Xem Nhiều 3/2023 #️ Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Pivot Từ Các Hàng Được Hiển Thị # Top 11 Trend | Bothankankanhatban.com

Xem Nhiều 3/2023 # Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Pivot Từ Các Hàng Được Hiển Thị # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Pivot Từ Các Hàng Được Hiển Thị mới nhất trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi bạn tạo bảng Pivot trong Excel, sẽ không có vấn đề gì nếu có các bộ lọc được áp dụng trong bảng dữ liệu nguồn. Bảng Pivot bao gồm tất cả các dữ liệu, cho dù nó ẩn hay không. Nhưng nếu bạn muốn tạo một bảng Pivot chỉ từ các hàng hiển thị danh sách được lọc, bạn có thể làm cách này.

Phiên bản Excel

Kỹ thuật này sử dụng các tính năng mới trong Excel trong Office 365. Hãy chắc chắn rằng phiên bản Excel của bạn có các chức năng mới, chẳng hạn như SORT và UNIQUE. 

Để kiểm tra các chức năng mới:

Chọn một ô trống, sau đó nhập: =SO

Nếu mẹo màn hình hiển thị SORT và SORTBY, bạn có các chức năng mới.

Bảng Excel được đặt tên

LƯU Ý : Nếu bảng dữ liệu nguồn của bạn có nhiều các bản ghi, nó có thể làm chậm sổ làm việc của bạn

Tạo bảng Pivot

Nếu tạo bảng Pivot từ bảng Sales_Data, nó sẽ bao gồm tất cả 100 bản ghi, không chỉ các bản ghi hàng hiển thị.

Tất cả các tên người bán hàng được liệt kê và tất cả các loại thông tin

Bảng Pivot từ danh sách đã lọc

Để tạo bảng Pivot chỉ từ các hàng hiển thị được lọc ta sẽ thực hiện các bước sau:

Thêm một cột mới trong bảng Sales_Data.

Trong cột đó sử dụng công thức để đánh dấu các hàng hiển thị

Trên một trang tính khác, hãy lấy các tiêu đề dữ liệu nguồn

Sử dụng chức năng mới để kéo các hàng có thể nhìn thấy từ bảng Sales_Data

Tạo một phạm vi giới hạn và đặt tên động, dựa trên dữ liệu đã kéo và các tiêu đề

Tạo bảng Pivot dựa trên phạm vi được đặt tên động

Đánh dấu các hàng đang hiển thị

Trong ô J3, nhập tiêu đề – Vis

Trong ô J4, bắt đầu công thức SUBTOTAL này, với 2 (Đếm) là số hàm:

= SUBTOTAL (2,

Sau đó, nhấp vào ô I4, có số lượng Orders và nhập dữ liêu .

= SUBTOTAL (2, [@ Orders])

Nhấn Enter, để thêm công thức cho tất cả các ô trong cột Vis (ngay cả các hàng bị ẩn)

Phương thức hoạt động

Tất cả các hàng hiển thị 1 là kết quả công thức trong cột J.

Nhưng, nếu bạn sử dụng các công thức để thực hiện COUNT và SUM cho cột J, bạn sẽ thấy các số đó khác nhau.

Có 100 số trong cột J, nhưng chỉ có 24 trong số đó là 1.

Hàm SUBTOTAL bỏ qua các giá trị bị ẩn bởi bộ lọc, do đó đối với các hàng không hiển thị, kết quả trong cột J bằng không. Ví dụ:

hàng 18 nó được hiển thị, vì vậy kết quả là 1

hàng 29 bị ẩn bởi bộ lọc, vì vậy nó trả về số 0

Đặt PivotTable trong 1 Sheet mới

Chúng ta sẽ tạo một bảng tính mới và xây dựng một nguồn mới cho bảng Pivot ở đó.

Chèn một bảng tính mới

Đặt tên cho trang tính – DataFiltered

Để tạo bảng Pivot dữ liệu cần các tiêu đề, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng các bảng từ bảng Sales_Data.

Trong ô A1 trên trang tính mới, nhập một dấu bằng

Chuyển đến trang FoodSales và nhấp vào ô A3, có ô tiêu đề đầu tiên trong bảng Sales_Data.

Nhấn Enter, để hoàn thành công thức

Tiếp theo, hãy làm theo các bước sau :

Chọn ô A1, có liên kết đến tiêu đề đầu tiên

Chỉ vào ở góc dưới bên phải của ô A1

Kéo qua cột J, để lấy phần còn lại của tiêu đề bảng Sales_Data

(Tùy chọn) Định dạng các ô tiêu đề bằng phông chữ đậm

Lấy dữ liệu đã lọc

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng hàm Excel mới – Filter – để kéo các hàng hiển thị từ bảng Sales_Data

Chọn ô A2 và bắt đầu công thức:

=FILTER(

Đối số đầu tiên là mảng ( array ) – những gì chúng ta muốn lọc.

Nhập tên của bảng mà chúng ta muốn lọc – Sales_Data, sau đó nhập dấu phẩy

= FILTER (Sales_Data,

Đối số tiếp theo là bao gồm ( include ) – quy tắc của chúng ta sẽ ghi lại kết quả. Chúng ta muốn các hàng sẽ hiển thị trong cột Vis.

Chuyển đến trang FoodSales và nhấp vào đầu ô tiêu đề cột Vis

Tên bảng và tên cột được thêm vào công thức

= FILTER(Sales_Data, Sales_Data [Vis]

Nhập quy tắc của chúng ta cho cột đó: = 1

= FILTER (Sales_Data, Sales_Data [Vis] = 1

Nhập dấu ngoặc để kết thúc, sau đó nhấn Enter để hoàn thành công thức

Mảng động của dữ liệu được lọc

Mặc dù bạn chỉ nhập công thức vào ô A2, kết quả công thức sẽ nằm trong một mảng động.

Có một viền màu xanh mỏng xung quanh mảng động

Các ô trong mảng động

Nếu bạn bấm vào bất kỳ ô nào trong mảng động, trừ ô A2,

bạn có thể thấy công thức ở phông chữ màu xám nhạt trong thanh công thức

bạn không thể thay đổi công thức

Nếu bạn chọn ô A2, nơi nhập công thức, bạn có thể chỉnh sửa công thức, như thường lệ

Tạo PivotTable từ vùng được đặt tên động

Bây giờ chúng ta có các tiêu đề và dữ liệu được lọc, chúng ta sẽ tạo mộtphạm vi có tên động để sử dụng làm dữ liệu nguồn của bảng nguồn.

Để tham chiếu một mảng động trong công thức, hãy sử dụng ô bắt đầu của mảng, theo sau là dấu #

Trong ví dụ này, đây là tham chiếu mảng động:

DataFiltered!$A$2#

Trên thanh công cụ Excel, bấm vào tab Formulas, sau đó bấm lệnh Define Name

Đối với Tên, nhập: PivotUse

Phần Scope để Workbook

Trong phần Refers to, hãy nhập công thức OFFSET này:

= OFFSET (DataFiltered! $ A $ 2 #, – 1,0, ROWS (DataFiltered! $ A $ 2 #) + 1, COLUMNS (DataFiltered! $ A $ 2 #))

Nhấn OK, để hoàn thành tên

Công thức của OFFSET hoạt động như thế nào

Hàm OFFSET cho kết quả trong một phạm vi giới hạn:

Bắt đầu ở mảng động

Đi lên một hàng (-1)

Di chuyển trên 0 cột

Bao gồm số lượng hàng trong mảng động, cộng 1 cho hàng tiêu đề

Bao gồm số lượng cột trong mảng động

Nếu các bộ lọc trên bảng Sales_Data bị thay đổi, số lượng hàng trong mảng động sẽ thay đổi.

Phạm vi được đặt tên động của chúng ta PivotUse sẽ tự động điều chỉnh theo những thay đổi đó

Tạo bảng Pivot

Bước cuối cùng là tạo một bảng nguồn, dựa trên phạm vi được đặt tên động.

Chèn một trang tính mới và đặt tên là PivotVis

Chọn bất kỳ ô nào trên trang tính mới

Trên thanh công cụ Excel, bấm vào tab Chèn

Nhấp vào lệnh Bảng Pivot

Trong hộp thoại Tạo bảng Pivot, bấm vào hộp Bảng / Phạm vi và nhấn phím F3 trên bàn phím của bạn

Trong hộp thoại Paste name, bấm vào PivotUse và bấm OK

Đối với vị trí, chọn bảng PivotVis

Nhấn OK để tạo bảng nguồn.

Thêm trường ( Fields ) vào bảng Pivot

Tiếp theo, sử dụng Danh sách trường của bảng Pivot để thêm các trường mà bạn muốn hiển thị trong bảng Pivot.

Nếu bạn bao gồm các trường Rep và Category , bạn sẽ thấy rằng chúng chỉ bao gồm các mục từ các hàng hiển thị trong bảng Sales_Data.

Thay đổi Bộ lọc Sales_Data

Nếu bạn thay đổi các bộ lọc trong bảng Sales_Data, hãy đảm bảo làm mới bảng Pivot sau khi bạn thực hiện xong các thay đổi.

Ví dụ: lọc dữ liệu để nó chỉ hiển thị doanh số ở khu vực phía Đông.

Mảng động tự động cập nhật và hiện chỉ có 14 hàng trên trang tính đó.

Tuy nhiên, các bảng Pivot không tự động làm mới, vì vậy bạn có thể thực hiện bước đó theo cách thủ công.

Nhấp chuột phải vào bảng trụ và bấm Refresh

Sau khi làm mới, chỉ có các hồ sơ khu vực phía Đông được hiển thị. Riaz đã không có bất kỳ doanh số nào trong khu vực đó, vì vậy Smith là người duy nhất trong dữ liệu được lọc và trong bảng Pivot được làm mới.

Lấy tập tin mẫu

Để xem bảng Pivot từ danh sách được lọc Bấm vào đây.

Trong phần Tải xuống, hãy lấy tệp mẫu Dữ liệu Nguồn được Lọc . Tệp nén có định dạng xlsx và không chứa bất kỳ macro nào.

Đánh giá bài viết này

Cách Tạo Bảng Pivot Đơn Giản Trong Excel

Nếu bạn làm trong lĩnh vực tài chính hoặc kế toán, bạn đã biết rằng hầu hết các cơ hội việc làm đều yêu cầu các kỹ năng Excel trung cấp hoặc nâng cao. Một số hàm Excel phổ biến nhất trong các vai trò này là Bảng Pivotvà VLOOKUP.

Bài viết này sẽ phác thảo những điều cơ bản của bảng xoay vòng. Tới đây nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về VLOOKUP. Ngoài ra, hãy chắc chắn kiểm tra thay thế cho VLOOKUP, một hàm có tên INDEX-MATCH.

Tạo Bảng Pivot trong Excel

Bảng xoay vòng là gì? Nói một cách đơn giản, bảng xoay là một trong những hàm dựng sẵn mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng tạo bảng tóm tắt dựa trên một tập hợp dữ liệu lớn trong Excel.

Hãy tưởng tượng nếu bạn sở hữu một cửa hàng trực tuyến bán các mẫu điện thoại di động khác nhau với dữ liệu bán hàng như được hiển thị bên dưới. Tải xuống bảng tính mẫu.

Sau khi kinh doanh về Hai tháng, bạn tò mò nếu bạn đã bán được nhiều sản phẩm hơn trong tháng đầu tiên hoặc tháng thứ hai. Bạn cũng muốn biết liệu bạn đã bán thêm sản phẩm Apple hay sản phẩm Samsung. Cuối cùng, bạn muốn biết tổng doanh số nhận được mỗi tháng.

Bảng xoay vòng là ứng cử viên hoàn hảo để nhận bản tóm tắt nhanh mà không cần sử dụng bất kỳ công thức Excel nào, chẳng hạn như đếm hoặc tổng. Các câu trả lời cho các câu hỏi trên có thể được tạo ra trong vài giây sau khi bạn biết cách làm việc với bảng xoay vòng.

BƯỚC 2– Một cửa sổ lựa chọn sẽ xuất hiện và nó sẽ tự động xác định toàn bộ phạm vi của bảng dựa trên ô mà bạn đã nhấp trước đó. Trong ví dụ này, chúng tôi đã thêm bảng xoay vòng của mình vào một bảng tính mới, vì vậy nó sẽ dễ nhìn hơn.

BƯỚC 3– Nhấp vào bảng trục trống được tạo trong trang tính mới. Bạn sẽ thấy Trường bảng Pivot sẽ xuất hiện ở bên phải bảng tính của bạn. Đây là nơi bạn kéo và thả để tạo bản tóm tắt nhanh.

BƯỚC 4– Để biết số điện thoại di động được bán mỗi tháng, hãy kéo Tháng đã bánvào ROWSkhu vực và Thương hiệuthành GIÁ TRỊkhu vực .

Bạn sẽ nhận thấy rằng Bảng Pivot sẽ được cập nhật tự động để hiển thị số lượng hàng cho mỗi tháng, cho biết số lượng bán điện thoại di động cho mỗi tháng.

Nếu bạn kéo Kiểuhoặc Vị trí khosang GIÁ TRỊthay vì Thương hiệu, nó sẽ sản xuất cùng một số cho mỗi tháng vì nó chỉ đơn giản là tham khảo tổng số hàng trong mỗi Tháng đã bán.Có vẻ như chúng tôi đã bán được nhiều điện thoại hơn trong JANso với FEB.

BƯỚC 5– Để biết thêm sản phẩm Apple hay Samsung đã được bán trong cửa hàng của bạn, bạn có thể sử dụng lại cùng bảng xoay mà không cần tạo mới một.

Để thực hiện việc này, bạn có thể xóa lựa chọn mà bạn không còn cần nữa (bằng cách kéo trường dữ liệu ra khỏi Khu vực và thả nó vào bất cứ đâu trên bảng tính).

Tiếp theo thay thế nó bằng Thương hiệutrong hộp ROWS.

Bảng xoay vòng sẽ được cập nhật ngay lập tức để hiển thị tổng số hàng, được nhóm theo Thương hiệu(tức là Tổng số sản phẩm được bán bởi Thương hiệucho đến nay). Bạn thực sự đã bán nhiều sản phẩm Applehơn so với Samsung.

BƯỚC 5– Cuối cùng, để biết bạn đã nhận được bao nhiêu trong doanh số mỗi tháng, chúng tôi sẽ sử dụng lại Bảng Pivot giống nhau.

Xóa trường Thương hiệuvà kéo Tháng đã bántrở lại khu vực ROWS. Vì chúng tôi đặc biệt muốn biết tổng doanh số, hãy xóa khu vực GIÁ TRỊvà kéo vào Giá bán như được hiển thị bên dưới.

Vì cột Giá bántrong tập dữ liệu gốc có định dạng số, bảng xoay vòng sẽ tự động tổng hợp Giá bán, thay vì tính số lượng hàng Giá bán. Voila, bạn đã nhận được 7.550 đô la trong JANvà 7.100 đô la trong FEB.

Mẹo: Nếu ngăn Trường bảng Pivotở bên phải bảng tính bị mất, hãy thử di chuột qua bảng xoay vòng, nhấp chuột phải và chọn Hiển thị danh sách trường. Điều đó sẽ mang nó trở lại. Tận hưởng!

Cách dùng Pivot Table trong Excel để lập báo cáo, thống kê

Related posts:

4.02.2019

Hướng Dẫn Upload File Pdf Và Hiển Thị Nội Dung Trên WordPress

Phương pháp này đơn giản hơn và hoạt động mà không cần cài đặt bất kỳ plugin nào trên trang web WordPress của bạn.

Trước tiên, bạn cần chỉnh sửa bài đăng hoặc trang nơi bạn muốn tải lên tệp PDF. Trên màn hình trình chỉnh sửa bài đăng, bạn cần nhấp vào nút ‘Add media’.

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào nút ‘Select Files’ để chọn tệp PDF bạn muốn tải lên.

Sau khi tải lên, bạn sẽ thấy bản xem trước hình thu nhỏ của tệp PDF. Trên cột bên phải, bạn có thể cung cấp tiêu đề, chú thích và mô tả cho tệp của mình.

Bạn cũng có thể chọn cách bạn muốn nó được liên kết. Theo mặc định, nó sẽ liên kết đến tập tin PDF. Bạn có thể thay đổi trang đó thành trang tệp đính kèm, đây sẽ là trang hiển thị bản xem trước hình thu nhỏ pdf của trang đầu tiên trong tệp PDF của bạn.

Sau đó trình tải sẽ tải lên phương tiện sẽ biến mất và bạn sẽ thấy liên kết tải xuống tệp PDF trong trình chỉnh sửa bài đăng của mình. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa bài đăng của mình hoặc xuất bản bài đăng đó.

Đó là tất cả, bạn đã tải lên thành công một tệp PDF và thêm nó vào một bài đăng trên blog WordPress.

Bây giờ bạn có thể truy cập vào trang web của bạn để xem cách nó hoạt động.

Phương pháp này cho phép bạn hiển thị tệp PDF bên trong bài đăng hoặc trang WordPress của bạn bằng cách sử dụng plugin WordPress.

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Google Doc Embedder .

Khi kích hoạt, bạn cần truy cập trang Settings ” GDE Settings cài đặt plugin.

Tiếp theo, bạn cần phải truy cập vào bài đăng hoặc trang nơi bạn muốn nhúng tệp PDF.

Trên màn hình chỉnh sửa bài đăng, bạn cần nhấp vào nút ‘Add media’ để tải lên tài liệu PDF của bạn. Sau khi tải lên tệp của bạn, bạn cần phải sao chép URL của tệp và đóng cửa sổ trình tải lên phương tiện mà không cần chèn tệp vào bài đăng của bạn.

Giờ đây, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa bài đăng của mình hoặc xuất bản bài đăng đó.

Truy cập trang web của bạn để xem tệp PDF được nhúng vào bài đăng WordPress của bạn.

Hiển Thị Form 2 Vào Trong Panel Của Form 1

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị Form 2 vào trong Panel của Form 1 trong lập trình C# Winform.

[C#] Hiển thị Form 2 vào trong Panel của Form 1

Thường khi các bạn muốn hiển thị form sẽ có hai dạng:

Một là hàm show(), khi gọi hàm này chúng ta có thể thao tác qua lại giữa hai form

Hai là hàn showDialog(), hàm này thì show form hiển thị như một hộp thoại, khi nào đóng hộp thoại thì trả về kết quả và mới được thao tác ở form dưới.

Ở đây, có thuộc tính System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None

Khi các set up thuộc tính này, thì form include trong Panel sẽ không thể di chuyển, còn ngược lại các bạn có thể di chuyển dễ dàng.

Chương trình Demo ứng dụng:

Source code C#:

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace FormToPanel { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } { Form2 frm2 = new Form2(); frm2.TopLevel = false; panel1.Controls.Add(frm2); if (checkBox1.Checked) { frm2.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None; } chúng tôi = DockStyle.Fill; frm2.Show(); } } }

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Pivot Từ Các Hàng Được Hiển Thị trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!