Xem Nhiều 3/2023 #️ 3 “Tuyệt Chiêu” Để Quản Lý Hiệu Quả Friend List Trên Facebook # Top 5 Trend | Bothankankanhatban.com

Xem Nhiều 3/2023 # 3 “Tuyệt Chiêu” Để Quản Lý Hiệu Quả Friend List Trên Facebook # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 3 “Tuyệt Chiêu” Để Quản Lý Hiệu Quả Friend List Trên Facebook mới nhất trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Làm ẩn danh sách bạn bè

Từ trang chủ Facebook profile cá nhân, bạn hãy quan sát những khu vực (sections) được trình bày ở bên trái màn hình, cuộn trang về bên dưới cho đến khi gặp vùng Friends, bấm vào nút Manage (nút có biểu tượng hình cây bút). Sau đó, bạn chọn lần lượt mục Edit Privacy, nút có hình mũi tên hướng xuống nằm ngay sau chữ Public (nằm cùng hàng với mục Friend List), mục Only Me từ hộp thả xuống (nếu bạn muốn là “người duy nhất” xem được Friend List của chính mình). Bạn có thể thực hiện tương tự các bước như thế cho mục Following, nếu không muốn ai biết được danh sách những người mà bạn đang theo dõi nhưng không muốn hoặc chưa thể kết bạn được với họ, xong bấm nút Close.

Kể từ thời điểm này trở về sau, khi người khác vào xem Facebook profile của bạn, họ sẽ không thể biết được bạn đã kết bạn với bao nhiêu người và những người này là ai. Nếu bấm vào thẻ Friends, họ chỉ thấy thông báo No friends to show (không có bạn bè). Và vùng Friends nằm ở bên trái cũng biến mất hoàn toàn.

Về sau, khi muốn tái hiển thị danh sách bạn bè để mọi người đều nhìn thấy, bạn chỉ cần thực hiện các bước tương tự như trên nhưng lần này chọn mục Public thay vì là Only Me.

Ngoài ra, Facebook còn cung cấp một vài tùy chọn khác cũng rất thú vị, bao gồm: chỉ có bạn bè nằm trong danh sách kết bạn mới xem được Friend List (tùy chọn Friends), chỉ có bạn bè (trừ những người mà bạn đưa vào nhóm Acquaintances; tùy chọn Friends except Acquaintances), chỉ có bạn bè rất thân (những người mà bạn đưa vào nhóm Close Friends; tùy chọn Close Friends), chỉ những bạn bè do bạn chỉ định cụ thể (tùy chọn Custom) hoặc chỉ những người mà bạn đã đưa vào một nhóm nào đó (tùy chọn See all lists…).

2. Phân nhóm bạn bè mang tính gợi nhớ cao

Mặc định, Facebook đã tạo sẵn 2 nhóm bạn bè đó là nhóm bạn rất thân (Close Friends) và nhóm bạn sơ giao (Acquaintances). Nếu chỉ kết bạn với một số ít người, thì việc phân loại bạn bè vào 1 trong 2 nhóm này là đủ. Tuy nhiên, đối với những người có rất đông bạn bè, thì họ sẽ phải tạo thêm nhiều nhóm hơn nhằm thuận tiện trong việc tìm kiếm và quản lý theo hướng gợi nhớ cao.

Để tạo mới một tên nhóm, bạn hãy mở một trang Facebook profile của một người bạn bất kỳ mà bạn đã từng Add Friend, bấm vào thẻ Friends trên trang Facebook profile của người này, chọn mục Add to another list…, chọn tiếp mục New List…, đặt tên cho nhóm mới này rồi gõ phím Enter. Bạn có thể thực hiện lại các bước nêu trên nếu muốn tạo thêm những nhóm mới khác.

Mỗi khi gởi lời mời kết bạn với ai đấy, bạn đã có thể phân nhóm người này bằng cách chọn nút Add Friend rồi bấm vào tên của một nhóm bất kỳ trong danh sách. Sau đó, bạn bấm nút Go Back để trở về menu rút gọn của thẻ Friends.

Lưu ý: bạn vẫn có thể thay đổi nhóm cho người này trong tương lai.

3. Khai thác tính năng ghi chú để dễ nhớ ra bạn bè hơn

Để tạo mới một ghi chú, bạn hãy thêm phần /notes vào ngay phía sau địa chỉ Facebook profile của bạn (chẳng hạn như https://www. chúng tôi notes). Một trang web mới sẽ xuất hiện.

Cuối cùng, bạn bấm nút Preview để xem trước kết quả tạo lập của ghi chú này, bấm nút Save Draft nếu chỉ muốn lưu nháp hoặc chọn nút Publish để chính thức đăng lên Facebook profile của bạn; hay bấm nút Discard nếu hủy ghi chú này. Nếu đăng thành công, thì bạn sẽ thấy thông báo Your note was published successfully; chọn mục View the note here để xem ghi chú này hoặc chọn mục View my notes để xem tất cả những ghi chú của bạn.

Về sau, khi cần xem lại mọi ghi chú, bạn vào địa chỉ Facebook profile của bạn (thêm phần /notes vào ngay phía sau địa chỉ); bấm nút Edit nếu muốn hiệu chỉnh nội dung của ghi chú rồi bấm nút Save để lưu lại. Bạn có thể bấm nút Cancel để hủy bỏ mọi hiệu chỉnh hoặc chọn nút Delete nếu muốn xóa ghi chú này ra khỏi Facebook profile của mình. 

3 “Tuyệt Chiêu” Để Quản Lý Hiệu Quả Friend List Trên Facebook

1. Làm ẩn danh sách bạn bè

Từ trang chủ Facebook profile cá nhân, bạn hãy quan sát những khu vực (sections) được trình bày ở bên trái màn hình, cuộn trang về bên dưới cho đến khi gặp vùng Friends, bấm vào nút Manage (nút có biểu tượng hình cây bút). Sau đó, bạn chọn lần lượt mục Edit Privacy, nút có hình mũi tên hướng xuống nằm ngay sau chữ Public (nằm cùng hàng với mục Friend List), mục Only Me từ hộp thả xuống (nếu bạn muốn là “người duy nhất” xem được Friend List của chính mình). Bạn có thể thực hiện tương tự các bước như thế cho mục Following, nếu không muốn ai biết được danh sách những người mà bạn đang theo dõi nhưng không muốn hoặc chưa thể kết bạn được với họ, xong bấm nút Close.

Kể từ thời điểm này trở về sau, khi người khác vào xem Facebook profile của bạn, họ sẽ không thể biết được bạn đã kết bạn với bao nhiêu người và những người này là ai. Nếu bấm vào thẻ Friends, họ chỉ thấy thông báo No friends to show (không có bạn bè). Và vùng Friends nằm ở bên trái cũng biến mất hoàn toàn.

Về sau, khi muốn tái hiển thị danh sách bạn bè để mọi người đều nhìn thấy, bạn chỉ cần thực hiện các bước tương tự như trên nhưng lần này chọn mục Public thay vì là Only Me.

Ngoài ra, Facebook còn cung cấp một vài tùy chọn khác cũng rất thú vị, bao gồm: chỉ có bạn bè nằm trong danh sách kết bạn mới xem được Friend List (tùy chọn Friends), chỉ có bạn bè (trừ những người mà bạn đưa vào nhóm Acquaintances; tùy chọn Friends except Acquaintances), chỉ có bạn bè rất thân (những người mà bạn đưa vào nhóm Close Friends; tùy chọn Close Friends), chỉ những bạn bè do bạn chỉ định cụ thể (tùy chọn Custom) hoặc chỉ những người mà bạn đã đưa vào một nhóm nào đó (tùy chọn See all lists…).

2. Phân nhóm bạn bè mang tính gợi nhớ cao

Mặc định, Facebook đã tạo sẵn 2 nhóm bạn bè đó là nhóm bạn rất thân (Close Friends) và nhóm bạn sơ giao (Acquaintances). Nếu chỉ kết bạn với một số ít người, thì việc phân loại bạn bè vào 1 trong 2 nhóm này là đủ. Tuy nhiên, đối với những người có rất đông bạn bè, thì họ sẽ phải tạo thêm nhiều nhóm hơn nhằm thuận tiện trong việc tìm kiếm và quản lý theo hướng gợi nhớ cao.

Để tạo mới một tên nhóm, bạn hãy mở một trang Facebook profile của một người bạn bất kỳ mà bạn đã từng Add Friend, bấm vào thẻ Friends trên trang Facebook profile của người này, chọn mục Add to another list…, chọn tiếp mục New List…, đặt tên cho nhóm mới này rồi gõ phím Enter. Bạn có thể thực hiện lại các bước nêu trên nếu muốn tạo thêm những nhóm mới khác.

Mỗi khi gởi lời mời kết bạn với ai đấy, bạn đã có thể phân nhóm người này bằng cách chọn nút Add Friend rồi bấm vào tên của một nhóm bất kỳ trong danh sách. Sau đó, bạn bấm nút Go Back để trở về menu rút gọn của thẻ Friends.

Lưu ý: bạn vẫn có thể thay đổi nhóm cho người này trong tương lai.

3. Khai thác tính năng ghi chú để dễ nhớ ra bạn bè hơn

Để tạo mới một ghi chú, bạn hãy thêm phần /notes vào ngay phía sau địa chỉ Facebook profile của bạn (chẳng hạn như https://www. chúng tôi notes). Một trang web mới sẽ xuất hiện.

Cuối cùng, bạn bấm nút Preview để xem trước kết quả tạo lập của ghi chú này, bấm nút Save Draft nếu chỉ muốn lưu nháp hoặc chọn nút Publish để chính thức đăng lên Facebook profile của bạn; hay bấm nút Discard nếu hủy ghi chú này. Nếu đăng thành công, thì bạn sẽ thấy thông báo Your note was published successfully; chọn mục View the note here để xem ghi chú này hoặc chọn mục View my notes để xem tất cả những ghi chú của bạn.

Về sau, khi cần xem lại mọi ghi chú, bạn vào địa chỉ Facebook profile của bạn (thêm phần /notes vào ngay phía sau địa chỉ); bấm nút Edit nếu muốn hiệu chỉnh nội dung của ghi chú rồi bấm nút Save để lưu lại. Bạn có thể bấm nút Cancel để hủy bỏ mọi hiệu chỉnh hoặc chọn nút Delete nếu muốn xóa ghi chú này ra khỏi Facebook profile của mình.

Cách Tạo Bộ Lọc Gmail Thông Minh Để Quản Lý Email Hiệu Quả Chuyên Nghiệp

Gmail là một trong số những dịch vụ thư điện tử hiện được nhiều người sử dụng nhờ sự đơn giản, tiện lợi và hỗ trợ đồng bộ tốt với nhiều thiết bị, nền tảng khác nhau. Để người dùng sử dụng thuận tiện nhất, Gmail cung cấp rất nhiều những tính năng hữu ích giúp người dùng quản lí mail một cách hiệu quả.

Việc bác bạn sử dụng mail làm phương thức trao đổi chính để trao đổi công việc và đăng các dịch vụ mạng xã hội gửi thông tin về mail khiến Hộp thư đến của các bạn có số lượng rất nhiều.

Bước 1: Các bạn truy cập vào Gmail của mình. Sau đó nhấn chọn biểu tượng cài đặt hình bánh răng và chọn Cài đặt.

Ví dụ ở đây mình lọc mail từ Google.

Bỏ qua hộp thư đến (Lưu trữ thư) – Skip the Inbox (Archive it) : thư cần lọc không xuất hiện tại hộp thư đến mà được chuyển vào thư mục bạn tạo mới.

Đánh dấu là đã đọc ( Mark as read ) : Nếu như thư bạn lọc không quan trọng và muốn bỏ qua.

Gắn dấu sao (Star it): Gắn dấu sao cho các mail quan trọng bạn lọc.

Áp dụng nhãn (Apply the label): Tạo nhãn mới hoặc lựa chọn nhãn đã có cho các mail bạn lọc.

Chuyển tiếp (Forward it): Chuyển tiếp các mail bạn lọc tới địa chỉ mail khác.

Xóa cuộc hội thoại (Delete it): Nếu như là thư không quan trọng và bạn muốn xóa các cuộc hội thoại đó.

Không bao giờ gửi thư này tới (Spam Never send it to Spam): Những thư bạn lọc sẽ không bao giờ sảy ra tình trạng tự động lưu vào mục Spam.

Luôn đánh dấu là quan trọng (Always mark it as important): Lọc các mail bạn muốn đánh dấu là quan trọng.

Không bao giờ đánh dấu là quan trọng (Never mark it as important): Những mail bọn lọc sẽ không bao giờ được đánh dấu là mail quan trọng.

Sau đó các bạn nhấn chọn Tạo bộ lọc.

Ví dụ như của mình tất cả mail từ google đã được chuyển vào nhãn Test mà mình vừa tạo bên trên.

Cách Quản Lý Hộp Thư Gmail Của Bạn Hiệu Quả Hơn

Là một người kinh doanh nhỏ bạn trả lời qua thư điện tử. Thư của bạn bao gồm các yêu cầu cho công việc, hóa đơn, thắc mắc của khách hàng, và nhiều vấn đề khác nữa. Chắc chắn rằng bạn sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian với các thư này.

Nhưng bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian với những thư điện tử đó. Bao nhiêu lần bạn đã tìm kiếm hộp thư Gmail của bạn để tìm một thư bị mất? Bạn đã bao giờ đặt thư trong nhãn sai? Có thể bạn tình cờ xóa một thư quan trọng. Nếu bạn đã lãng phí thời gian với tất cả các email này, không chỉ có mình bạn như vậy.

Nếu bạn có thể tìm hiểu cách tốn ít thời gian hơn vào email và hoàn thành công việc nhiều hơn cùng thời điểm thì sẽ thế nào? Với Gmail, bạn có thể quản lý hộp thư của bạn được hiệu quả hơn. Bạn có thể cải thiện hộp thư của bạn để có thể tìm thấy thư một cách nhanh chóng. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về một tin nhắn bị mất một lần nữa.

Nhu cầu email của tất cả mọi người là khá khác nhau. Một khi bạn hiểu cách hoạt động của Gmail bạn có thể lọc ra và chọn các tính năng làm việc tốt nhất cho bạn.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu trong bài hướng dẫn này là quản lý hộp thư đến trong Gmail

Trong hướng dẫn này, tôi giải thích cách để quản lý hộp thư Gmail của bạn cho hiệu quả tối đa. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách đi qua một số khái niệm email cơ bản giống như thư mục, nhãn và các tab. Sau đó tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hộp thư Gmail của bạn một cách hiệu quả bằng cách sử dụng nhãn và tab.

Trước khi chúng ta bắt đầu, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách để lọc và ngăn chặn email không mong muốn trong Gmail hoặc xem lại hướng dẫn hữu ích này về ưu tiên email.

1. Sự khác biệt giữa một nhãn, một thư mục và một Tab trong Gmail

Trước khi bạn có thể sử dụng tốt hộp thư Gmail của bạn, bạn cần phải hiểu một số khái niệm cơ bản. Thư mục, nhãn và tab trong email có một số điểm tương đồng. Nhưng chúng cũng có một số điểm khác biệt quan trọng. Hãy xem các phân tích ở mỗi khái niệm.

1. Thư mục là gì?

Giống như các hộp các tông trong văn phòng của bạn, ngay khi một thư được đặt trong một thư mục thì chỉ được đặt ở một nơi. Gmail không phải là hệ thống email dựa trên thư mục

2. Nhãn là gì?

Bạn có thể nhìn thấy nhãn Gmail trong thanh sidebar và bên cạnh dòng tiêu đề tin nhắn.

Gmail là một hệ thống email dựa trên nhãn. Gần như tất cả những gì bạn thường sẽ xem một thư mục trong hệ thống email khác là một nhãn trong Gmail. Đó bao gồm: Inbox, Trash, Spam và Draft, về mặt kỹ thuật chúng là các nhãn trong Gmail.

Nhãn Gmail có một số tính năng tiện dụng. Chẳng hạn, chúng có thể được tô màu. Phần sau, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng quản lý hộp thư đến trong Gmail.

Cũng có một cách sử dụng tạo nhãn Gmail giống như một thư mục. Tôi cũng sẽ giải thích cách làm đó.

Tab là gì?

Khái niệm cuối cùng bạn cần hiểu trước khi bạn có thể quản lý hộp thư đến trong Gmail là các T ab và tương tác với các loại nhãn. Categories xuất hiện phía bên trái của màn hình Gmail với các nhãn khác. Tab xuất hiện trên đầu trang của màn hình Gmail.

Các tab Gmail xuất hiện trên đầu hộp thư đến. Categories xuất hiện trong thanh bên với các nhãn.

Gmail cung cấp cho bạn với các tab được xác định trước với năm loại:

Primary – đây là nơi bạn sẽ nhận được hầu hết các thư của bạn. Khi bạn mở Gmail, tab này được mở.

Social – nếu bạn bật chức năng nhận thông báo từ phương tiện truyền thông xã hội hoặc sử dụng các trang mạng xã hội khác, những thư này ở đây.

Updates – Các nội dung được thông báo như hóa đơn và các xác nhận ở đây.

Khi bạn nhận được một tin nhắn phù hợp với một trong 5 tab kể trên, Gmail sẽ tự động gửi thư đó đến tab và nhãn thích hợp.

Những thư này cũng gộp trong nhãn Categories dưới nhãn phụ thích hợp.

Theo mặc định, những thư được gửi đến một tab sẽ bỏ qua tab Primary và Inbox của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn xem các thư này nên kiểm tra các tab khác thường xuyên.

Bây giờ, chúng ta tìm hiểu mỗi thành phần của hộp thư là như thế nào, hãy tìm hiểu làm thế nào để sử dụng chúng để quản lý Gmail.

2. Cách sử dụng nhãn

Bước 1. Tạo một nhãn

Sử dụng các công cụ nhãn để quản lý các nhãn và tạo mới nhãn.

Để tạo ra một nhãn mới, bấm vào tùy chọn Create new label. Hộp New Label hiển thị.

Bước 2. Gắn nhãn vào email

Để áp dụng một nhãn hiệu hiện vào email mới, lần đầu tiên mở email. Nhấp vào biểu tượng Label (nó trông giống như một nhãn) ở trên cùng của email để mở một trình đơn thả nhãn xuống.

Nhấp vào tên nhãn mà bạn muốn áp dụng cho email. Bạn cũng có thể nhấp vào các tùy chọn Create new để mở hộp New Label và tạo ra một nhãn mới cho email.

Bước 3. Tô màu một nhãn

Một cách tuyệt vời để quản lý hộp thư của bạn là áp dụng màu cho các nhãn bạn đã tạo. Điều này cho phép bạn nhanh chóng xem làm thế nào các thư được dán nhãn trong nháy mắt.

Khi bạn trượt con trỏ của bạn lên bên phải của nhãn mà bạn muốn áp dụng màu sắc, bạn sẽ nhận thấy một mũi tên xuống.

Nhấp vào mũi tên hướng xuống để áp dụng màu sắc cho một nhãn.

Trong ví dụ về nhãn mới ở trên, Project Merger chưa được áp dụng màu. Để tô màu nó, tôi nhấp vào mũi tên để hiển thị một trình đơn thả xuống. Nhấp vào mũi tênbên phải của tùy chọn Label color để mở bảng màu Label color.

Nhấp vào màu bạn chọn để áp dụng nhãn.

Bước 4. Cách quản lý nhãn Gmail

Ở dưới cùng của Labels bạn sẽ thấy tùy chọn Manage Labels. Bạn có thể bấm vào More để xem nó.

Sử dụng màn hình Label Settings Gmail để xác định nhãn có thể nhìn thấy trong danh sách nhãn.

Sử dụng thanh cuộn bên phải của màn hình để di chuyển qua danh sách các nhãn.

Ở phía trên mà hình Label Settings, bạn sẽ thấy System labels. Hệ thống nhãn Gmail này đã được thiết kế gồm: Inbox, Sent Mail, Drafts, Spam và Trash.

Bên dưới System labels, bạn sẽ tìm thấy nhãn Categories. Nếu bạn sử dụng mạng xã hội Google+, vòng tròn xã hội sẽ xuất hiện bên dưới. Ở phía dưới, bạn sẽ thấy các nhãn bạn đã thêm.

Bên cạnh mỗi System label, bạn sẽ thấy hai hay ba tùy chọn bên dưới tiêu đề Show in label list. Một trong hai tùy chọn, show và hide, cho phép bạn quyết định nhãn nào xuất hiện trong danh sách nhãn trên Gmail. Nếu tùy chọn show được chọn, nhãn sẽ được thấy trong danh sách. Nếu chọn hide thì nó không được hiển thị. Một vài nhãn có một tùy chọn thứ ba, show if unread.

Nhãn Categories, vòng tròn Google+ và những nhãn mà bạn thêm vào cũng có một cột Show in message list. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các thư với những nhãn này. Ngoài ra, những nhãn mà bạn đã thêm có một cột Actions cho phép bạn để loại bỏ một nhãn hoặc chỉnh sửa nhãn (đổi tên).

Bước 5. Cách sử dụng nhãn như thư mục

Đồi với hầu hết những nhãn khác, sử dụng biểu tượng Move to (nó giống như một thư mục) để sử dụng như một thư mục. Bắt đầu mở một thư. Nhấp vào biểu tượng Move to để hiển thị Move to từ trình đơn thả xuống.

Chọn nhãn mà bạn muốn di chuyển thư từ danh sách. Những thư di chuyển từ Inbox và tab Primary và vào nhãn mà bạn đã chọn.

Lưu ý: Nếu thư có hai nhãn, thư sẽ vẫn xuất hiện dưới nhãn thứ hai đó ngay cả khi bạn đã sử dụng Move to đến trình đơn thả xuống để di chuyển nó. Trong ví vụ trên, thư được dán nhãn Project ABC và Project Merger. Nếu tôi sủ dụng tùy chọn Move to để di chuyển nó dưới Project Merger, nó sẽ vẫn xuất hiện trong nhãn Project ABC. Tuy nhiên, nó sẽ không xuất hiện trong Inbox của bạn.

Bước 6. Tối ưu hóa hộp thư đến trong Gmail với nhãn

Bây giờ bạn hiểu làm thế nào để sử dụng nhãn, bạn có thể quản lý hộp thư Gmail của bạn bằng cách kết hợp các tính năng sau đây:

Thêm nhãn mới để các thư nhóm lại với nhau.

Tô màu nhãn đối với tin nhắn quan trọng để dễ dàng tìm thấy chúng.

Ẩn những thư gắn nhãn mà bạn không cần hiển thị.

3. Cách sử dụng các tab

Bước 1. Vô hiệu hóa một Tab

Bạn không cần phải sử dụng năm tab mặc định trong hộp thư đến. Nếu bạn không thích chúng, bạn có thể vô hiệu hóa chúng. (Tab duy nhất bạn không thể vô hiệu hóa là tab Primary).

Để vô hiệu hóa một tab, bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh các tab và nhấp vào nút Save. Đối với tôi, nó có ý nghĩa để hủy kiểm tra hộp kiểm bên cạnh tab Forums. Tôi không có thiết lập bất kỳ thông báo của diễn đàn và tab đó là luôn luôn trống.

Cẩn thận. Nếu bạn vô hiệu hóa một tab mà thư đầy, những thư đó sẽ hiển thị trong Inbox dưới tab Primary.

Để cho phép một tab mà bạn đã vô hiệu hóa, quay lại cửa sổ Select tabs to enable và kiểm tra lại hộp kiểm bên cạnh tab name. Nhấp nút Save lần nữa.

Bước 2. Hiện các thư gắn dấu sao từ các tab

Bước 3. Tối ưu hóa hộp thư Gmail của bạn với các tab

Làm thế nào có thể hiểu các tab giúp bạn thiết lập hộp thư đến trong Gmail?

Trước tiên, bạn có thể vô hiệu hóa bất kỳ tab mà bạn hiện không sử dụng thường xuyên để hộp thư đến ít lộn xộn. Một số người dùng không thích tính năng các tab và vô hiệu hóa tất cả các tab ngoại trừ tab Primary.

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng tính năng Show Starred Messages để đánh dấu thư mà bạn muốn theo dõi. Một khi các tính năng được kích hoạt, thư gắn dấu sao xuất hiện trong hộp thư của bạn làm bạn ít khi quên chúng.

4. Cách sử dụng cài đặt hộp thư đến để chuyển đổi sang một hộp thư đến cổ điển

Nếu bạn đang sử dụng một hộp thư đến mà không có tab, bạn có thể sử dụng màn hình Inbox Settings để thiết lập trong Gmail.

Chú ý: Nếu bạn không sử dụng hộp thư đến dạng cổ điển, bạn có thể bỏ qua phần này.

Bước 1. Truy cập vào màn hình cài đặt hộp thư đến

Như bạn có thể thấy, mặc định bao gồm 5 tab mặc định.

Bước 2. Thay đổi loại hộp thư đến

Để sắp xếp hộp thư đến của bạn, hãy nhấp vào mũi tên cạnh từ Default. Một trình đơn thả xuống.

Sử dụng trình đơn thả xuống này để thay đổi cấu hình mặc định của hộp thư đến Gmail.

Tất cả các tùy chọn trên trình thả xuống khác nhau, tùy chọn Default nằm trong năm tab mặc định khác.

Nhiều hộp thư đến dạng cổ điển hiển thị các tin nhắn chưa đọc ở trên cùng của hộp thư đến. Nếu đây là những gì bạn muốn, hãy nhấp vào tùy chọn Unread first và nhấp vào nút Save Changes.

Cấu hình hộp thư đến để hiển thị thư chưa đọc lên đầu tiên.

Quan trọng nhất – Ở phía trên, bạn sẽ thấy thư Gmail mà cho rằng nó là quan trọng. Ở phía dưới, bạn sẽ thấy Everything else.

Gắn dấu sao đầu tiên – Ở phía trên bạn sẽ nhìn thấy Starred messages. Ở phía dưới, bạn sẽ thấy Everything else.

Hộp thư ưu tiên – Tùy chọn này chia hộp thư đến của bạn thành bốn lựa chọn. Ở phía trên, bạn sẽ thấy thư Quan trọng và chưa đọc. Tiếp theo bạn sẽ thấy những thư được đánh dấu sao. Lựa chọn thứ ba để trống để bạn có thể tùy chỉnh. Ở dưới, bạn sẽ thấy Everything else.

Nếu bạn quyết định trở về giao diện mặc định của Gmail, hãy chọn Default từ trình đơn thả xuống và nhấp vào nút Save Changes để lưu lại thay đổi.

Bước 3. Cách cài đặt hộp thư để có thể giúp bạn

Di chuyển ra khỏi các cài đặt hộp thư mặc định có thể giúp bạn sử dụng hộp thư của bạn hiệu quả hơn, đặc biệt nếu bạn không thường nhận được tin nhắn nào phù hợp theo một trong các tab mặc định.

Vì tất cả các thư bạn đã không di chuyển theo một nhãn có thể nhìn thấy trong hộp thư đến, việc cấu hình lại các cài đặt có thể giúp bạn tìm các thư có thể thông thường đã vô tình được sắp xếp vào một trong các tab khác.

5. Cách để lưu trữ các tập tin

Bước 1. Lưu trữ thư

Việc lưu trữ một thư thì rất dễ. Từ màn hình chính của Gmail. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh thư hoặc những thư bạn muốn lưu trữ.

Một menu hiển thị trên các tin nhắn. Nhấp vào biểu tượng Archive (nó giống như một cái hộp) Tin nhắn được chọn đã được lưu trữ.

Bước 2. Tìm kiếm tin nhắn đã lưu trữ

Hiện có hai cách để tìm một tin nhắn đã lưu trữ:

Sử dụng chức năng tìm kiếm của Gmail – kết quả tìm kiếm của Gmail bao gồm tin nhắn đã được lưu trữ. Để tìm hiểu thêm về việc tìm kiếm trong Gmail, hãy xem bài hướng dẫn này, Cách tìm kiếm email của bạn trong Gmail như một chuyên gia.

Xem tất cả thư trong nhãn – Nhãn All Mail trong nhãn là chính xác như được thấy. Một nhãn được áp dụng cho tất cả các email.

Nhãn All Mail thường là ở dưới cùng của danh sách nhãn. Để tìm kiếm tin nhắn đã lưu trữ trong nhãn All Mail, đi đến thanh dưới cùng của Gmail. Bạn có thể nhấp vào More để xem nó. Nhấp All Mail. Di chuyển qua các tin nhắn cho đến khi bạn tìm thấy thư bạn đang tìm kiếm.

Bước 3. Hủy lưu trữ một thư

Nếu bạn vô tình lưu trữ một thư, bạn có thể di chuyển nó về hộp thư đến.

Mở nhãn All Mail. Tìm thư bạn muốn di chuyển lại hộp thư đến. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh mỗi thư. Nhấp vào biểu tượng Move to inbox trên các thư.

Khi bạn xem một cuộc hội thoại trong All Mail sau khi chuyển đến Inbox, lưu ý rằng một nhãn Inbox (màu xám) đã được áp dụng cho các thư.

Tóm lại

Bạn có thể quản lý hộp thư Gmail của bạn bằng cách sử dụng tab và nhãn. Bạn cũng có thể cấu hình hộp thư của bạn theo cách phù hợp nhất cho bạn.

Là một người kinh doanh sử dụng Gmail, điều quan trọng là phải hiểu được hệ thống Gmail và nhu cầu email của bạn. Khi bạn hiểu cách thức làm việc của Gmail, bạn sẽ biết cách quản lý Gmail để đạt hiệu quả cao nhất khi cần thiết. Tìm hiểu thêm trong bài viết của chúng tôi về Hướng dẫn cơ bản dành cho người mới bắt đầu sử dụng Gmail.

Bạn đang xem bài viết 3 “Tuyệt Chiêu” Để Quản Lý Hiệu Quả Friend List Trên Facebook trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!