Xem Nhiều 5/2023 #️ Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel Để Xếp Hạng Dữ Liệu # Top 13 Trend | Bothankankanhatban.com

Xem Nhiều 5/2023 # Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel Để Xếp Hạng Dữ Liệu # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel Để Xếp Hạng Dữ Liệu mới nhất trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Công thức hàm RANK

=RANK(number,ref, [order])

Trong đó:

Number: (Bắt buộc) Giá trị cần xếp hạng trong khối.

Ref:  (Bắt buộc) Danh sách, khối dữ liệu cần sắp xếp.

Order: (Tùy chọn) Thứ tự cần sắp xếp (từ cao xuống thấp hoặc từ thấp lên cao )

Với order = 0 (hoặc không có tham số này) thì giá trị sẽ sắp xếp giảm dần. 

Với order = 1 thì giá trị sẽ sắp xếp tăng dần.

Một số lưu ý khi sử dụng Hàm RANK

Khi có các số trùng lặp Hàm RANK sẽ cho chúng cùng một thứ hạng. Sự trùng lặp này sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau đó. Ví dụ: Cho danh sách điểm, sắp xếp thứ tự học sinh dựa vào điểm (theo thứ tự giảm dần).

Trong danh sách này số 6 xuất hiện hai lần và đều có thứ hạng là 3. Điểu này ảnh hưởng đến thứ hạng của số 4,5 thành thứ hạng 5 và không có thứ hạng 4.

Hệ số điều chỉnh thứ hạng ngang hàng là =(COUNT(ref)+1-RANK(number, ref, 0)-RANK(number, ref, 1))/2.

Kết quả nhận được là 0,5. Thứ hạng của 6 đã điều chỉnh có xét đến sự ngang hàng là 3 + 0,5 = 3,5

 Nếu số chỉ xuất hiện một lần trong tham chiếu, thì hệ số điều chỉnh sẽ bằng 0, vì hàm RANK không cần phải điều chỉnh theo sự ngang hàng.

Khi chúng ta nhập địa chỉ của khối dữ liệu sắp xếp nên nhập địa chỉ tuyệt đối để khi sao chép công thức thì địa chỉ được giữ nguyên. Để tạo địa chỉ tuyệt đối, chúng ta nhấn phím F4; lúc này sẽ có dấu thăng ($) ở địa chỉ ô. Ví dụ: Địa chỉ tuyệt đối của ô D14 là $D$14.

Xét các ví dụ sử dụng hàm RANK trong Excel

Dữ liệu được xếp theo thứ tự giảm dần

Hãy sắp xếp thứ tự học lực của học sinh (từ học sinh có điểm cao nhất đến học sinh có điểm thấp nhất) dựa vào cột điểm lý thuyết bằng hàm RANK.

Bước 1:

Tại ô đầu tiên trong cột Thứ tự, nhập công thức =RANK(D5,$D$5:$D$9,0).

Trong đó:

D5 là Giá trị cần xếp hạng trong khối-là điểm số của học sinh đầu tiên.

$D$5:$D$9 là khối dữ liệu cần sắp xếp-danh sách điểm số của các học sinh.

0 là sắp xếp theo thứ tự giảm dần (điểm cao nhất sẽ đứng thứ 1).

Bước 2:

Sau khi nhấn Enter chúng sẽ có kết quả là 3, nghĩa là bạn Nguyễn Văn A xếp thứ 3 với 6 điểm. Tại ô kết quả đầu tiên trong cột Thứ tự, bạn kéo xuống những ô còn lại và sẽ được kết quả xếp hạng cho những bạn còn lại.

Trong trường hợp này số 6 xuất hiện 2 lần nên cùng xếp hạng 3. Làm cho số 4,5 sẽ xếp hạng thứ 5.

Dữ liệu được xếp theo thứ tự tăng dần

Hãy sắp xếp thứ tự thời gian công tác của nhân viên (từ nhân viên có thời gian công tác ngắn nhất đến nhân viên có thời gian công tác lâu nhất) dựa vào cột thời gian công tác bằng hàm RANK.

Bước 1:

Tại ô đầu tiên trong cột Thứ tự, nhập công thức =RANK(D5,$D$5:$D$8,1).

Trong đó:

D5 là Giá trị cần xếp hạng trong khối-là thời gian công tác của nhân viên đầu tiên.

$D$5:$D$8 là khối dữ liệu cần sắp xếp-danh sách thời gian công tác của nhân viên.

1 là sắp xếp theo thứ tự tăng dần (thời gian công tác ngắn nhất sẽ đứng thứ 1).

Bước 2:

Sau khi nhấn Enter chúng sẽ có kết quả là 2, nghĩa là bạn Nguyễn Văn An xếp thứ 2 với 16 tháng công tác. Tại ô kết quả đầu tiên trong cột Thứ tự, chúng ta kéo xuống những ô còn lại và sẽ được kết quả xếp hạng cho những nhân viên còn lại.

Đánh giá bài viết này

Cách Xếp Hạng Trong Excel Bằng Hàm Rank

Video hướng dẫn sử dụng hàm Rank trong Excel

Công thức của hàm Rank

Hàm Rank được viết theo công thức như sau:

=RANK(number, ref, [order])

Trong đó:

Number: số cần xếp hạng trong danh sách

Ref: danh sách các số

Order: thứ tự xếp hạng. Gồm 2 cách thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần (số 0 = mặc định nếu không nhập) hay thứ tự giảm dần (số 1)

Hàm RANK được dùng trong mọi phiên bản của Excel như Excel phiên bản 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Office 365…

Tuy nhiên trong các phiên bản mới của Excel (từ 2010 trở đi) hoàn toàn có thể sử dụng các hàm chúng tôi và chúng tôi để thực hiện việc sắp xếp được cụ thể hơn, chính xác hơn. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm RANK trong mọi phiên bản một cách bình thường.

Xếp hạng theo thứ tự tăng dần với hàm RANK

Để xác định điểm của mỗi người xếp hạng thứ bao nhiêu trong danh sách điểm trung bình B2:B8, bạn hoàn toàn sử dụng hàm Rank:

C2=RANK(B2,$B$2:$B$8)

Xét điểm trung bình tại ô B2, trong danh sách điểm từ B2:B8

Không sử dụng tham số tại [order] tức là thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Như vậy bạn thấy:

Người có điểm trung bình cao nhất là 9.5 được xếp thứ hạng 1

Người có điểm TB là 8.1 được xếp thứ hạng 2, trong đó có 2 người cùng điểm, do đó có 2 vị trí xếp hạng 2 là dòng thứ 3 và dòng thứ 6

Do 2 người đồng hạng 2 nên sẽ không có vị trí xếp hạng 3. Hạng tiếp theo sẽ là hạng 4, ứng với số điểm trung bình là 7.6

Xếp hạng theo thứ tự giảm dần bằng hàm RANK

Xếp hạng theo thứ tự giảm dần khi bạn muốn đánh giá trên những tiêu chí “không tốt”, căn cứ vào đó để bạn đánh giá xem ai có giá trị thấp nhất thì tốt nhất.

Trong ví dụ trên, bạn muốn xếp hạng theo số lỗi mà mỗi người mắc phải. Ai ít lỗi nhất thì xếp thứ 1. Thứ hạng sẽ tăng dần theo số lỗi mắc phải.

Khi đó bạn sẽ dùng hàm RANK với tham số Order = 1

C2=RANK(B2,$B$2:$B$8,1)

Giá trị xét xếp hạng: ô B2

Vùng danh sách các số tham chiếu sẽ là: B2:B8. Vùng này cần cố định để không thay đổi trong các công thức

Thứ tự xếp hạng: giảm dần, thì bạn sử dụng số 1

Như vậy bạn sẽ 2 người có lỗi ít nhất (là 1 lỗi) thì đều xếp thứ 1. Người mắc nhiều lỗi nhất (là 8 lỗi) sẽ xếp hạng thứ 7

Tuy nhiên trong 2 cách sắp xếp trên, bạn thấy hàm RANK cho phép những giá trị giống nhau thì chúng sẽ cùng chung 1 thứ hạng. Nhưng thực tế đôi khi bạn cần xếp hạng cụ thể cho từng bậc, nếu giống nhau thì bạn cần có thêm những tiêu chí phụ để làm căn cứ đánh giá xếp hạng. Khi đó bạn sẽ có thêm 2 kiểu xếp hạng như sau:

Kiểu thứ 1: Xếp hạng liên tục không nhảy bậc (không đồng hạng)

Cách sếp hạng theo thứ tự tăng dần liên tục không ngắt quảng

Trong ví dụ về xếp hạng theo thứ tự tăng dần với hàm RANK, bạn thấy:

Trường hợp những người có cùng điểm trung bình là 8.1 đều xếp thứ 2. Tiếp theo là hạng thứ 4, bị ngắt quãng ở hạng thứ 3. Lý do là có 2 người xếp thứ 2, sẽ không còn ai xếp hạng ở vị trí thứ 3 nữa.

Nếu như không quy định tiêu chí cụ thể nào cho việc này, bạn hoàn toàn có thể quy ước thứ hạng được thực hiện sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống, tức là ai có điểm giống mà xếp ở trên thì sẽ được sắp xếp thứ hạng nhỏ hơn.

Như vậy nếu lấy giá trị Xếp hạng bởi hàm RANK + COUNTIF – 1 bạn sẽ có những thứ hạng liên tục không bị ngắt quãng như sau:

Cách viết trực tiếp hàm RANK và hàm COUNTIF trong cùng 1 công thức sẽ là:

=RANK(B2,$B$2:$B$8)+COUNTIF($B$2:B2,B2)-1

Cách sếp hạng theo thứ tự giảm dần liên tục không ngắt quảng

Tương tự với cách xếp hạng theo thứ tự giảm dần, bạn hoàn toàn có thể gặp phải trường hợp hàm RANK xếp theo thứ tự đồng hạng với những giá trị bằng nhau. Nhưng trong cách làm này, logic bạn cần thay đổi như sau:

Bước 1: Đếm tổng số hạng cần được xếp với hàm COUNT (đếm giá trị dạng số)

Bước 2: Sử dụng công thức của hàm Rank để xếp hạng theo thứ tự tăng dần

Bước 3: Sử dụng hàm COUNTIF giống như ở cách trên để phát hiện các vị trí có giá trị bị trùng

Bước 4: Kết quả xếp hạng được tính như sau = Bước 1 – (Bước 2 + Bước 3) + 2

Kết quả như sau:

Công thức sử dụng là:

Bước 1: D2=COUNT($B$2:$B$8)

Bước 2 và 3: E2=RANK(B2,$B$2:$B$8)+COUNTIF($B$2:B2,B2)

Bước 4: F2=D2-E2+2

Nếu lồng các hàm vào nhau bạn hoàn toàn có thể sử dụng 1 công thức duy nhất như sau:

Kết quả xếp hạng =COUNT($B$2:$B$8) – (RANK(B2,$B$2:$B$8)+COUNTIF($B$2:B2,B2)) + 2

Kiểu thứ 2: Xếp hạng theo điều kiện

Bắt đầu từ phiên bản Excel 2010, trong excel xuất hiện 2 hàm thay thế cho hàm RANK là hàm chúng tôi và hàm chúng tôi Các phiên bản trước đó của Excel (2003, 2007) chỉ có hàm RANK mà thôi.

Về công thức, 3 hàm này đều có cú pháp giống nhau

Công thức:

= RANK( number, ref, [order])

= RANK.AVG( number, ref, [order])

= RANK.EQ( number, ref, [order])

: Tham số mà bạn muốn tìm thứ hạng cho nó. : Có nghĩa là một mảng hoặc tham chiếu đến danh sách các số. : Có nghĩa là số chỉ rõ cách xếp hạng. (Order có 2 giá trị là giá trị 0 và giá trị 1).

Hàm RANK và chúng tôi sẽ cho kết quả giống nhau. Ở đây hàm chúng tôi được hiểu theo nghĩa là thứ hạng trung bình, tức là nếu trong trường hợp có sự đồng hạng (thứ hạng ngang nhau) thì sẽ xếp vị trí trung bình cho số hạng đó (2 người cùng đồng hạng thì thứ hạng trung bình là + 0,5 ; 10 người đồng hạng thì thứ hạng trung bình là + 0,1) (AVG là kí hiệu viết tắt của Average)

Hàm chúng tôi sẽ xếp đồng hạng mà bạn không tính trung bình hạng, tức là nếu 2 người đồng hạng thì sẽ được sắp xếp cùng vào 1 thứ hạng được làm tròn, chứ không phải thứ hạng lẻ. (EQ là viết tắt của Equal)

Hướng Dẫn Sử Dụng Filter Trong Excel Để Lọc Dữ Liệu.

Câu trả lời hoàn toàn có! Đó là tính năng Filer trong excel. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng filter trong excel – đây là tính năng giúp bạn có thể lọc thông tin nhanh chóng.

Hướng dẫn sử dụng filter trong excel để lọc dữ liệu: lọc dữ liệu có cùng 1 thông tin.

Bước 1: bạn bôi đen cột hoặc hàng bạn cần lọc dữ liệu. Sau đó nhấn nút Sort & Filter bên góc tay phải giao diện excel.

Bước 2: bạn nhấn vào filter ở hàng thứ 4.

Bước 3: sau khi nhấn filter, ở cột mà bạn đã bôi đen ở bước 1 sẽ xuất hiện 1 nút ô vuông chứa tam giác ngược bên cạnh.

Lúc này bạn chỉ cần nhấn vào ô vuông nó sẽ hiện ra các dữ liệu giống nhau để bạn lọc. Ở ví dụ trong hình mình chọn ô các ngành học để lọc. Việc này sẽ phục vụ cho nhu cầu khi tìm các bạn sinh viên ở cùng 1 ngành nào đó.

Ví dụ: Khi mình muốn lọc sinh viên các ngành UDPM (Ứng dụng phần mềm). Mình sẽ bỏ tick những ô khác, chỉ để tick ở ô UDPM.

Sau đó nhấn OK. Excel sẽ trả cho mình dữ liệu của các bạn thuộc ngành này 1 cách nhanh chóng.

Hướng dẫn sử dụng filter trong excel để lọc dữ liệu: lọc thông tin tiêu biểu.

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Advanced Filter. Bạn dùng chuột kéo hết các ô bạn muốn lọc thông tin. Tick chọn Unique records Only. sau đó nhấn OK.

Với 2 hướng dẫn sử dụng filter trong excel nêu trên. Hi vọng bạn sẽ lọc dữ liệu nhanh và dễ dàng hơn.

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Trong Excel

Lượt Xem:6863

Kênh Excel Online sẽ trình bày Hàm INDEX trả về giá trị của một ô tại giao điểm của một hàng và một cột trong một bảng hoặc một tham chiếu.

Tài liệu tham khảo của một phạm vi ô chứa giá trị trả về

[Tùy chọn] số vùng (trong trường hợp nhiều bảng)

Thứ tự các tham số là rất quan trọng. Thông thường, người dùng đảo ngược cài đặt của hàng và cột và chắc chắn, hàm không trả lại kết quả chính xác.

Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi có hai bảng gồm 1 tham số.

Thay đổi các giá trị trong D7 và D8 để thay đổi tên của tháng trong E7 và E8.

Để trả lại tháng của bảng ngang (màu vàng), chúng ta viết fonction như sau:

Lựa chọn phạm vi ô chứa dữ liệu của chúng tôi

Viết giá trị chỉ số (vị trí) mà chúng ta muốn trả về

Nhưng tất nhiên, chúng ta có thể thay thế giá trị 10 bằng tham chiếu của một ô như thế này

Bây giờ, nếu định hướng của nguồn là dọc (cột), văn bản bây giờ sẽ như thế này

Lựa chọn phạm vi ô chứa dữ liệu của chúng tôi

Để trống tham số thứ hai (vì hướng dọc)

Viết vị trí hoặc tham chiếu chứa giá trị trả về

Hàm INDEX rất mạnh với mảng 2 chiều. Như vậy, bạn có thể trả về giá trị của một ô bên trong một lưới dữ liệu.

Ví dụ, chúng ta muốn trả về giá trị lương bằng cách sử dụng 2 tham số

Số năm nghiên cứu (trong cột)

Số năm làm việc trong một công việc tương tự (trong hàng)

= INDEX (Nguồn, chỉ mục hàng, chỉ mục cột)

Điều bắt buộc là lựa chọn của bạn KHÔNG bao gồm các tiêu đề.

Đối với tham số đầu tiên, chúng tôi chỉ chọn dữ liệu của chúng tôi (không có tiêu đề)

Đối với tham số thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng giá trị của số năm nghiên cứu và chúng ta thêm 1. Bởi vì, nếu chúng ta muốn tìm giá trị hàng cho một người có 3 năm của Đại học, trên thực tế chúng ta phải tập trung vào Hàng thứ 4 của lưới của chúng tôi.

= INDEX (B7: G12, B3 + 1, MATCH (B4, B6: G6,0))

Hãy thử trong sổ làm việc để thay đổi giá trị trong B3 và B4 để thay đổi kết quả.

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel Để Xếp Hạng Dữ Liệu trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!