Xem Nhiều 3/2023 #️ Cách Sử Dụng Pivottable Trong Excel Để Lập Báo Cáo – Tạo Thống Kê Hiệu Quả # Top 3 Trend | Bothankankanhatban.com

Xem Nhiều 3/2023 # Cách Sử Dụng Pivottable Trong Excel Để Lập Báo Cáo – Tạo Thống Kê Hiệu Quả # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Sử Dụng Pivottable Trong Excel Để Lập Báo Cáo – Tạo Thống Kê Hiệu Quả mới nhất trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng pivot table trong excel, pivot table là một tiện ích tự động của excel nhằm giúp người sử dụng thực hiện nhanh cách thao tác như trích lọc dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê…. Có thể nói một cách khác pivot table là một công cụ giúp cho chúng ta phân tích dữ liệu theo một yêu cầu cụ thể nào đó.

Dữ liệu trên thể hiện danh sách chi tiết bán hàng của một công ty bán về sản phẩm hàng rau củ quả, thông tin chi tiết của đơn hàng được mô tả ngắn ngọn như sau: một dòng thể hiện thông tin bán một sản phẩm, ví dụ Banana (chuối), sản phẩm banana thuộc một loại hàng hóa nhất định đó là vegettable (đồ rau củ quả), có một số tiền bán được nhất định (amount) cho đơn hàng này và bán vào ngày (date) ở một đất nước (country).

Bài tập thực hành số 1 về pivot table sẽ tiến hành chèn pivot table vào một sheet khác từ dữ liệu có sẵn.

– Nhấn vào biểu tượng pivot  table ở menu Insert

– Một cửa sổ mới hiện lên, bạn nhấn chọn OK để thiết lập tạo một pivot table theo chế độ mặc định của excel.

Bảng pivottable hiện ra. Đầu tiên để tính tổng số tiền bán được của mỗi một sản phẩm, thì bạn làm theo các bước

– Kéo cột Product vào vùng Row Labels

– Kéo cột Amount vào vùng Values area

– Kéo cột Country vào vùng Report

Và đây là kết quả sau khi hoàn thành các bước trên.

Ngoài chức năng là tính tổng của một dòng theo một nhóm nào đó, như kết quả ở trên là tính tổng số tiền theo mỗi một sản phẩm, thì bạn có thể tùy chỉnh thành đếm số lượng hóa đơn có bán sản phẩm đó như bên dưới.

Đếm số lượng hóa đơn có chứa theo mỗi sản phẩm

– Nhấn phải chuột chọn vào giá trị đang được tính tổng Sum of Amout chọn Value Field Setting

Thay đổi cách tính toán theo yêu cầu ở tab Summarize Value by

Sau đó nhấn OK, kết quả hiện ra bên dưới sản phẩm Apple (táo) có 16 hóa đơn trên tổng số 28 hóa đơn

Nếu bạn phát hành thông tin từ website này, vui lòng ghi rõ nguồn bài viết. Xin cảm ơn. Hướng dẫn học word, excel, thủ thuật tin học văn phòng. Các dịch vụ về văn bản.

Bài hướng dẫn bạn nên tham khảo

Khóa học hữu ích bạn nên tham gia

Cách Sử Dụng Pivottable Trong Excel Để Lập Báo Cáo

Bài này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng pivot table trong excel, pivot table là một tiện ích tự động của excel nhằm giúp người sử dụng thực hiện nhanh cách thao tác như trích lọc dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê…. Có thể nói một cách khác pivot table là một công cụ giúp cho chúng ta phân tích dữ liệu theo một yêu cầu cụ thể nào đó.

Dữ liệu trên thể hiện danh sách chi tiết bán hàng của một công ty bán về sản phẩm hàng rau củ quả, thông tin chi tiết của đơn hàng được mô tả ngắn ngọn như sau: một dòng thể hiện thông tin bán một sản phẩm, ví dụ Banana (chuối), sản phẩm banana thuộc một loại hàng hóa nhất định đó là vegettable (đồ rau củ quả), có một số tiền bán được nhất định (amount) cho đơn hàng này và bán vào ngày (date) ở một đất nước (country).

Bài tập thực hành số 1 về pivot table sẽ tiến hành chèn pivot table vào một sheet khác từ dữ liệu có sẵn.

– Nhấn vào biểu tượng pivot table ở menu Insert

– Một cửa sổ mới hiện lên, bạn nhấn chọn OK để thiết lập tạo một pivot table theo chế độ mặc định của excel.

Bảng pivottable hiện ra. Đầu tiên để tính tổng số tiền bán được của mỗi một sản phẩm, thì bạn làm theo các bước

– Kéo cột Product vào vùng Row Labels

– Kéo cột Amount vào vùng Values area

– Kéo cột Country vào vùng Report

Và đây là kết quả sau khi hoàn thành các bước trên.

Ngoài chức năng là tính tổng của một dòng theo một nhóm nào đó, như kết quả ở trên là tính tổng số tiền theo mỗi một sản phẩm, thì bạn có thể tùy chỉnh thành đếm số lượng hóa đơn có bán sản phẩm đó như bên dưới.

Đếm số lượng hóa đơn có chứa theo mỗi sản phẩm

– Nhấn phải chuột chọn vào giá trị đang được tính tổng Sum of Amout chọn Value Field Setting

Thay đổi cách tính toán theo yêu cầu ở tab Summarize Value by

Sau đó nhấn OK, kết quả hiện ra bên dưới sản phẩm Apple (táo) có 16 hóa đơn trên tổng số 28 hóa đơn

Nếu bạn phát hành thông tin từ website này, vui lòng ghi rõ nguồn bài viết. Xin cảm ơn. Hướng dẫn học word, excel, thủ thuật tin học văn phòng. Các dịch vụ về văn bản.

Bài hướng dẫn bạn nên tham khảo

Khóa học hữu ích bạn nên tham gia

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Các Hàm Thống Kê Có Điều Kiện Trong Excel

Trong Excel có rất nhiều hàm sử dụng cho mục đích thống kê, bởi việc thống kê được thực hiện chủ yếu thông qua công cụ Excel. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số hàm thống kê có điều kiện trong Excel. Các hàm đó là những hàm nào? Công dụng và cách sử dụng ra sao? Các bạn sẽ có câu trả lời sau khi tìm hiểu bài viết này.

Tính trung bình có điều kiện

Nhắc tới tính trung bình, chúng ta nghĩ ngay tới nhóm hàm AVERAGE. Và để phục vụ cho việc tính trung bình theo điều kiện thì Excel cung cấp cho chúng ta 2 hàm là:

AVERAGEIF(range,criteria,average_range): Tính trung bình theo 1 điều kiện

AVERAGEIFS(average_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2, criteria2],…): Tính trung bình theo nhiều điều kiện

Về cấu trúc và cách viết các thành phần trong hàm thì hai hàm này khá giống với SUMIF và SUMIFS, nhưng thay vì tính tổng thì sẽ tính trung bình của các giá trị.

Để giải thích rõ hơn về 2 hàm này chúng ta xét ví dụ sau

Vùng tính trung bình: cột Mức lương

Vùng chứa điều kiện: cột Bộ phận

Điều kiện: Kinh doanh

Chúng ta có thể sử dụng cả 2 hàm để tính trong trường hợp này, bởi yêu cầu này chỉ có 1 điều kiện.

Kết quả như sau:

E12=AVERAGEIF(C2:C9,”Kinh doanh”,D2:D9)

F12=AVERAGEIFS(D2:D9,C2:C9,”Kinh doanh”)

Với yêu cầu 2: Tính mức lương trung bình bộ phận kinh doanh trong tháng 2

Phân tích yêu cầu:

Vùng tính trung bình: cột Mức lương

Vùng điều kiện 1: cột Bộ phận

Điều kiện 1: Kinh doanh

Vùng điều kiện 2: cột Tháng

Điều kiện 2: 2 (tháng 2)

Như vậy trong yêu cầu này có tới 2 điều kiện. Trường hợp này không dùng được hàm AverageIF mà chỉ dùng được hàm AverageIFS

Cách viết hàm như sau:

F13=AVERAGEIFS(D2:D9,C2:C9,”Kinh doanh”,A2:A9,2)

Hàm đếm theo điều kiện

Trong yêu cầu đếm thì chúng ta có nhóm hàm COUNT. Việc đếm theo điều kiện có thể sử dụng hàm COUNTIF để đếm theo 1 điều kiện, hàm COUNTIFS để đếm theo nhiều điều kiện.

Các bài viết về hàm đếm theo điều kiện đã có sẵn khá nhiều trên blog.hocexcel.online. Các bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Cách dùng hàm COUNTIFS và COUNTIF với nhiều điều kiện Hướng dẫn cách đếm theo nhiều điều kiện trong Excel bằng hàm COUNTIFS

Hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất theo điều kiện

Từ phiên bản OFFICE 2016, OFFICE 365 trở đi chúng ta có thêm hàm giúp tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất theo điều kiện. Cụ thể là

MAXIFS(max_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…) Tìm giá trị lớn nhất theo 1 hoặc nhiều điều kiện

MINIFS(max_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…) Tìm giá trị nhỏ nhất theo 1 hoặc nhiều điều kiện

Ví dụ về 2 hàm này như sau:

Vùng xét giá trị lớn nhất: cột Mức lương

Vùng điều kiện 1: cột Bộ phận

Điều kiện 1: Kinh doanh

Vùng điều kiện 2: cột Tháng

Điều kiện 2: 2 (tháng 2)

Như vậy cần dùng tới 2 điều kiện để tìm ra giá trị lớn nhất. Cách viết hàm MAXIFS như sau:

E12=MAXIFS(D2:D9,C2:C9,”Kinh doanh”,A2:A9,2)

Yêu cầu 2: tìm mức lương nhỏ nhất trong tháng 2

Phân tích yêu cầu:

Vùng xét giá trị nhỏ nhất: cột Mức lương

Vùng điều kiện 1: cột Tháng

Điều kiện 1: giá trị là 2 (tháng 2)

Như vậy trường hợp này chỉ cần dùng 1 điều kiện. Tuy nhiên hàm tìm giá trị nhỏ nhất theo điều kiện chỉ có hàm MINIFS nên chúng ta sử dụng hàm này như sau:

E13=MINIFS(D2:D9,A2:A9,2)

Hướng Dẫn Tạo Form Báo Cáo Trong Excel Mới Nhất 2022

Điều gì thực sự tạo nên một bảng báo cáo xuất sắc? Là do văn hóa chuyên môn hay kĩ năng của bạn?

mẹo để xây dựng những bảng báo cáo trong Excel

lựa chọn định hướng file cho workbook – giúp gia tăng tốc độ tính toán và tiết kiệm đến 73,65% bộ nhớ.

Theo kinh nghiệm của rất nhiều online reviews thì việc lưu excel report với định hướng file “.xlsb” (excel binary workbook) sẽ giúp giảm kích cỡ workbook và quan trọng thêm nữa là nó hỗ trợ cho tất cả.

Vậy tệp nhị phân là gì?

Trong máy tính thì cụm từ nhị phân có nghĩa là chỉ đạo cho máy chạy dựa trên dãy số ‘0’ và ‘1’.

Đừng bỏ lỡ: kiềm hãm học word excel

2.Version control – Học cách sao lưu dữ liệu

hiển nhiên bạn sẽ phải làm lại.

Vậy version control là gì?

VC là phương thức lưu trữ dữ liệu refresh gần đây trong một file và có thể get lại bất cứ khi nào bạn muốn. VC tiếp tục được sử dụng trong lĩnh vực IT, tuy nhiên, chúng ta cũng đủ sức ứng dụng nó nếu biết dùng đúng mẹo.

Khi làm việc với report mới, hãy lưu trước khi làm

Luôn có thói quen Ctl+S , bạn cần phải luyện tập để ngón tay sẽ tự động sử dụng việc

cần thiết là phải có backup folder và thực hiện lưu các phiên bản

Có thói quen dùng bí quyết version control để ngăn việc mất dữ liệu

Hãy tân dụng tính năng conditional formatting

sử dụng màu xanh lá “green” cho sự tăng trưởng và màu đỏ “red” cho sự giảm

Hãy tạo ra các biểu đồ đầy màu sắc

Bạn cũng đủ sức dùng color patterns (bảng màu) để sử dụng xinh cho report của mình, nhưng đừng lạm dụng quá.

Đừng giữ những fomulas không cần thiết- dùng paste special hoặc chỉ convert giá trị.

k sao chép cách thức từ workbook này sang workbook khác- nếu làm vậy các fomulas sẽ chứa nhiều ô thừa

Cẩn thận với các hàm giống như RAND & RANDBETWEEN vì nó sẽ random số mỗi khi bạn ấn refresh hay lưu report

Excel Array formulas- chỉ dùng khi không còn lựa chọn nào không giống

Có rất nhiều lợi ích khi dùng array formulas, nhưng không giống giống như các hàm khác, chúng đủ sức mất làm chủ nếu bạn không cẩn thận.

Các vấn đề với named ranges

Excels formulas k hoạt động được bởi vì calculation options. Vậy calculation options là gì?

Vậy calculations options tốt hay xấu?

Nó có cả tốt lẫn xấu. Nếu người dùng k biết phương pháp sử dụng thì sẽ đưa ra sai kết quả. Nhưng cũng với đó, bạn có thể có nhiều lợi ích nếu biết nó hoạt động thế nào.

Điều cần biết:

Khi bạn thực hiện cải thiện trong report, nó sẽ lưu lại cho đến khi bạn quay lại và chỉnh sửa. Vậy cần có một sự nhầm lẫn là nếu bạn mở cùng một report trong các máy tính không giống nhau, thì nó sẽ tự động refresh theo cài đặt của máy tính đó. ngoài ra điều đó là k đúng.

Một trong những thách thức lớn nhất là đảm bảo report của bạn k bị các lỗi thông thường.

Các loại lỗi

+) Excel defined errors: Hầu hết người dùng excel đều nhận ra được các lỗi này bởi chúng được khái niệm sẵn. gợi ý, nếu bạn thấy #DIV0! Trong report,nó có nghĩa là công thức bị chia cho trị giá 0. Mà chia cho 0 thì k tính được.

Tip: dùng IFERROR or ISERROR formulas để định hình lỗi

ví dụ, 2+5*3=?, chúng ta sẽ ra ngay kết quả là 21, nhưng câu trả lời đúng theo BODMAS là 17.

+) Improper testing mechanism: khác như các software tra cứu không giống, chúng ta k có công cụ phát hiện lỗi một mẹo tinh vi. hướng dẫn tốt nhất là test fomulas mỗi khi bạn tạo ra nó với 2-3 lần thử dữ liệu.

phương pháp bạn trình bày ntn cũng quan trọng không kém formulas, VBA code & logic’s trong report. Nó không chỉ là màu sắc và pic, mà còn là mẹo bạn tạo bảng, phương pháp sắp đặt, tận dụng tất cả các chức năng để đưa ra kết quả tốt nhất.

mẹo để làm đẹp report

Nếu bạn có nhiều worksheet trong report thì nên dùng Home page và sử dụng hyperlink để link chúng lại với nhau.

Hãy thêm chỉ dẫn dùng report (bạn không cần viết từng điểm một, chỉ cần bản tóm tắt)

Trình bày dữ liệu với đồ thị, biểu đồ

sử dụng conditional formatting khi biểu diễn trend.

Kết lý luận

mục đích chính của bất kì report nào cũng là cung cấp thông tin có giá trị một hướng dẫn chuẩn xác. tất cả nội dung bài viết này chỉ dẫn hướng dẫn bạn luyện tập và tạo đòn bẩy giúp bạn tạo được những report xinh nhất.

Nguồn:https://blog.hocexcel.online

Bạn đang xem bài viết Cách Sử Dụng Pivottable Trong Excel Để Lập Báo Cáo – Tạo Thống Kê Hiệu Quả trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!