command: INSERTOBJ

Bước 1: Hiện ra bảng thông báo chọn mục Paintbrush Picture

Bước 2: Hiện ra bảng thông báo của Paint ta chọn Paste tiếp theo chọn Paste from

Bước 3: Tìm đến nơi lưu file ảnh và ok

Bước 4: Khi file ảnh hiện lên Chọn Paint như trên hình vẽ và Exit and return to document

– Tác dụng của việc chèn ảnh này giúp ta chèn hình ảnh này vào bản vẽ, mà không bị mất khi ta muốn chuyển file cho đối tác như cách thông thường. Nhược điểm của nó là không xoay được hình ảnh.

Một số lệnh chỉnh sửa Xr và Image

XA: Chèn bản vẽ Dwg vào vản vẽ

XC: Chọn cúp một Block hoặc Xref

XB: Biến 1 Xref thành một Block

IMEGACLIP: Chọn cắt đúp file Image

PDFCLIP: Chọn cắt đúp File PDF

XDWGFADECTL: Chọn hiện thị độ trong suốt của Xerf (Chỉ ở cad đời cao )

XOPEN: Mở File Xref để chỉnh sửa file gốc

XCLIPFRAME: Chọn ẩn và hiện đường bao của Xlip (0=ko hiện, 1=hiện)

MINSERT: Chèn 1 đ/tượng Block như kiểu Array, có thể làm đối tượng hatch

XREFNOTIFY, EDIT, XLOADCTL:0

Hiệu chỉnh Xref từ bản vẽ chính

Lệnh Refedit (Reference Edit)

Identify reference

Reference name : Chọn tên xref cần sửa, sơ đồ cây sẽ thể hiện cả các reference lồng nhau. Lưu ý là mỗi lần ta chỉ sửa được một xref, nếu ta chọn xref (VD drawing 1 như hình vẽ) chứa xref lồng (drawing 2) để sửa thì ta cũng chỉ sửa được xref chứa xref lồng (drawing 1) chứ không sửa được xref lồng (drawing 2). Do vậy muốn sửa xref nào ta chọn xref đó để sửa.

Path : Hiển thị đường dẫn của xref mà ta chọn.

Automaticlly select all nested objects : tất cả các objects trong file xref sẽ được chọn.

Prompt to select nested objects : kích hoạt chế độ chọn các object trong file tham khảo mà bạn muốn sửa.

Setting

Create unique layer, syle, and block names : 

Nút này được chọn thì lớp và ký hiệu được thay đổi (tên có tiền tố là $#$), tất cả các object trong file tham khảo sẽ nằm trong layer này.

Nếu nút này không được chọn thì các tên layer, block và style sẽ hiện lên như bình thường.

Display attribute definitions for editing : Nếu chọn thì các thuộc tính sẽ được hiển thị và ta có thể sửa chúng, sau khi ta ghi lại thì các thuộc tính trong bản vẽ gốc sẽ thay đổi theo, các thay đổi chỉ được thể thiện ra kha ta chèn các thuộc tính đã sửa ra bản vẽ.

Lock objects not in working set : Nếu chọn chế độ này thì tất cả các object của bản vẽ chính sẽ bị khóa lại, chúng ta không thể hiệu chỉnh được chúng.

Khi tao sửa một file tham khảo ngoài thì các đối tượng khác mà ta không chọn để sửa sẽ mờ đi. Tuy nhiên nó chỉ mờ đi khi biến shademode được đặt là 2D wireframe.

Command: shademode

Current mode: 2D wireframe

Enter option [2D wireframe/3D

Thêm, bỏ bớt các đối tượng khỏi working set (Lệnh refset)

Command: refset

Transfer objects between the RefEdit working set and host drawing…

Select objects: Specify opposite corner: 1 found

1 Added to working set

Lệnh refclose

Sau khi hiệu chỉnh xong bản có thể ghi lại hay không ghi lại các thay đổi bằng lệnh Refclose.

Command: refclose

The following symbols will be added to Xref file:

Blocks: Ghe

Regenerating model.

2 objects added to test

1 xref instance updated

test redefined and reloaded

Enter option :

Save : ghi lại nhưng thay đổi trong bản vẽ Xref.

Discard reference changes : không ghi lại sự thay đổi.

Nếu bạn chọn chế độ ghi lại, xref sẽ tự động reload lại. Đây là sự khác biệt giữa lệnh Xopen và lệnh Refedit.

Biến RefEditName : chứa tên bản vẽ tham khảo ngoài đang được sửa.

Biến Xedit : điều khiển bản vẽ hiện hành có thể được phép sửa đổi các bản vẽ tham khảo hay không.

0 : không thể sử dụng sửa đổi file tham khảo tại bản vẽ chính.

1 : có thể sử dụng sửa đổi tham khảo tại chỗ.

Biến BindType : Biến điều khiển các tên tham khảo được quản lý như thế nào kho ràng buộc hoặc sửa đổi trên bản vẽ chính.

Biến Xfadectl : Biến này điều khiển độ mờ nhạt của các đối tượng không nằm trong của sổ chỉnh sửa xref (Working set). Giá trị của Xfadectl (Controls the fading intensity percentage) thay đổi từ 0 đến 90 (tương ứng với 0% mờ nhạt và 90% mờ nhạt).

Một số tính năng điều khiển sự hiển thị của một Xref

Bạn có thể điều khiển sự hiển thị của các lớp có trong xref để bạn có thể chỉ nhìn thấy các lớp cần thiết mà thôi. Có một số tính năng cho phép bạn điểu chỉnh quá trình hiển thị của xref, điều khiển khung nhìn xref, làm tăng tốc độ hiển thị của các xref quá lớn.

Xref và các thành phần hiển thị phụ thuộc

Xref và lớp

Bạn có thể bật tắt hoặc làm đông các lớp của xref. Bạn cũng có thể thay đổi các thuộc tính thông qua hộp thoai Layer Properties Manager. Theo mặc định thì các thay đổi này chỉ có tính tạm thời. Khi bạn mở bản vẽ lần sau thì xref được tải vào bản vẽ chính và các xác lập lại trở lại như ban đầu. Tuy nhiên bạn cũng có thể lưu giữ các xác lập của bạn bằng cách thay đổi biến hệ thống Visretainbằng 1. Biến này sẽ có ý nghĩa khi bạn ghi bản vẽ lại, nghĩa là trước đó bạn thay đổi biến này như thế nào đi chăng nữa, trước khi ghi bản vẽ lại AutoCAD sẽ kiểm tra giá trị của biến này để quyết định có ghi lại sự thay đổi của bạn hay không.

Lệnh Xbin

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Xbind để chỉ nhập các thành phần cần thiết từ bản vẽ tham khảo vào bản vẽ chính. Điều này sẽ giúp bạn có thể làm việc trực tiếp với một tập hợp thống nhất các thành phần trong bản vẽ hiện hành và xref.

Tham chiếu vòng

Nếu bản vẽ a có chứa bản vẽ b như một tham chiếu ngoài. Bản vẽ b lại chứa bản vẽ a như tham chiếu ngoài, như vậy ta có một tham chiếu vòng. Tham chiếu vòng có thể tồn tại cho ba hoặc nhiều hơn các xref cũng như kho bạn có các xref lồng. AutoCAD sẽ dò tìm các tham chiếu vòng và cố tải nó lên khi có thể. Nếu bạn cố tải nó lên như vậy thì AutoCAD sẽ có thông báo như hình vẽ dưới:

Breaking circular reference from “tên bản vẽ xref” to “current drawing”.

Warning: Circular reference from “tên bản vẽ xref” to “current drawing”.

Regenerating model.

Xén các xref

Lệnh Xclip : điều khiển sự hiển thị của một Xref hay bolck. File tham khảo ngoài có thể được hiển thị một phần hay toàn bô. Sử dụng lệnh Xclip để xác định đường bao xén (clipping boundary). Các đối tượng nằm trong đường bao xén sẽ được hiển thị và những vùng nằm ngoài sẽ không được hiển thị. Các đối tượng hình học của Xref sẽ không thay đổi, ta chỉ điều chỉnh sự hiển thị của xref mà thôi.

Lệnh Xclip tạo mới, hiệu chỉnh, xóa các đường bao xén.

Command: xclip

Select objects: 1 found ( chọn các xref hoặc block)

Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 2 total

Enter clipping option (chọn các chức năng dưới đây)

New boundary : dòng nhắc sau sẽ được hiện lên

Select polyline : chọn một đường Polyline sắn có làm đường bao, đa tuyến có thể kín hoặc cũng có thể là một đa tuyến hở.

Polygonal : chọn các đỉnh của một hình đa giác làm đường bao.

Rectangular : chọn các đỉnh của một hình chữ nhật.

ON/OFF : điều chỉnh sự hiển thị của xref.

ON : sẽ hiện lên phần của xref nằm trong đường bao

OFF : sẽ hiện lên toàn bộ xref.

Clipdepth : cho phép chọn mặt phẳng xén (cliping plane) nằm trước hoặc sau xref (chức năng này của block cũng có  trong lệnh Dview). Clipd depth chỉ dùng cho vẽ 3D. Dòng nhắc sau sẽ xuất hiện :

Delete : lựa chọn này dùng để xóa đường bao hiện có, khi nào đó ta quan sát toàn bộ xref hoặc block. Lưu ý là lệnh Erase không thể xóa đường bao xén.

Generate Polyline : AutoCAD sẽ tạo ra một đường đa tuyến dọc theo đường bao xén. Đa tuyến mới sẽ có nhiều màu, dạng đường, chiều rộng nét in và các trạng thái của lớp hiện hành. Ta có thể hiệu chỉnh lai đường bao bằng cách hiệu chỉnh lại đa tuyến này sau đó chỉnh lại đường bao xén bằng lựa chọn Seclect polyline của lệnh Xclip.

Biến Xclipframe :

Biến này dùng để kiểm tra sự hiển thị của đường bao xén được tạo bởi lệnh xclip.

Xclipframe = 1 : sẽ hiện lên đường bao xén.

Xclipframe = 1 : đường bao xén sẽ không được hiện lên.

Tăng tốc độ hiển thị của các xref lớn

Để giảm bớt thời gian AutoCAD tái tạo lại bản vẽ, bạn có thể sử dụng một số tính năng sau để tăng tốc độ hiển thị bản vẽ.

Tính năng tải bản vẽ theo yêu cầu (Demand loading). Tính năng này cho phép AutoCAD chỉ tải các đối tượng cần được hiển thị của xref.

Chỉ mục không gian (spatial index) được tạo ra khi bạn lưu bản vẽ. Chỉ mục này chỉ được tạo ra khi ta sử dụng tính năng (demand loading). Khi lưu bản vẽ AutoCAD sẽ lưu cùng với chỉ mục về cách thức tải các xref. AutoCAD dựa trên chỉ mục này để quy định những phần nào của xref sẽ được đọc lên để hiển thị.

Chỉ mục lớp (layer index) cũng được tạo ra trong khi ta lưu bản vẽ. AutoCAD sẽ sử dụng chỉ mục này để lưu lại các layer bị đóng hoặc bị đóng băng. Tính năng này sẽ quy định mức độ xref cần được đọc để bản vẽ được hiển thị nhanh hơn.

Tính năng này chỉ thực sự có hiệu lực khi :

Tính năng Demand loading phải được kích họat trong bản vẽ hiện hành.

Xref phải được lưu với chỉ số không gian hoặc chỉ số lớp.

Xref phải được xén (với chỉ mục không gian) và có lớp đóng băng hoặc đóng (với chỉ mục lớp).

Tính năng Demand Loading :

Enabled : Những người khác trong mạng hệ thống có thể mở bản vẽ xref này nhưng họ không thể hiệu chỉnh file khi bạn đang tham chiếu đến nó.

Disabled : toàn bộ bản vẽ xref sẽ được đọc, toàn bộ layer cũng sẽ được đọc vào bản vẽ chính.

Bạn có thể bật chức năng này trước khi bạn tải một xref chứ không nhất thiết phải bật chế độ này trong suốt thời gian làm việc.

Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Autocad cơ bản” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về Autocad.

Tổng Hợp Một Số Lỗi Hay Gặp Trên Outlook Và Cách Khắc Phục Lỗi

1. Lỗi 0x8de00005

Nếu để ý thì bạn có thể nhận thấy rằng thời gian gần đây tất cả tài khoản Outlook bị “di chuyển” sang Server mới. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, trên màn hình bạn sẽ nhận được thông báo lỗi 0x8de00005:

Task ‘xxx@outlook.com’ reported error (0x8DE00005) : ‘There is an error synchronizing your mail account. Please verify your account is configured correctly by first accessing your mail on the web. Error: 3219. Server. An error occurred in looking up the user’s information in mserv

Bước 1: Mở Outlook lên.

Nếu sử dụng Outlook 2013 hoặc 2016, bạn chọn Exchange Activesync(EAS).

Bước 5: Cuối cùng tiến hành đóng Outlook rồi mở lại ứng dụng một lần nữa và kiểm tra xem lỗi 0x8de00005 còn hay không.

2. Sửa lỗi 0x80040600 trên Outlook 2003, 2007, 2010 và 2013

Trong quá trình gửi và nhận thư, nhiều người dùng Outlook (trên cả Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010 và Outlook 2013) nhiều người dùng thường gặp phải lỗi: ” Receiving reported error (0x80040600): Unknown Error 0x80040600 (0x80040600) “.

Lỗi Outlook “0x80040600” có thể xảy ra trên tất cả các phiên bản của Outlook (2003, 2007, 2010 và 2013). Lỗi này đồng nghĩa với việc các file Outlook đính kèm (thường là file chúng tôi của bạn bị lỗi hoặc bị hỏng vì một số lí do nào đó (chẳng hạn lỗi ổ đĩa,…).

Để khắc phục được lỗi này, cách duy nhất là tiến hành sửa chữa lại các file chúng tôi bằng cách sử dụng công cụ Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) của Outlook PST.

Bước 1: Kích hoạt các file và thư mục ẩn

Trước khi tiến hành các bước sửa lỗi 0x80040600 bạn phải kích hoạt các file ẩn trên hệ thống. Để làm được điều này:

1. Mở cửa sổ Control Panel.

2. Nhập từ khóa Folder Options vào khung Search trên cửa sổ Control Panel để mở cửa sổ Folder Options.

Bước 2: Chạy công cụ Inbox Repair Tool (Scanpst.exe)

1. Đóng cửa sổ Outlook lại.

C:Program FilesMicrosoft Office%OfficeVersion%SCANPST.EXE

3. Tại đây bạn kích đúp chuột vào chúng tôi để mở công cụ SCANPST.EXE.

5. Tìm vị trí các file dữ liệu Outlook bị lỗi (chẳng hạn Outlook.pst):

– Trên Windows XP:

C:Documents and Settings%Username%Local SettingsApplication DataMicrosoftOutlookOutlook.pst

– Trên Windows 7 hoặc Windows Vista:

C:Users%Username%AppDataLocalMicrosoftOutlookOutlook.pst

Lưu ý: Trên phiên bản Outlook 2013, theo mặc định file dữ liệu Outlook Data được lưu trữ tại:

C:Users%Username%DocumentsOutlook FilesOutlook.pst

Lưu ý: Ở bước cuối cùng trong quá trình sửa chữa file bị lỗi, bạn sẽ được hỏi có muốn tạo một sao lưu hay không, chọn Yes để tiếp tục quá trình sửa chữa các file lỗi.

3. Sửa lỗi Outlook 0X800CCC0E

Khi bạn cấu hình tài khoản email trên Outlook và cố gắng gửi một email, nhưng trên màn hình xuất hiện thông báo lỗi 0x800CCC0E, trường hợp này rất có thể server đã bị lỗi. Outlook không thể xác nhận tài khoản của bạn trong quá trình bạn gửi mail và kết quả là mail mà bạn gửi bị server từ chối.

3.1. Nguyên nhân gây lỗi Outlook 0X800CCC0E

Trong quá trình gửi một mail nào đó và MSN không cho phép bạn gửi mail, nguyên nhân là do Outlook không phát hiện ra tài khoản của bạn.

3.2. Sửa lỗi 0X800CCC0E bằng tay

1. Trên Outlook Express, tại Menu Tool bạn chọn thẻ Accounts.

2. Chọn tiếp thẻ Mail, sau đó chọn tài khoản mà bạn muốn thay đổi, sau đó chọn Properties.

3. Chọn tiếp thẻ Servers.

4. Tại mục Server Information xóa toàn bộ các cổng trong hộp Outgoing mail (SMTP), sau đó nhập chúng tôi .

5. Tại Outgoing Mail Server, đánh tích chọn tùy chọn My server requires authentication sau đó chọn Settings.

6. Chọn tùy chọn Log on using tại mục Logon Information.

7. Nhập MSN Member ID của bạn vào hộp Account name. Tại đây bạn nhập toàn bộ địa chỉ email MSN hiển thị trước @.

8. Tiếp theo nhập mật khẩu tài khoản MSN của bạn vào khung Password.

9. Đánh tích chọn Log on using Secure Password Authentication.

10. Chọn OK để đóng cửa sổ hộp thoại Outgoing Mail Server.

12. Cuối cùng chọn Close là xong.

3.3. Sử dụng công cụ thứ 3

Bước 1: Tải và cài đặt công cụ Outlook PST Repair tool.

Bước 5: Sau khi các file được lưu lại, trên màn hình xuất hiện hộp thoại xác nhận các file đã được lưu lại và hiển thị kích thước các file khôi phục cũng như đường dẫn đích đến các file.

4. Sửa lỗi “Outlook data file cannot be accessed”

Trong quá trình sử dụng, khá nhiều người dùng Outlook phản ánh lại rằng, trong quá trình gửi và nhận thư trên Outlook, họ nhận được thông báo lỗi ” Sending reported error (0x8004010F) : Outlook data file cannot be accessed “.

Nguyên nhân gây lỗi này có thể là do profile Outlook bị lỗi hoặc trong quá trình chuyển dữ liệu file .PST từ vị trí này sang vị trí khác hoặc từ ổ này sang ổ khác trên máy tính.

1. Mở Account Settings trên Outlook.

5. Mở rộng file dữ liệu mới của bạn rồi chọn thư mục con Inbox, sau đó chọn OK.

Tổng Hợp Link Cài Đặt Autocad 2007

Chào anh em kỹ thuật, chắc mỗi lần tìm kiếm link chuẩn hay thuốc cho AutoCad khá khó khăn đúng không nhỉ? Mình có thử tải 1 vài link trên mạng thì thấy có vài bất cập sau:

Autocad bản cũ hầu hết link tải đã die hoặc link thuốc bị die, 1 trong 2 die là tải về mất công.

Không đầy đủ các bản, hầu hết phổ biến AutoCad 2007, 2009, 2010, 2015, 2018. Còn những bản khác link hầu hết bị die.

Một số file bị nén khi giải nén bị sai pass cũng như corrupt trong quá trình giải nén.

Nhằm giúp anh em có 1 bài “quốc dân” để lưu trữ và tải đầy đủ các phiên bản, mình có liên hệ bạn Chương để chia sẻ anh em toàn bộ link tải các bản AutoCad từ 2007 – 2019 không sót đời nào.

1. Tổng quan bài viết:

Nối tiếp bài viết của Chương được mình giới thiệu trên Share Ngay ít lâu: hướng dẫn tắt Windows Update trên Windows 10 triệt để. Ngoài full link tải AutoCad các phiên bản, bài viết này sẽ đi kèm 1 vài công cụ bổ trợ thú vị như:

Hạ thấp file cad phiên bản đang dùng.

In ấn hàng loạt file CAD.

Chuyển PDF sang CAD.

Chuyển CAD sang Word.

Dọn rác file CAD.

Giáo trình CAD toàn diện nhất.

Các tính năng thú vị trên AutoCad 2020:

Theo bạn Chương review thì bản AutoCad 2020 nhiều tính năng rất hay và đáng cài. Các bạn nên cài thử do Chương cũng làm bên lĩnh vực này nên cũng hiểu biết khá nhiều.

2. Tổng hợp link tải AutoCad 2007-2021 Chuẩn+Thuốc:

Link tải Autocad 2021 và Autocad Mechanical 2021:

Link tải Autocad 2020 và Autocad Mechanical 2020:

Link tải Autocad 2019 và Autocad Mechanical 2019:

Link tải Autocad 2018 và Autocad Mechanical 2018:

Link tải Autocad 2017 và Autocad Mechanical 2017:

Link tải Autocad 2016 và Autocad Mechanical 2016:

Link tải Autocad 2015 và Autocad Mechanical 2015:

Link tải Autocad 2014 và Autocad Mechanical 2014:

Link tải Autocad 2013:

Link tải Autocad 2012 và Autocad Mechanical 2012:

Link tải Autocad 2011:

Link tải Autocad 2010:

Link tải Autocad 2009:

Link tải Autocad 2008:

Link tải Autocad 2007:

Xử lý vấn đề mà nhiều người bị chỉ với 1 cú nhấp chuột:

Mục đích sử dụng: Lỗi đăng nhập key , lỗi thông báo yêu cầu bản quyền , lỗi truy cập đăng kí key với các sản phẩm Autodesk : Autocad , Revit, 3D Smax, Recap, ….

Yêu cầu : Truy cập quyền admin người dùng để sử dụng Tool, Tắt phần mềm Autodesk.

Delete All Key : Xoá toàn bộ key Autodesk lưu trữ trên máy người dùng

Reset Key : Xoá key lỗi , tiến hành khôi phuc lại giao diện kích hoạt key cho người dùng.

Copyring Lock Autodesk : Ngăn chặn thông báo bản quyền sử dụng trái phép hoặc key không hợp lệ từ Autodesk

3. Tổng hợp đồ chơi và tài liệu cho AutoCad:

Tổng Hợp Các Tweaks Cho Cydia Hay

Okay bài này viết để tổng hợp danh sách các Tweak của Cydia mà mình đánh là hay, cần thiết cho các thiết bị iPhone, iPad.

Một số lưu ý trước khi cài

Máy của bạn chỉ cài được tweaks khi đã Jailbreak xong và có Cydia

Hầu hết, tất cả các tweaks đề hổ trợ phiên bản ios mới nhất. Tuy nhiên bạn cần đọc sơ xem nó có hổ trợ phiên bản iOS bạn đang xài chưa ở phần cài đặt. Như vậy sẽ tránh bị treo táo.

Bạn cần thêm đọc phần “thêm nguồn Cydia” để bổ sung nguồn cài đặt

Danh sách các ​Tweaks Cydia hay

Trước tiên, mình liệt kê dạng bảng tổng hợp. Một số tweaks mình sẽ có hướng dẫn phía dưới​

Hướng dẫn cài đặt Tweaks

Mình chỉ hướng dẫn một số thôi. Vì bận lười 😀

Zeppelin – Đổi tên nhà mạng

Đây là một trong những tính năng mình thích nhất khi jailbreak 😀 . Mình xài mạng mobifone, không phải ghét gì mà nhìn cái ” status bar ” thấy chữ Mobi hoài cũng “ngứa ngứa”.

Mình thì chỉ thích để dạng text, vừa đơn giản vừa đẹp. Zepplein hổ trợ một số ảnh như: apple, android, batman, thậm chí cả nike 😀

Tất nhiên là ai thích có thể tự design một hình nào đó mà để vô. Cái này để mình viết rồi cập nhật sau, lười quá 😎

Winterboard – Thay đổi giao diện

Nhìn giao diện mặc định trên iOS đôi khi cũng nhàm chán, nên phải “tút” lại cái theme (giao diện) cho nó hoàng tráng hơn.

Sau khi hoàn tất sẽ khởi động lại máy.

Có 2 cách để download theme:

Cách 1: chọn theme và cài đặt trực tiếp trên cydia – mình hay xài cách này. Vào giao diện Cydia, chọn cái Themes phía trên​

Mẹo: Thích theme nào thì search theo tên đó để download từ các nguồn khác

Cài đặt theme trong Winterboard

Giờ thì dễ rồi, vào phần mềm Winterboard đầu tiên sẽ có giao diện thế này.

Chọn Select Themes sẽ ra các theme mà bạn đã cài đặt ở bước 2.

Bấm vô đó rồi quay ngược lại màn hình Winterboard để chọn Respring.

Hoàn thành và hưởng thụ thành quả.

Dockshift – Làm trong suốt thanh Dock

Vào Cydia search và cài đặt thôi. bạn không cần add thêm source nào khác vì nó có sẳn trên Cydia​ gốc.

Để chọn trong suôt thì bạn chọn Transparent như hình​

Đây là giao diện trên Cydia và sau khi cài đặt xong, cấu hình trong phần Settings

Cập nhật Rule Adblocker List: Vào AdBlocker List rồi chọn General and English + Vietnamese như hình. Nếu thích bạn có thể chọn thêm cái khác nhưng khuyến cáo là không nên nhiều quá vì làm chậm máy. Xong rồi chọn Apply & Update, đợi load vài phút là ok.

Danh sách do bạn tự chặn sẽ được cập nhật vào phần Custom List phía trên.

Còn Manual White List + Black List là tuỳ chọn danh sách không chặn và danh sách đen 🙂

Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp Một Số Mẹo Hay Về Xref Trong Autocad trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!