Xem Nhiều 12/2022 #️ 10 Bước Tạo Form Tính Trong Word / 2023 # Top 19 Trend | Bothankankanhatban.com

Xem Nhiều 12/2022 # 10 Bước Tạo Form Tính Trong Word / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 10 Bước Tạo Form Tính Trong Word / 2023 mới nhất trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quản trị mạng Khi thực hiện các biểu thức toán học chúng ta thường chuyển sang sử dụng Excel, tuy nhiên Word cũng có thể xử lý các biểu thức cấp thấp.

Tiến trình này không nhất thiết phải trực quan, tuy nhiên, sẽ rất đơn giản khi chúng ta biết được phương pháp sử dụng những công cụ phù hợp. Nếu chúng ta lưu trữ các giá trị và công thức trên trường của một Form trong Word thì Word có thể áp dụng một kiểu dữ liệu cho dữ liệu đó thay vì coi mọi dữ liệu dưới dạng văn bản thông thường. Các trường của Form có thể lưu trữ các hàm và công thức tĩnh. Khi Bookmark trường của Form này chúng ta sẽ có thể nhập tên cho Bookmark trong công thức, quan trong hơn, có thể sư dụng chúng như các biến. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một Form Sales thực hiện tính toán tổng số, tuy nhiên, các bước thực hiện cũng tương tự khi tạo một Form thực hiện tác vụ khác, chỉ có những giá trị và công thức là khác nhau.

Bước đầu tiên trong quá trình tạo Form tính là xác định các giá trị cần lưu trữ và phương pháp Forrm này xác định những giá trị đó theo phương pháp toán học. Giả sử chúng ta muốn tạo một tài liệu Word để tính toán tổng giá mua của một mặt hàng cụ thể, trong trường hợp này, có thể những thông tin sau sẽ được sử dụng: Những thông tin này sẽ khác biệt trong từng tác vụ, tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hiện, cần xác định những giá trị tĩnh mà Form này cần để lưu trữ và tính toán.

Đề cập tới những giá trị tĩnh trong các công thức (bước 1), chúng ta có thể tính toán các thông tin bổ sung. Trước khi bắt đầu nhập các toán tử và toán hạng, chúng ta nên xác định các công thức tính toán sẽ sử dụng. Trong ví dụ Form Sales này, chúng ta có thể muốn tính một Subtotal (tổng số phụ) – kết quả của phép nhân Price với Quantity. Mục đích của chúng ta là lấy Grand Total (tổng số) – Subtotal cộng với Tax nếu có. Hai công thức này như sau:

Subtotal: =Price * Quantity

Grand Total: =Subtotal * Tax + Subtotal

Bước 3: Thiết kế Form Khi đã liệ kê mọi giá trị và công thức tĩnh, chúng ta đã có thể bắt đầu thiết kế Form. Bảng không phải là công cụ tiên quyết để bổ sung các trường tính, tuy nhiên chúng ta sử dụng bảng bởi vì chúng giúp quản lý dữ liệu. Ví dụ, hình 1 minh họa bảng sẽ lưu trữ và hiển thị giá trị cho Item Sales Form theo hàng.

Hình 1: Sử dụng bảng để lấy và quản lý giá trị.

Các trường biểu mẫu không xuất hiện trong menu hay thanh công cụ chuẩn. Chúng ta cần sử dụng thanh công cụ Forms (hình B), gọi thanh công cụ này bằng cách phải chuột lên bất kỳ menu hay thanh công cụ nào rồi chọn Forms. Sử dụng nút Text From Field trên thanh công cụ này để chèn các trường biểu mẫu vào bảng.

Bước 5: Chèn một trường biểu mẫu văn bản

Một trường biểu mẫ văn bản sẽ lưu trữ một vài kiểu dữ liệu, gồm: Text (văn bản), Numbers (dữ liệu số), Symbols (biểu tương) và Dates (ngày tháng). Có một chút khác biệt khi lưu trữ dữ liệu dạng số và ngày tháng dưới dạng văn bản, tuy nhiên chúng ta không cần lưu ý tới điều này. Kiểu trường biểu mẫu này không bị giới hạn chỉ lưu trữ dữ liệu dưới dạng văn bản.

Để chèn một trường biểu mẫu nhằm lưu trữ trị giá sản phẩm, chúng ta sẽ cần sử dụng một kiểu dữ liệu Number, chèn như sau:

1. Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 để hiển thị mã trường. Các trường biểu mẫu rất dễ xử lý nếu có thể xem mã trường thực tại trong khi thiết kế Form.

2. Đặt vị trí của con trỏ trong ô đầu tiên của cột 2.

3. Nhấn nút Text Form Field trên thanh công cụ Forms.

4. Phải chuột lên trường biểu mẫu vừa chèn chọn Properties từ menu ngữ cảnh.

5. Lựa chọn Number từ danh sách thả xuống Type field.

6. Trong danh sách Format Number, lựa chọn cài đặt tiền tệ là $#,##0.00;($#,##0.00).

7. Trong trường Bookmark, nhập Price như trong hình 3 (chúng ta sẽ tham chiếu những Bookmark này trong các công thức nhập trong các bước tiếp theo).

8. Nhấn OK.

Hình 3: Nhập Price vào trường Bookmark.

Bước 6: Chèn các trường biểu mẫu văn bản chi những giá trị tĩnh còn lại

Chúng ta vẫn còn hai giá trị tĩnh khác là Quantity và Tax. Dựa vào bảng 1 và thực hiện lại tiến trình trong bước 5, nhập thêm hai trường biểu mẫu văn bản.

Cần lựa chọn cài đặt Calculate On Exit cho cả hai trường biểu mẫu tĩnh này. Khi đó Word sẽ buộc phải tính toàn các công thức trong Form (dù vẫn chưa được nhập) khi chúng ta nhấn phím Tab để dời trường biểu mẫu này. Form có ba trường biểu mẫu được minh họa trong hình 4.

Hình 4: Ba trường biểu mẫu của Form tính.

Bước 7: Chèn một trường biểu mẫu tính toán cho Tổng phụ

1. Đặt con trỏ vào hàng thứ 4 trong cột 2.

3. Phải chuột lên trường biểu mẫu mới và chọn Properties.

4. Trong danh sách Type field thả xuống, chọn Calculation.

5. Trong trường Expression, nhập Price * Quantity (Không được xóa kí hiệu = mà Word cung cấp).

6. Từ danh sách Format Number, lựa chọn tùy chọn tiền tệ $#,##0.00;($#,##0.00).

7. Nhập Tổng số phụ vào trường Bookmark rồi nhấn OK.

Hình 5: Trường Expression lưu trữ các công thức đơn giản.

Hình 6: Một trường biểu mẫu tính toán bao gồm công thức của trường này.

Bước 8: Chèn một trường biểu mẫu tính toán cho tổng số thực.

Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng tạo một trường biểu mẫu sẽ tính toán tổng số thực. Trường biểu mẫu này sẽ phức tạp hơn đôi chút do phải tính toán thêm thuế và bổ sung nó vào tổng phụ. Để tạo trường tính này, thực hiện các thao tác sau:

1. Đặt con trỏ vào hàng cuối cùng của cột thứ 2.

3. Phải chuột lên trường biểu mẫu này rồi chọn Properties.

4. Từ danh sách Type field thả xuống, chọn Calculation.

5. Trong trường Expression, nhập Subtotal + (Subtotal * Tax).

6. Trong danh sách Format Number, lựa chọn định dạng tiền tệ là $#,##0.00;($#,##0.00).

7. Nhập GrandTotal trong trường Bookmark rồi nhấn OK.

Giờ đây chúng ta đã hoàn thành chèn 5 trường biểu mẫu.

Hình 7: Form với 5 trường biểu mẫu (Ba trường lưu trữ giá trị tĩnh và hai trường lưu trữ công thức tính toán giá trị tĩnh).

Khi Form đã được bảo vệ thì chúng ta có thể sử dụng. Chỉ cần nhập giá trị vào và các trường biểu mẫu tính sẽ được cập nhật. Thực hiện các thao tác sau:

1. Đặt con trỏ vào trường biểu mẫu đầu tiên ( Price) rồi nhập một giá trị, ví dụ nhập 3.

2. Nhập một giá trị vào trường Quantity. Ví dụ nhập 2.

3. Trong trường Tax, Word sẽ tính toán hai trường biểu mẫu như trong hình 8. Khi đó, sẽ không có thuế được thông kê.

4. Nhập một giá trị thuế vào trường Tax. Ví dụ nhập .06 rồi nhấn Tab. Khi đó Grand Total sẽ bao gồm cả giá trị thuế.

Hình 8: Form thực hiện tính toán hai trường biểu mẫu.

Hình 9: Hai công thức tính toán đã có mọi dữ liệu chúng cần trả về những tổng khác nhau.

Tạo Form Trong Word 2007 Và 2010 / 2023

03/04/2015 11:09

Tạo Form trong Microsoft Word 2007 & 2010

Form trong Word 2007 có nhiều cải tiến rất hay. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước tạo form nhập liệu có nhiều loại đối tượng như Rich Text, Text Form Field, Check Box Form Field, Date Picker, Drop-Down List… như hình sau:

1. TẠO FORM

– Bạn cần gọi thêm ngăn lệnh Developer cho thanh Ribbon nếu cửa sổ Word 2007 của bạn chưa có. Bạn chọn nút Office → Word Options → chọn Popular → chọn Show Developer Tab in the Ribbon → OK.

– Tạo một văn bản mới và nhập vào mẫu có hình dạnh như sau:

– Trước khi bắt đầu thiết kế Form, chúng ta vào Ribbon → Developer → nhóm Controls → chọn nút Design Mode để chuyển sang chế độ thiết kế Form. 2. Thêm các đối tượng vào Form

– Dòng đầu tiên trong mẫu trên mà người dùng cần điền vào form có dạng văn bản. Do vậy bạn có thể áp dụng đối tượng Rich Text hoặc Text đều được. Trong ví dụ chúng ta dùng Rich Text.

– Bạn đặt dấu nháy tại cột bên phải dòng thứ nhất rồi vào Ribbon → Developer → nhóm Controls → chọn Rich Text. Một đối tượng Rich Text sẽ được chèn vào ngay vị trí dấu nháy.

-Tại cột bên phải dòng thứ 2 bạn chèn vào đối tượng là Date Picker. Vào Ribbon → Developer → nhóm Controls → chọn Date Picker

-Tại cột bên phải dòng thứ 3 bạn chèn vào đối tượng là Text Form Field. Vào Ribbon → Developer → nhóm Controls → chọn Text Form Field

-Tại cột bên phải dòng thứ 4 bạn chèn vào đối tượng là Drop-Down List. Vào Ribbon → Developer → nhóm Controls → chọn Drop-Down List

– Tại dòng thứ 5 cột bên phải bạn chèn vào đối tượng là Check Box Form Field. Vào Ribbon → Developer → nhóm Controls → chọn Check Box Form Field.

Để biết thêm nhiều kỹ năng hay, mời các bạn tham khảo tại tin học đức minh sẽ hướng dẫn bạn thêm những cách xử lý mẹo hay trong word, và excel

Tạo Form Liên Hệ Trong WordPress Dễ Dàng Với Contact Form 7 / 2023

Trước đây mình đã có hướng dẫn tạo form liên hệ (hoặc bất cứ form nào) với plugin JetPack. Nhìn chung nó cũng rất chuyên nghiệp và dễ sử dụng, tuy nhiên có khá vấn đề bất cập nếu bạn làm theo cách này bởi vì đầu tiên là bạn cần phải cài plugin JetPack, thứ hai là nó khó tuỳ biến nếu bạn có nhiều kiến thức về PHP, jQuery, HTML, CSS,….

Do vậy, mình sẽ cho bạn một giải pháp tạo form chuyên nghiệp hơn mà lại dễ dàng tuỳ biến, đó chính là dùng plugin chuyên tạo form hoàn toàn miễn phí mang tên Contact Form 7. Plugin này hiện tại được đánh giá là plugin tạo form có khả năng tuỳ biến vượt trội và nó có thể phục vụ được một số việc mà những plugin trả phí có khi không làm được. Mình sẽ hướng dẫn nhiều cách tuỳ biến với form này sau.

Cài đặt plugin Contact Form 7

Các bạn tiến hành cài plugin Contact Form 7 như thông thường và kích hoạt để sử dụng.

Hướng dẫn tạo form với Contact Form 7

Sau khi ấn nút tạo form, bạn sẽ có được cửa sổ như sau:

Text field: Trường dùng để bạn nhập text thông thường, thích hợp tạo field nhập tên, tiêu đề liên hệ,…..

Email: Trường đặc biệt dùng để khách nhập email của họ vào, lúc đó các hệ thống email sẽ hiểu rằng đây là email của người liên hệ để bạn ấn reply nhanh chóng.

URL: Trường dùng để nhập liên kết.

Telephone Number: Một trường đặc biệt để nhập số điện thoại.

Number (spinbox): Trường nhập số có thêm tính năng tạo nút tăng/giảm số.

Number (slider): Trường chọn số đặc biệt, chọn theo kiểu kéo slide, kéo qua phải thì số tăng và kéo qua trái thì số giảm.

Date: Trường riêng biệt để chọn ngày tháng, có tích hợp thêm tính năng chọn theo lịch.

Text area: Trường để nhập text, nhưng khung text to hơn. Thích hợp để làm form nhập nội dung liên hệ.

Dropdown menu: Trường chọn giá trị được định sẵn thông qua menu đổ xuống.

Checkboxes: Trường chọn giá trị định sẵn thông qua việc đánh dấu.

Radio buttons: Cũng là trường đánh dấu giá trị có sẵn nhưng chỉ được chọn 1.

Quiz: Trường nhập nội dung theo kiểu quiz.

CAPTCHA: Trường nhập mã captcha kiểm tra, nếu nhập đúng thì mới có thể gửi form.

File upload: Trường cho phép upload tập tin khi gửi liên hệ qua form này.

Submit button: Chèn nút gửi form.

Quá nhiều lựa chọn phải không? Nhưng nhiêu đó chưa hết đâu, còn có thêm một số plugin hỗ trợ thêm nhiều loại field khác nữa mà mình sẽ đề cập ở một bài khác.

Để thêm một field bất kỳ, bạn ấn vào nút Generate Tag bên tay phải và chọn kiểu field cần tạo, khi ấn vào nó sẽ sổ ra bảng giá trị của field mà bạn có thể nhập (nếu hiểu) hoặc bỏ trống.

Bạn có thể thấy là mặc định họ cũng làm như thế, bởi vì làm như cách trên thì field của bạn sẽ có một cái tiêu đề nằm phía trên và phía dưới là field để nhập. Nhưng mà, bạn cũng có thể chỉnh theo kiểu gì đó mà bạn thích.

Song song với lúc đó, bạn cũng cần copy field trong khung màu xanh lá cây bỏ vào khung Message body của khung Mail phía bên dưới. Khung này có ý nghĩa là cài đặt mẫu các thư liên hệ mà khách gửi cho bạn qua form này. Nếu bạn không copy field màu xanh bỏ vào khung bên phải của phần Mail thì bạn sẽ không thể thấy nội dung mà khách nhập vào trong field đó.

Sau khi chỉnh xong, nhớ ấn nút Save.

3. Chèn form vào Post/Page

Cách chèn cực kỳ đơn giản, chỉ cần copy shortcode trong khung màu nâu ngay bên dưới tiêu đề form.

Và copy vào nội dung của post/page.

Và bạn sẽ có kết quả

Thêm trang cảm ơn cho Contact Form 7

Nếu bạn muốn thêm một trang cảm ơn mà nó sẽ tự động chuyển khách tới sau khi gửi thông tin xong thì bạn có thể cài plugin Contact Form 7 – Success Page Redirects.

Không gửi được được email?

Nếu bạn không gửi được email qua form thì là do nhà cung cấp host của bạn đã chặn hàm gửi mail, vì vậy mình khuyến khích các bạn nên dùng các host tại trang 7 Shared Host tốt nhất cho WordPress vì mình chưa bao giờ gặp các lỗi này khi sử dụng các host đó.

Hoặc bạn có thể sử dụng SMTP để thiết lập server gửi mail riêng.

Nếu bạn dùng địa chỉ email dạng tên miền riêng mà không nhận được email thì xem bài này.

Không nhận được email?

Nếu bạn thấy form đã gửi email thành công mà bạn không thấy email trong inbox thì hãy kiểm tra mục Spam và đọc bài này để khắc phục.

Mẹo Tạo Form Điền Bằng Word / 2023

Trong bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu về cách làm thế nào để tạo ra dạng form điền với các hộp văn bản text box, hộp kiểm tra check box, một bảng chọn ngày date picker và một hộp danh sách list box. Bạn cũng có thể làm cho hình thức form của bạn trông đẹp mắt hơn nhiều nếu bạn sử dụng bảng để sắp xếp tất cả mọi thứ.

Phía bên trái, nhấp vào Customize Ribbon và sau đó nhấp chọn hộp Developer ở hộp danh sách bên phải.

Nhấn OK và nhấp chọn từng phần của Developer. Phần chúng ta quan tâm nhất là Controls.

Tạo một Form trong Word

Phần Controls có khoảng tám tính năng khác nhau có thể được thêm vào tài liệu Word của bạn: Rich Text, Plain-Text, Picture, Building Block Gallery, Checkbox, Combo Box, Drop-Down List, và Date Picker.

Tiếp theo, bấm vào phần điểu khiển mới được bổ sung của bạn để nó được tô đậm và sau đó nhấp vào Properties, ngay bên dưới nút Design Mode. Mỗi phần điều khiển sẽ có một bộ tiêu chuẩn lựa chọn với các tùy chọn tùy chỉnh ở phía dưới.

Ở đây, bạn có thể đặt tiêu đề cho phần điều khiển, thay đổi màu sắc, phong cách văn bản và chọn liệu phần điều khiển có thể được chỉnh sửa hoặc xóa hay không. Ở bên dưới là những tùy chọn điều khiển cụ thể, mà đối với trường hợp của một điều khiển văn bản đơn giản plain text, là bạn muốn thêm nhiều dòng hay không. Lựa chọn này có thể hữu ích nếu bạn cần ai đó điền vào một đoạn văn bản.

Vậy sự khác biệt giữa một điều khiển văn bản đơn giản plain-text và điều khiển văn bản rich-text là gì? Trong một điều khiển văn bản rich-text, bạn có thể thay đổi các thiết lập font/màu sắc cho mỗi từ riêng lẻ, trong khi đó phần điều khiển văn bản đơn giản sẽ áp dụng định dạng cho tất cả các văn bản.

Tiếp theo, bạn thêm một phần điều khiển danh sách cho biểu mẫu của bạn. Bạn sẽ chọn Choose an item. Để thêm các mục vào danh sách, bạn phải bấm vào Properties.

Nhấp vào nút Add và sau đó gõ tên cho sự lựa chọn của bạn. Theo mặc định, tên hiển thị Display và Value sẽ như nhau, nhưng bạn có thể thay đổi nếu bạn muốn.

Một khi đã thêm tất cả các lựa chọn của bạn, hãy chọn OK và bây giờ bạn sẽ có thể chọn các tùy chọn từ danh sách thả xuống dropdown list.

Sự khác biệt duy nhất giữa phần điều khiển danh sách thả xuống dropdown list và combo box là cái sau cho phép người dùng nhập vào giá trị riêng của họ nếu họ muốn. Trong danh sách thả xuống dropdown, bạn bắt buộc phải chọn một trong những lựa chọn trong danh sách. Còn trong com box, bạn vừa có thể chọn từ danh sách vừa có thể gõ vào giá trị của riêng bạn.

Nếu bạn nhấn vào nút Properties, bạn sẽ thấy rằng có khá nhiều tùy chọn cho điều khiển chọn ngày.

Bạn có thể chọn một định dạng khác để hiển thị ngày và chọn loại lịch khác nhau.

Và điều khiển hình ảnh cũng là một lựa chọn đẹp mắt cho phép người dùng chèn hình ảnh một cách dễ dàng.

Bây giờ chúng ta hãy thêm một vài hộp checkbox vào tài liệu của chúng ta. Lưu ý rằng khi bạn thêm một hộp checkbox và cố gắng gõ văn bản trong đó, nó sẽ cho biết rằng bạn không thể làm điều đó. Đây có thể là do thiết kế. Bạn phải bấm bên cạnh hộp checkbox và gõ vào đoạn văn bản của bạn.

Một khi bạn có tất cả các điều khiển trong tài liệu của bạn theo cách bạn muốn, bạn có thể bảo vệ tài liệu khi để người khác chỉ để có thể điền vào dạng trường biểu mẫu form fields. Để làm điều này, bấm vào Restrict Editing của thanh Developer.

Nhấn Yes, Start Enforcing Protection rồi nhập mật khẩu nếu bạn muốn. Bây giờ chỉ có các dạng trường biểu mẫu form fields sẽ được chỉnh sửa và mọi thứ khác bị khóa / bảo vệ. Người dùng có thể dễ dàng sử dụng phím TAB để di chuyển giữa các trường mẫu khác nhau.

Phan Tuấn

Bạn đang xem bài viết 10 Bước Tạo Form Tính Trong Word / 2023 trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!