Xem Nhiều 7/2022 # Dự Báo Thời Tiết Buôn Đôn Đắk Lắk Hôm Nay Mới Nhất # Top Trend

Xem 16,830

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết Buôn Đôn Đắk Lắk Hôm Nay mới nhất ngày 04/07/2022 trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết Buôn Đôn Đắk Lắk Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 16,830 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 76% 7.236 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 50% 4.5 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 37°C 44% 5.544 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 37°C 46% 15.732 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 63% 11.988 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 65% 9.36 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 66% 10.26 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 75% 6.624 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 15.732 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 11.988 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.36 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 10.26 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 6.624 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa ngày mai

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 30°C / 33°C 67% 2.95 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 75% 2 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 71% 1.81 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 42°C 52% 0.68 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 37°C / 43°C 46% 2.06 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 42°C 56% 4.22 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 66% 4.05 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 81% 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 0.68 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 43°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 5.06 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.86 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 88% 4.42 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 4.42 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.1 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.84 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.42 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 4.24 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.83 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mây thưa 28°C / 32°C 66% 3.47 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây thưa 28°C / 32°C 63% 3.52 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 63% 2.88 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 64% 3.65 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 63% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.28 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 3.56 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 57% 3.25 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 72% 2.8 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 68% 3.65 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 28°C / 33°C 58% 3.69 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 27°C / 33°C 55% 5.33 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.39 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.39 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 62% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 62% 3.07 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 60% 3.28 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 57% 3.28 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 58% 3.4 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 73% 3.76 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 70% 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước Huyện Cẩm Thủy Huyện Đông Sơn Huyện Hà Trung Huyện Hậu Lộc Huyện Hoằng Hóa Huyện Lang Chánh Huyện Mường Lát Huyện Nga Sơn Huyện Ngọc Lặc Huyện Như Thanh Huyện Như Xuân Huyện Nông Cống Huyện Quan Hóa Huyện Quan Sơn Huyện Quảng Xương Huyện Thạch Thành Huyện Thiệu Hóa Huyện Thọ Xuân Huyện Thường Xuân Huyện Triệu Sơn Huyện Vĩnh Lộc Huyện Yên Định Sầm Sơn Thành Phố Thanh Hóa Thị xã Bỉm Sơn Thị xã Nghi Sơn

Thời tiết Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An hôm nay

Cập nhật lúc 13:14 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 25°C 83% 6.372 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 55% 7.308 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 36°C 40% 5.472 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 44% 5.976 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 60% 4.68 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 81% 5.22 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 24°C 88% 5.184 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 23°C 91% 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.372 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 40%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày mai

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 33°C 70% 3.22 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 72% 3.92 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 33°C 70% 4.03 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 38°C 52% 5.87 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 42°C 44% 3.98 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 41°C 50% 3.3 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 31°C / 36°C 61% 3.93 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 33°C 69% 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 5.87 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 42°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 4.68 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 3.88 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 87% 4.26 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 4.26 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.87 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây rải rác 26°C / 31°C 77% 3.59 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.25 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 75% 3.17 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 78% 3.11 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.36 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 2.63 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.04 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.87 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.81 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.77 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 2.97 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.97 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.79 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 72% 3.08 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 27°C / 33°C 65% 3.08 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 5.4 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 3.54 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 3.54 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.22 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.4 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 3.4 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.48 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 3.75 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn Huyện Con Cuông Huyện Diễn Châu Huyện Đô Lương Huyện Hưng Nguyên Huyện Kỳ Sơn Huyện Nam Đàn Huyện Nghi Lộc Huyện Nghĩa Đàn Huyện Quế Phong Huyện Quỳ Châu Huyện Quỳ Hợp Huyện Quỳnh Lưu Huyện Tân Kỳ Huyện Thanh Chương Huyện Tương Dương Huyện Yên Thành Thị xã Cửa Lò Thị xã Hoàng Mai Thị xã Thái Hoà Vinh

Thời tiết Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh hôm nay

Cập nhật lúc 14:18 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 65% 9.396 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 51% 5.904 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 36°C 45% 5.868 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 37°C 45% 14.76 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 33°C 56% 19.188 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 65% 17.712 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 67% 11.88 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 68% 16.128 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.396 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 14.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 19.188 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 17.712 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 11.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 16.128 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày mai

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 33°C 67% 3.22 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 32°C 68% 4.42 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 30°C / 34°C 65% 3.7 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 38°C 50% 3.11 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 42°C 45% 1.19 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 40°C 52% 3.37 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 31°C / 35°C 62% 4.59 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 30°C / 34°C 66% 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 42°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 4.79 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 4.04 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 4.38 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 4.38 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.95 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây rải rác 26°C / 31°C 74% 3.66 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 3.37 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 71% 3.1 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 72% 3.03 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 2.25 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.21 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.75 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.82 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.1 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.9 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 27°C / 33°C 67% 3.45 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 27°C / 34°C 62% 3.45 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 67% 5.22 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 3.74 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.74 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.9 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 3.42 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 3.66 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 3.68 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.92 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.29 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên Huyện Can Lộc Huyện Đức Thọ Huyện Hương Khê Huyện Hương Sơn Huyện Kỳ Anh Huyện Lộc Hà Huyện Nghi Xuân Huyện Thạch Hà Huyện Vũ Quang Thành Phố Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Kỳ Anh

Thời tiết Quảng Bình

Dự báo thời tiết Quảng Bình hôm nay

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 23°C 80% 16.128 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 63% 17.532 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 51% 17.46 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 54% 16.848 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 70% 15.012 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 24°C 75% 14.652 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 24°C 79% 15.912 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 23°C 80% 16.992 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 16.128 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 17.532 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 17.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 16.848 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 15.012 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 15.912 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 16.992 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày mai

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 76% 4.71 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 76% 5.19 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 75% 5.67 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 32°C / 37°C 57% 6.41 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 40°C 48% 5.92 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 39°C 53% 5.26 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 30°C / 34°C 70% 3.92 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 33°C 72% 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 6.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 40°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.77 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 4.63 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.97 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.23 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.23 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.79 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 3.47 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 3.31 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 67% 3.01 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.68 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 65% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 3.29 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.97 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.6 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.59 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.1 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.88 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 65% 4.47 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 34°C 62% 4.47 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 4.37 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 3.91 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.91 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.44 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.62 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.05 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.05 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.96 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 3.99 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Hới Huyện Bố Trạch Huyện Lệ Thủy Huyện Minh Hóa Huyện Quảng Ninh Huyện Quảng Trạch Huyện Tuyên Hóa Thị xã Ba Đồn

Thời tiết Quảng Trị

Dự báo thời tiết Quảng Trị hôm nay

Cập nhật lúc 13:14 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 64% 21.78 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 54% 26.388 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 44% 32.508 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 47% 23.724 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 58% 10.656 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 72% 6.696 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 73% 10.512 km/giờ
21:00 - 04/07 Mây rải rác 28°C 70% 18.288 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 21.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 26.388 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 32.508 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 23.724 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 10.656 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 18.288 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị ngày mai

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 73% 3.62 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 30°C 70% 4.84 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 30°C / 33°C 63% 5.45 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 38°C 45% 7.13 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 37°C / 41°C 38% 7.71 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 37°C / 40°C 40% 6.1 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 30°C / 34°C 68% 2.22 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 77% 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 38°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 7.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 41°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 7.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 40°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 6.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 4.74 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Ít mây 27°C / 32°C 69% 4.25 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.2 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.2 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 3.8 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 65% 3.42 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 66% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 67% 3.16 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 62% 3.15 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 62% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 2.97 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.63 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.01 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.38 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 3.07 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 67% 5.22 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 66% 5.22 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 3.75 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 4.28 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.28 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 4.11 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.17 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.72 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.72 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 4.69 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 4.69 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Đông Hà Huyện Cam Lộ Huyện Cồn Cỏ Huyện Đa Krông Huyện Gio Linh Huyện Hải Lăng Huyện Hướng Hóa Huyện Triệu Phong Huyện Vĩnh Linh Thị xã Quảng Trị

Thời tiết Huế

Dự báo thời tiết Thừa Thiên-Huế hôm nay

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Ít mây 30°C 62% 8.892 km/giờ
03:00 - 04/07 Ít mây 33°C 52% 8.928 km/giờ
06:00 - 04/07 Nhiều mây 37°C 44% 3.384 km/giờ
09:00 - 04/07 Mây rải rác 37°C 46% 7.812 km/giờ
12:00 - 04/07 Mây rải rác 32°C 65% 9.792 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 79% 4.572 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 79% 6.66 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 79% 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 8.892 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 6.696 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế ngày mai

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 27°C / 27°C 79% 2.14 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 79% 2.1 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 71% 1.77 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 39°C 49% 1.09 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 41°C 46% 3.75 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 39°C 59% 4.2 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 78% 2.36 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 4.94 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.4 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 4.1 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 4.1 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 3.79 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 66% 3.34 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 3.48 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 64% 3.7 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.66 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.08 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.06 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.44 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.73 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 3.05 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 70% 5.29 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 68% 5.29 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.79 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 4.26 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 4.26 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 4.23 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.41 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.9 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.9 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 4.99 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.99 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.29 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.29 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huế Huyện A Lưới Huyện Nam Đông Huyện Phong Điền Huyện Phú Lộc Huyện Phú Vang Huyện Quảng Điền Thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Trà

Thời tiết Đà Nẵng

Dự báo thời tiết Ðà Nẵng hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời quang 29°C 65% 9.288 km/giờ
03:00 - 04/07 Ít mây 34°C 55% 9.324 km/giờ
06:00 - 04/07 Ít mây 36°C 46% 3.6 km/giờ
09:00 - 04/07 Mây rải rác 34°C 57% 13.212 km/giờ
12:00 - 04/07 Mây rải rác 30°C 74% 6.336 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 81% 6.696 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 77% 8.28 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 78% 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời quang, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo Ít mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 13.212 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 9.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 74% 2.8 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 30°C 74% 3.64 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 33°C 69% 3.56 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 38°C 55% 2.47 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 39°C 56% 3.17 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 31°C / 37°C 72% 3.45 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 83% 2.18 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 83% 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Nhiều mây 28°C / 32°C 71% 5.02 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây rải rác 28°C / 31°C 73% 4.71 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mây cụm 28°C / 32°C 71% 4.25 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 3.97 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 3.85 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 66% 3.15 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 3.39 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.56 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 27°C / 32°C 66% 4.17 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.16 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.76 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 71% 3 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.39 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 2.97 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.91 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 2.97 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 5.06 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 5.06 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.03 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.97 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 3.97 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 4.29 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.51 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 4.86 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.86 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 5.14 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mây cụm 28°C / 30°C 72% 5.15 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mây cụm 28°C / 32°C 69% 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Hôm nay , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang Huyện Hoàng Sa Quận Cẩm Lệ Quận Hải Châu Quận Liên Chiểu Quận Ngũ Hành Sơn Quận Sơn Trà Quận Thanh Khê

Thời tiết Quảng Nam

Dự báo thời tiết Quảng Nam hôm nay

Cập nhật lúc 15:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 73% 6.048 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 49% 9.108 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 37°C 40% 8.892 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 37°C 42% 5.364 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 31°C 65% 1.908 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 82% 6.228 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 25°C 84% 6.588 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 25°C 84% 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 9.108 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 40%, tốc độ gió 8.892 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 42%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 1.908 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 6.588 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam ngày mai

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 27°C / 29°C 78% 2.8 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 77% 2.97 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 68% 2.74 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 38°C 50% 1.8 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 41°C 46% 2.6 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 32°C / 37°C 61% 4.43 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 75% 2.27 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 81% 2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.78 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây rải rác 28°C / 31°C 76% 4.73 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 4.22 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.76 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 2.85 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.99 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.11 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 3.65 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.21 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 3.62 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.92 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.19 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 2.23 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.82 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.64 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.81 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 5.02 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 5.02 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 4.17 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.67 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 3.67 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.61 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.32 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.66 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.66 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.97 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mây cụm 27°C / 29°C 76% 5.14 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mây cụm 27°C / 31°C 71% 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Hội An Huyện Bắc Trà My Huyện Đại Lộc Huyện Đông Giang Huyện Duy Xuyên Huyện Hiệp Đức Huyện Nam Giang Huyện Nam Trà My Huyện Nông Sơn Huyện Núi Thành Huyện Phú Ninh Huyện Phước Sơn Huyện Quế Sơn Huyện Tây Giang Huyện Thăng Bình Huyện Tiên Phước Tam Kỳ Thị xã Điện Bàn

Thời tiết Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 69% 8.712 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 47% 1.08 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 47% 16.344 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 34°C 51% 12.132 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 68% 1.008 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 82% 10.764 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 81% 8.676 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 80% 8.604 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 16.344 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 1.008 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 10.764 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 8.604 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 81% 2.41 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 80% 2.39 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 1.97 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 39°C 47% 1.15 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 40°C 48% 4.99 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 32°C / 38°C 61% 3.46 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 75% 0.86 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 77% 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 39°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 40°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 4.89 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 78% 4.89 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 4.41 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.81 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 3.73 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.92 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.64 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 2.74 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.29 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.82 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.42 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.73 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.26 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.23 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.69 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.5 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.88 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 5.32 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 5.32 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 4.54 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.52 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 3.59 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 5.04 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.25 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.62 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 4.62 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.97 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Nhiều mây 27°C / 28°C 79% 5.31 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Ít mây 27°C / 31°C 72% 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ Huyện Bình Sơn Huyện Lý Sơn Huyện Minh Long Huyện Mộ Đức Huyện Nghĩa Hành Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tịnh Huyện Trà Bồng Huyện Tư Nghĩa Thành Phố Quảng Ngãi Thị xã Đức Phổ

Thời tiết Bình Định

Dự báo thời tiết Bình Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 68% 16.056 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 55% 22.572 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 37% 23.976 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 39% 22.464 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 52% 14.508 km/giờ
15:00 - 04/07 Mây rải rác 26°C 67% 15.588 km/giờ
18:00 - 04/07 Mây rải rác 26°C 67% 16.272 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 25°C 70% 15.696 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 16.056 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 22.572 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 37%, tốc độ gió 23.976 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 39%, tốc độ gió 22.464 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 14.508 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 15.588 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 16.272 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 15.696 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định ngày mai

Cập nhật lúc 13:15 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 72% 3.33 km/giờ
04:00 - 05/07 Mây cụm 27°C / 30°C 74% 2.28 km/giờ
07:00 - 05/07 Mây cụm 29°C / 32°C 68% 3.83 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 32°C / 37°C 56% 4.84 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 32°C / 36°C 58% 5.21 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 63% 4.02 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 75% 3.24 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 75% 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:15 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây cụm 27°C / 31°C 77% 5.61 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây cụm 27°C / 31°C 76% 5.76 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 74% 5.76 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 27°C / 30°C 77% 5.69 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 26°C / 31°C 71% 5.28 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 4.71 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.91 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 3.01 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 3.5 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.45 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.86 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.54 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.42 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.33 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 76% 4.78 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mây cụm 27°C / 31°C 74% 5.25 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 5.25 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.76 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 5.22 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây cụm 27°C / 31°C 73% 5.94 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mây cụm 27°C / 31°C 69% 6.06 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 68% 6.33 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 68% 6.33 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 5.64 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 5.47 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 5.33 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 4.78 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 4.64 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 3.75 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Hôm nay , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 6.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 6.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.41 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Lão Huyện Hoài Ân Huyện Phù Cát Huyện Phù Mỹ Huyện Tây Sơn Huyện Tuy Phước Huyện Vân Canh Huyện Vĩnh Thạnh Quy Nhơn Thị xã An Nhơn Thị xã Hoài Nhơn

Thời tiết Phú Yên

Dự báo thời tiết Phú Yên hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 69% 15.588 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 48% 17.532 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 44% 10.08 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 45% 7.92 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 58% 7.704 km/giờ
15:00 - 04/07 Mây rải rác 26°C 74% 12.888 km/giờ
18:00 - 04/07 Mây rải rác 25°C 74% 14.652 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 25°C 73% 15.444 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 15.588 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 17.532 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 12.888 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 15.444 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên ngày mai

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mây cụm 25°C / 26°C 78% 2.93 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 76% 3.22 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 27°C / 29°C 68% 4.93 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 35°C 46% 5.6 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 38°C 40% 4.59 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 36°C 45% 3.63 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 31°C 63% 3.18 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 27°C / 27°C 72% 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 35°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 5.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 38°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 36°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 4.38 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Nhiều mây 25°C / 29°C 74% 4.38 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 3.93 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 3.76 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 3.76 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 65% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 64% 3.01 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây cụm 25°C / 30°C 70% 4.8 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 4.8 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 69% 4.23 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 75% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 1.66 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 3.2 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.93 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 5.16 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 67% 5.16 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 5.14 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 5.14 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 80% 4.24 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 70% 5.06 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 75% 4.25 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Nhiều mây 25°C / 28°C 76% 4.75 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mây cụm 25°C / 29°C 72% 4.85 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mây cụm 25°C / 29°C 76% 5.32 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Nhiều mây 25°C / 28°C 77% 5.73 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mây cụm 25°C / 30°C 68% 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân Huyện Phú Hoà Huyện Sơn Hòa Huyện Sông Hinh Huyện Tây Hoà Huyện Tuy An Thị xã Đông Hòa Thị xã Sông Cầu Tuy Hoà

Thời tiết Khánh Hòa

Dự báo thời tiết Khánh Hòa hôm nay

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 71% 3.6 km/giờ
03:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C 39% 3.708 km/giờ
06:00 - 04/07 Mây rải rác 33°C 46% 6.336 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 32°C 52% 3.348 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 69% 4.644 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 25°C 85% 5.112 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 25°C 81% 4.716 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 24°C 78% 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 39%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 4.788 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa ngày mai

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 79% 1.77 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 76% 1.83 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 31°C 64% 1.39 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 39°C 46% 1.51 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 65% 2.64 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 33°C / 39°C 58% 0.82 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 77% 1.1 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 27°C / 27°C 83% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 39°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.88 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.88 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.01 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.33 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.33 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.34 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 69% 1.94 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 3.32 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.47 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Ít mây 27°C / 30°C 74% 6.06 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 6.06 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.33 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 3.99 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.3 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.13 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.04 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 6.07 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 6.07 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 6.19 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 6.19 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 5.19 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 5.27 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 5.61 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Nhiều mây 27°C / 29°C 79% 5.63 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Ít mây 26°C / 30°C 75% 5.71 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.43 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 6.65 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Ít mây 27°C / 29°C 73% 6.75 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.27 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.65 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Cam Ranh Huyện Cam Lâm Huyện Diên Khánh Huyện Khánh Sơn Huyện Khánh Vĩnh Huyện Trường Sa Huyện Vạn Ninh Nha Trang Thị xã Ninh Hòa

Thời tiết Ninh Thuận

Dự báo thời tiết Ninh Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 65% 5.436 km/giờ
03:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C 40% 6.768 km/giờ
06:00 - 04/07 Nhiều mây 35°C 40% 14.652 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 34°C 43% 1.656 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 61% 3.204 km/giờ
15:00 - 04/07 Mây rải rác 25°C 78% 7.056 km/giờ
18:00 - 04/07 Mây rải rác 24°C 79% 7.452 km/giờ
21:00 - 04/07 Mây rải rác 23°C 79% 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 40%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 40%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 43%, tốc độ gió 1.656 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.164 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mây cụm 26°C / 26°C 80% 2.87 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 79% 2.62 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 32°C 65% 2.68 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 39°C 45% 5.92 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 39°C 48% 7.51 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 38°C 50% 7.82 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 30°C / 34°C 64% 6.2 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 30°C 75% 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 39°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 39°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 7.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 7.82 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 6.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 5.97 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 5.65 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 4.76 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 5.37 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 5.37 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.47 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.98 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.68 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 6.31 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây cụm 27°C / 30°C 77% 7.08 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 7.08 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.44 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.65 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 4.22 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.63 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 6.06 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 5.01 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 7.33 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 7.33 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mây cụm 26°C / 28°C 83% 6.98 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 6.98 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 6.34 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 72% 6.41 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 7.12 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 7.09 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mây cụm 27°C / 29°C 79% 7.09 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 7.76 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 7.76 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mây cụm 27°C / 28°C 79% 7.95 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.33 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 7.33 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.41 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.09 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.09 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.76 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 7.76 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái Huyện Ninh Hải Huyện Ninh Phước Huyện Ninh Sơn Huyện Thuận Bắc Huyện Thuận Nam Phan Rang-Tháp Chàm

Thời tiết Bình Thuận

Dự báo thời tiết Bình Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 23°C 85% 7.56 km/giờ
03:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C 55% 13.572 km/giờ
06:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 55% 15.912 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 57% 14.22 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C 77% 8.676 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 22°C 89% 7.056 km/giờ
18:00 - 04/07 Mây rải rác 21°C 91% 7.092 km/giờ
21:00 - 04/07 Mây rải rác 21°C 93% 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 13.572 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 15.912 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 14.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.776 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mây cụm 24°C / 25°C 91% 1.86 km/giờ
04:00 - 05/07 Mây cụm 23°C / 24°C 92% 1.96 km/giờ
07:00 - 05/07 Mây cụm 26°C / 27°C 80% 1.95 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 31°C / 33°C 54% 4.06 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 32°C / 35°C 52% 5.08 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C / 33°C 62% 4.54 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 2.1 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 24°C / 25°C 87% 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 4.4 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 75% 3.2 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 72% 3.27 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 3.53 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 3.53 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 3.37 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.62 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 2.23 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 61% 3.76 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 4.74 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 89% 5.58 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 92% 4.49 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 90% 4.19 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 77% 4.17 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 85% 3.9 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 78% 4 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 80% 5.55 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 4.07 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 86% 4.63 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 90% 4.73 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 4.42 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 83% 4.12 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 90% 4.37 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 67% 5.16 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 91% 4.51 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 5.03 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 91% 5.24 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 5.75 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 5.17 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 85% 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình Huyện Đức Linh Huyện Hàm Tân Huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Nam Huyện Phú Quí Huyện Tánh Linh Huyện Tuy Phong Phan Thiết Thị xã La Gi

Thời tiết Kon Tum

Dự báo thời tiết Kon Tum hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 23°C 97% 3.636 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 78% 9.756 km/giờ
06:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 62% 11.376 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 65% 9 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 25°C 81% 4.284 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 22°C 97% 3.456 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 22°C 98% 2.988 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 22°C 98% 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 11.376 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 4.284 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.016 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum ngày mai

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 22°C / 22°C 98% 0.83 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 22°C / 23°C 98% 0.59 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 1.06 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 2.55 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C / 33°C 61% 3.16 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 2.66 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 1.38 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 98% 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 29°C 71% 3.47 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 80% 2.95 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 85% 2.9 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 65% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 62% 2.3 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 70% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 81% 1.86 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 77% 1.58 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 53% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 76% 2.04 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 79% 2.7 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 85% 2.7 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 74% 2.25 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 1.98 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 88% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 85% 2.5 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 88% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 78% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 82% 3.17 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 66% 3.17 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 75% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 87% 2.92 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 94% 2.92 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 72% 4.46 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 84% 3.04 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 81% 3.64 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 85% 3.21 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 82% 3.48 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 87% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 70% 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk Tô Huyện Ia H' Drai Huyện Kon Plông Huyện Kon Rẫy Huyện Ngọc Hồi Huyện Sa Thầy Huyện Tu Mơ Rông Thành Phố Kon Tum

Thời tiết Gia Lai

Dự báo thời tiết Gia Lai hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 22°C 96% 6.84 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 69% 14.004 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 55% 15.192 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 58% 12.996 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 26°C 78% 6.552 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 23°C 91% 6.912 km/giờ
18:00 - 04/07 Mây rải rác 22°C 94% 6.048 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 22°C 95% 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 14.004 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 15.192 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 12.996 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.776 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai ngày mai

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Ít mây 24°C / 24°C 85% 4.29 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 23°C / 24°C 86% 5.23 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 81% 6.13 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 32°C 62% 7.5 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 35°C 49% 7.03 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 31°C / 34°C 53% 6.4 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 78% 3.79 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 24°C / 25°C 84% 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 7.5 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 35°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 7.03 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 6.4 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 29°C 74% 4.09 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 80% 4.09 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 83% 3.78 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 71% 3.51 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 71% 3.12 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 75% 2.77 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 78% 2.42 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 75% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 65% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 77% 3.83 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 3.83 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 3.37 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 78% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 83% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 82% 2.75 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 85% 3.24 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 2.93 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 4.69 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 69% 4.69 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 77% 3.93 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 3.89 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 90% 3.79 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 75% 5.28 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 81% 3.84 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 79% 4.35 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 4.35 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 82% 4.46 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 84% 4.69 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Ít mây 23°C / 28°C 71% 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh Huyện Chư Prông Huyện Chư Pưh Huyện Chư Sê Huyện Đăk Đoa Huyện Đăk Pơ Huyện Đức Cơ Huyện Ia Grai Huyện Ia Pa Huyện KBang Huyện Kông Chro Huyện Krông Pa Huyện Mang Yang Huyện Phú Thiện Pleiku Thị xã An Khê Thị xã Ayun Pa

Thời tiết Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 22°C 96% 4.968 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 67% 11.556 km/giờ
06:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 81% 9.72 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 75% 9.072 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C 89% 3.348 km/giờ
15:00 - 04/07 Mây rải rác 22°C 97% 5.04 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 21°C 96% 5.436 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 21°C 95% 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 11.556 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.668 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk ngày mai

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 21°C / 22°C 96% 1.51 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 21°C / 22°C 95% 2.13 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 23°C / 24°C 89% 2.26 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 71% 3.6 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.19 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 2.91 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 88% 1.57 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 22°C / 23°C 88% 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 2.97 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 78% 2.35 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 82% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 78% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 76% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 75% 1.58 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 83% 1.38 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 76% 1.19 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 51% 1.52 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 79% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 76% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 86% 2.58 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.04 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 71% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 89% 1.4 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 86% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 91% 2.77 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 85% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 64% 2.57 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 86% 2.5 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 85% 2.61 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 88% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 70% 3.85 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 85% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 86% 2.94 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 85% 2.81 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 89% 3.17 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 89% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 71% 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.41 km/giờ

Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột Huyện Buôn Đôn Huyện Cư Kuin Huyện Cư M'gar Huyện Ea H'leo Huyện Ea Kar Huyện Ea Súp Huyện Krông A Na Huyện Krông Bông Huyện Krông Búk Huyện Krông Năng Huyện Krông Pắc Huyện Lắk Huyện M'Đrắk Thị xã Buôn Hồ

Thời tiết Đắk Nông

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 15:21 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 22°C 96% 4.968 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 67% 11.556 km/giờ
06:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 81% 9.72 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 75% 9.072 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C 89% 3.348 km/giờ
15:00 - 04/07 Mây rải rác 22°C 97% 5.04 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 21°C 96% 5.436 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 21°C 95% 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 11.556 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.668 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông ngày mai

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 21°C / 22°C 96% 1.51 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 21°C / 22°C 95% 2.13 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 23°C / 24°C 89% 2.26 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 71% 3.6 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.19 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 2.91 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 88% 1.57 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 22°C / 23°C 88% 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 2.97 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 78% 2.35 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 82% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 78% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 76% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 75% 1.58 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 83% 1.38 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 76% 1.19 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 51% 1.52 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 79% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 76% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 86% 2.58 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.04 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 71% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 89% 1.4 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 86% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 91% 2.77 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 85% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 64% 2.57 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 86% 2.5 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 85% 2.61 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 88% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 70% 3.85 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 85% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 86% 2.94 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 85% 2.81 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 89% 3.17 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 89% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 71% 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.41 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Nghĩa Huyện Cư Jút Huyện Đăk Glong Huyện Đắk Mil Huyện Đắk R'Lấp Huyện Đắk Song Huyện Krông Nô Huyện Tuy Đức

Thời tiết Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Lâm Ðồng hôm nay

Cập nhật lúc 14:19 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 23°C 85% 5.508 km/giờ
03:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C 54% 8.532 km/giờ
06:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 55% 8.172 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 60% 7.632 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C 83% 5.976 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 20°C 96% 6.084 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 20°C 97% 5.652 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 20°C 97% 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 7.632 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 6.804 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng ngày mai

Cập nhật lúc 14:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mây cụm 21°C / 21°C 92% 1.46 km/giờ
04:00 - 05/07 Mây cụm 20°C / 21°C 95% 1.78 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 23°C / 23°C 84% 1.84 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 60% 2.56 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 53% 3.13 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 69% 2.61 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 91% 1.45 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 20°C / 21°C 93% 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:20 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 24°C 87% 4.51 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 76% 3.61 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 74% 3.35 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 80% 3.54 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 74% 3.54 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 75% 3.07 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 79% 2.37 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 74% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 61% 3.5 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 77% 4.57 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 84% 5.17 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 89% 4.69 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 87% 4.25 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 76% 3.94 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 86% 3.38 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 79% 3.59 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 82% 5.08 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 80% 3.73 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 83% 4.83 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 84% 4.83 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 90% 4.52 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 83% 4.34 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 87% 4.5 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 69% 5.08 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 88% 4.59 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 90% 5.02 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 87% 5.19 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 90% 5.76 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 91% 5.33 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 82% 5.64 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Bảo Lộc Đà Lạt Huyện Bảo Lâm Huyện Cát Tiên Huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Tẻh Huyện Đam Rông Huyện Di Linh Huyện Đơn Dương Huyện Đức Trọng Huyện Lạc Dương Huyện Lâm Hà

Video clip

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 3/7: miền bắc ảnh hưởng bão, nhiệt độ giảm mạnh | antv

Dự báo thời tiết ngày 2/7: miền bắc trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/6: bắc bộ bước vào đợt mưa lớn | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 03/7: miền bắc mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 2/7: miền bắc mưa dông tăng mạnh về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 02/7/2022 | bão số 1 giật đến cấp 15, miền bắc mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 1/7: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết ngày 04/07: miền bắc ngày nắng nóng oi bức, mưa xuất hiện về đêm | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/7: nắng nóng bắt đầu xuất hiện trở lại | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 3/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 30/6/2022 | miền bắc mưa to, biển đông xuất hiện atnđ | vtc16

Thời tiết hôm nay 03/07/2022:trung bộ vẫn có nắng nóng, tiết trời oi bức| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 03/7/2022 | bão số 1 chuyển hướng, bắc bộ mưa lớn | vtc16

Thời tiết 3 ngày tới (20/12 đến 22/12): miền trung vẫn có mưa do tác động của không khí lạnh | vtc14

Thời tiết ngày 02/04/2022: miền bắc mưa rét; nguy cơ lũ quét ở trung bộ và tây nguyên

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 2/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 29/6: miền bắc nắng nóng xuất hiện cục bộ | antv

Thời tiết nông vụ 01/07/2022:miền trung ,tây nguyên mưa dông gia tăng| vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 29/6: miền bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to | antv

Thời tiết hôm nay 02/07/2022:vùng ven biển bắc bộ có mưa dông diện rộng| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 1/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết tối ngày 28/6: miền bắc mưa dông tăng mạnh về chiều tối và đêm | antv

Thời tiết cuối ngày 19/06/2019: miền trung nắng nóng, kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh|vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 01/7/2022 | bão số 1 bán kính gió rất rộng, còn mạnh thêm | vtc16

Thời tiết 12h 02/06/2019: các tỉnh miền trung bước vào giao đoạn tăng nhiệt | vtc14

Thời tiết hôm nay 01/07/2022: bắc bộ và bắc trung bộ mưa to | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 03/07: đông bắc bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to | antv

Thời tiết 6h 18/07/2019: miền trung tiếp tục nắng nóng | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 30/6 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 3/4: mưa lớn dị thường ở miền trung gây nhiều thiệt hại | antv

Thời tiết trưa, chiều 04/04/2022: miền trung bắt đầu đợt mưa vừa đến mưa to| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 1/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết 01/04/2022: mưa lớn ở trung bộ, cẩn thận giông lốc, mưa đá

Cập nhật dự báo thời tiết mới nhất sáng 3/7.thời tiết đêm nay:miền bắc nắng nóng,đông bắc mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 30/6: miền bắc mưa rào và dông dồn dập | antv

Dự báo thời tiết ngày 06/04: miền trung cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất | antv

Dự báo thời tiết ngày mai 06/10: mưa lớn dội xuống miền trung | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 29/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết ngày mai 04/07/2022: bắc bộ, trung bộ bắt đầu đợt nắng nóng mới | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 06/04: miền trung giảm mưa hửng nắng, nam bộ mưa về chiều tối | antv

Thời tiết 15/05/2022 | không khí lạnh gây mưa rất to, lốc, sét ở miền bắc và miền trung

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 28/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết ngày 28/6: miền bắc tiếp tục nắng nóng, chiều và tối có mưa dông rải rác | antv

Thời tiết hôm nay và ngày mai 27/06/2022 | nắng nóng thiêu đốt miền bắc, miền trung | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 1/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết 3 ngày tới (07/05 đến 09/05):trung bộ có mưa rải rác | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 2/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 17/06/2022 | miền trung nắng nóng 39 độ, kéo dài hết tuần | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 06/06/2022 | miền bắc đón mưa lớn, kết thúc nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 30/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Krông Pắc Đắk Lắk
 • Dự Báo Thời Tiết Bình Phước
 • Dự Báo Thời Tiết Ở Bình Phước
 • Dự Báo Thời Tiết Phước Bình Bình Phước
 • Thời Tiết Hớn Quản Bình Phước
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Đắk Lắk 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Ninh Bình Tuần Sau
 • Thời Tiết Yên Mô Ninh Bình Ngày Mai
 • Dự Báo Thời Tiết Ninh Bình Đêm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Ninh Bình Ba Ngày Tới
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Phước An Tuy Phước Bình Định
 • Thời Tiết Bình Phước Lộc Ninh
 • Thời Tiết Phước Sơn Tuy Phước Bình Định
 • Thời Tiết Bình Phước Hôm Nay Và Ngày Mai
 • Thời Tiết Ở Bình Phước Hôm Nay
 • Xem Thời Tiết Tỉnh Bình Phước
 • Thời Tiết Bình Phước Hôm Qua
 • Thời Tiết Khu Vực Bình Phước 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Hớn Quản Bình Phước Hôm Nay
 • Thời Tiết Bình Phước Đêm Nay Và Ngày Mai
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết Buôn Đôn Đắk Lắk Hôm Nay trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×